X
SULJE MAINOS
Suomalaiset kriisinhallintajoukot antavat taistelulääkintäkoulutusta peshmerga-sotilaille Erbilin lähettyvillä Irakissa loppuvuodesta 2019. (Kuva: Puolustusvoimat/ LEHTIKUVA)

Vaativiin operaatioihin ulkomailla ei ole tunkua

Upseeriliiton jäsenistä 81 prosenttia ei olisi kiinnostunut lähtemään esimerkiksi sotilaallisiin operaatioihin Afrikkaan.

Sotilaallisten kriisinhallintatehtävien työehdot eivät houkuttele suomalalaisia upseereita osallistumaan vaativiin kansainvälisiin operaatioihin.

Hallitusohjelmassa todetaan, että ”Suomi pitää yllä ja kehittää valmiuksiaan osallistua kansainvälisiin siviili- ja sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin yhdessä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa”.

Vaikeudeksi kuitenkin koituu osallistujien rekrytointi. Upseeriliitto on tuonut esille muun muassa puolustusselonteon valmistelussa, että sotilaallisen kriisinhallinnan ylempien tehtävien palkkaus eivätkä muut työsuhteen ehdot kannusta lähtemään vaativiin sotilaallisiin operaatioihin.

– Tuoreessa jäsenkyselyssämme 81 prosenttia Upseeriliiton jäsenistä vastasi, ettei olisi kiinnostunut lähtemään esimerkiksi sotilaallisiin operaatioihin Afrikkaan, kertoo Upseeriliiton puheenjohtaja, everstiluutnantti Ville Viita.

Toistaiseksi halukkaita lähtijöitä on riittänyt, mutta erityisesti osaamisen ja työkokemuksen osalta vaativimpien tehtävien täyttö takkuaa.

– Asiantuntijoita nykyiset palvelussuhteen ehdot eivät houkuttele riittävästi tehtävien vaativuuteen ja riskeihin verrattuna. Lisäksi sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävissä on koettu olevan eriarvoisuutta verrattuna siviilikriisinhallinnan tehtävien palvelussuhteen ehtoihin. Lähtijöiden saamiseksi palkkausta on kehitettävä suunnitelmallisesti palkkaohjelmalla, toteaa Upseeriliiton 2. pääluottamusmies, majuri Petri Soppi.

Kotimaassa kaivataan työaikalain korjaamista

Kohennusta työehtoihin tarvitaan myös kotimaassa. Henkilöstön tarvitsema riittävä lepo ja jaksaminen eivät nyt toteudu, sillä yleinen työaikalaki ei koske ammattisotilaita. Palautuminen sotaharjoituksesta kestää useamman päivän, nyt siihen ei jää riittävästi aikaa.

’ Puolustusvoimien vanhentunut työaikalaki vaatii korjaamista. Jäsenkyselyssä 75 prosenttia vaatii työaikalain lisäämistä puolustusselontekoon, jolloin se velvoittaisi Puolustusvoimia työaikasuojelun konkreettisiin toimenpiteisiin, puheenjohtaja Viita kertoo.

Upseeriliiton jäsenkyselyyn 15.–25. marraskuuta vastasi 1 821 upseeria. Upseeriliitolla on jäseniä 6 400 kadetista kenraaliin. Upseerikunnasta 97 prosenttia kuuluu Upseeriliittoon.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt