Maskeja näkyy Helsinki-Vantaan lentokentällä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Varoitus viruksen ”hiljaisista levittäjistä” – tutkijat suosittavat maskeja

Tutkijajoukon mielestä ilmassa leviämisen merkitys on tunnustettava.

Science-lehdessä julkaistussa tutkijajoukon näkökulmakirjoituksessa vaaditaan tunnustamaan aerosolileviäminen avaintekijäksi koronaviruksen kaltaisten tarttuvien hengitystieinfektioiden leviämisessä.

– Todistusaineiston perusteella SARS-CoV-2 leviää hiljaisesti erittäin tartuttavien oireettomien henkilöiden uloshengittämissä aerosoleissa, tutkijat toteavat.

Aerosolimuotoisen tartunnan merkitystä uuden koronaviruksen leviämisessä on viime aikoina korostettu useissa puheenvuoroissa.

Virus näyttää karttuvan tiedon valossa leviävän voimalla tartuntaryppäiden kautta. Niistä moni saa alkunsa niin kutsutuista superlevittäjätilanteista, joissa usein yksittäinen taudinkantaja tartuttaa samalla kertaa useita muita.

Superlevittäjätapauksia on havaittu esimerkiksi kirkoissa, yökerhoissa ja ryhmäliikuntatunneilla. Niitä yhdistäviä tekijöitä näyttävät olevan oleilu huonosti ilmastoiduissa sisätiloissa, verrattain tiivis ihmisjoukko sekä huutaminen, laulaminen tai muuten kiivas hengittäminen ja riittävän pitkä altistus.

Esimerkiksi Saksan johtava korona-asiantuntija, virologi Christian Drosten muistutti hiljattain aerosolileviämisen aiemmin luultua suuremmasta roolista epidemiassa. Hänen mukaansa monia maailmalla havaittuja tartuntaryppäitä ei voida selittää muuten kuin aerosolimuotoisella tartunnalla.

Tartuntaryppäiden merkitys korostuu, kun otetaan huomioon, että joidenkin arvioiden mukaan vain noin 10 prosenttia sairastuneista aiheuttaa peräti 80 prosenttia kaikista koronavirustartunnoista.

Sciencen artikkelissa kerrataan todisteita, jotka osoittavat koronaviruksen aerosolimuotoisen leviämisen merkityksestä. Tutkijoiden mukaan pienemmät aerosolina leviävät pisarat voivat myös johtaa vakavampaan tautimuotoon, koska ne kulkeutuvat suurempia pisaroita syvemmälle keuhkoihin.

– Jotta yhteiskunta voi palata normaaliin, on otettava käyttöön toimia, joilla vähennetään aerosolimuotoista leviämistä, kuten yleinen maskien käyttö ja säännöllinen laajamittainen testaus, jolla tunnistetaan ja eristetään tartunnan saaneet oireettomat henkilöt.

Tutkijat muistuttavat ilmassa leviämisellä olleen suuri rooli vuoden 2003 SARS-epidemiassa. Tästä huolimatta moni maa ei heidän mukaansa ole vielä tunnustanut ilmassa leviämistä mahdolliseksi tartuntaväyläksi uuden koronaviruksen kohdalla.

Maskeja ja testejä

Scienceen kirjoittavat tutkijat suosittelevat vahvasti maskien käyttöä ja laajamittaista testausta oireettomien tartuttajien tunnistamiseksi. Tartunnan saaneiden havaitseminen on heidän mukaansa nyt vaikeampaa kuin SARS-epidemian kohdalla, koska sairastuneet voivat olla erittäin tartuttavia päiviä ennen varsinaisten oireiden alkamista.

Näiden ”hiljaisten levittäjien” todetaan olevan mahdollisesti kriittisessä roolissa koronaviruksen leviämisessä.

Kirjoituksessa huomautetaan esimerkiksi, että diagnosoimattomien koronatapausten on arvioitu aiheuttaneen 79 prosenttia Kiinan Wuhanissa havaituista tartunnoista.

– Säännöllinen ja laajamittainen testaus on olennaista tartunnan saaneiden oireettomien henkilöiden tunnistamiseksi ja eristämiseksi, tutkijat toteavat.

Myös hengityssuojainten käyttöä suositellaan painokkaasti.

– Maailman terveysjärjestö WHO suositteli yleistä hengityssuojainten käyttöä sen jälkeen, kun todistusaineisto paljasti, että oireettomien ihmisten aiheuttama ilmaleviäminen voi olla avainroolissa COVID-19:n kansainvälisessä leviämisessä, kirjoituksessa muistutetaan.

Tutkijoiden mukaan maskit vähentävät etenkin lieväoireisten ja oireettomien taudinkantajien uloshengityksen sisältämää virusmäärää. Maskien todetaan antavan myös suojaa niitä käyttäville.

– Maskien käyttäminen on siten erityisen tärkeää siellä, missä olosuhteet ovat sellaisia, että virusta voi kertyä suuria määriä, kuten terveydenhoidossa, lentokoneissa, ravintoloissa ja muissa paikoissa, joissa on suuria määriä ihmisiä ja huono ilmanvaihto.

Kirjoituksessa huomautetaan tutkimustiedon osoittavan myös kotitekoisten maskien toimivan. Siksi maskisuosituksia ei tutkijoiden mukaan ole tarpeen pantata mahdollisen suojainpulan vuoksi.

Hengityssuojainten tehosta on saatu hiljattain näyttöä Suomessakin. VTT:n tutkimuksen mukaan niin sanotuilla kansanmaskeillakin voisi olla laajasti käytettynä valtava vaikutus koronaviruksen tartuttavuuslukuun.

VTT:n tutkimusprofessori Ari Harlinin mukaan tartuttavuus eli R0-luku alenisi peräti noin yhdellä, jos yli puolet väestöstä käyttäisi kangasmaskeja.

Vaikutusta voidaan pitää merkittävänä. R0 mittaa sitä, kuinka monta muuta jokainen koronan saanut tartuttaa. Jos luku on alle yhden, alkaa epidemia hiipua pois.

THL kertoi tänään Suomen tartuttavuusluvun olevan nyt 0,75 – 0,85:n luokkaa.

”Pelottelua”

Suomessa koronaviruksen aerosolileviämisen roolia epidemiassa on pidetty lähtökohtaisesti pienenä. Asiasta on kuultu kuitenkin ristiriitaisia lausuntoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nykyisessä koronavirukselta suojautumisen ohjeessa todetaan, että tauti tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa sekä myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen. Pintojen osuutta viruksen leviämisessä ei kuitenkaan pidetä merkittävänä. Tässä ohjeessa aerosolileviämistä ei edes mainita.

Aerosolileviämisestä puhutaan koronaviruksen tarttumista ja itämisaikaa käsittelevällä sivulla kohdassa ”tarttuuko koronavirus ilman välityksellä?”.

Siellä todetaan, että henkilön yskiessä tai aivastaessa voi suurempien pisaroiden lisäksi syntyä myös hetkeksi ilmaan aerosolimuodossa jääviä hyvin pieniä pisaroita. Tämä ilmavälitteisen aerosolitartunnan riski on kuitenkin THL:n mukaan nykytiedolla vähäinen. THL suosittelee tästä huolimatta, etteivät ihmiset osallistuisi ryhmäharrastuksiin, tapahtumiin tai yli 10 hengen tilaisuuksiin.

Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, VTT:n ja Helsingin yliopiston yhteistutkimuksessa kertyneet tiedot puolestaan haastavat THL:n linjaa.

Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että koronaviruksen voi saada hengittämällä sisään virusta sisältävää ilmaa. Tutkijat tarkastelivat superlevittäjätilanteita. Mallinnuksen mukaan on mahdollista, että oireettomasta ihmisestä voi pelkästään puheen kautta levitä altistumiseen vaadittava määrä virusta.

– Tarkastelimme mallinnuksissa esimerkiksi tilassa vietetyn ajan, ihmismäärän ja yskivien henkilöiden lukumäärän vaikutuksia. Jos ihmisiä on yksi neliömetrillä, mikä on aika tavallista esimerkiksi ravintolaympäristössä tai konsertissa, pelkästä puhumisesta syntyy tartuntaan riittävä hiukkaspilvi, jos joukossa on oireettomia koronaa kantavia ja tilassa vietetään pidempi aika, hanketta koordinoiva Aalto-yliopiston apulaisprofessori Ville Vuorinen totesi tiedotteessa keskiviikkona.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen taas sanoi torstaina MTV:lle, ettei aerosolitartunta ole merkittävä. Hänen mukaansa tällaisesta puhuminen on lähes turhaa pelottelua.

– Ei vaikuta, että sillä olisi isoa merkitystä tämän taudin tartuntaketjussa. Jos se olisi merkittävä tartuntareitti, niin silloin me näkisimme tapausmäärien nousun, joka olisi aivan toista luokkaa kuin nyt, Järvinen sanoi.

LUE MYÖS:
”Kahden metrin yhteiskunta” ei riitä – uudet tiedot viruksen leviämisestä

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt