Verkkouutiset

Energia

Kreml kierrettiin – nämä maat voittivat energiasodassa

Länsimaat aloittivat kuumeisesti uusien energia-alan kumppanimaiden etsinnän viime vuonna Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Myös esimerkiksi Saksalle kävi nopeasti selväksi, että riippuvuus Venäjän maakaasusta oli vakava strateginen virhe, joka oli korjattava mahdollisimman pian.

Wall Street Journal -lehden mukaan nopea muutos on tuonut vaurautta syrjäseuduille Azerbaidzanissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa ja monissa muissa maissa. Energiasota on piirtänyt globaalin energiakartan uusiksi.

Italialainen Eni-yhtiö ja Algerian valtiollinen energiayhtiö ovat poranneet kymmeniä maakaasulähteitä aiemmin hyödyntämättömillä alueilla Saharan aavikolla. Venäjän Gazprom oli pitänyt aiemmin hinnat niin alhaalla, ettei kyseisten maakaasukenttien käyttö ollut taloudellisesti kannattavaa.

Euroopan kannalta etuna on, että Välimeren alla kulkee kolme kaasuputkea, jotka yhdistävät Algerian suuret maakaasuvarannot Eurooppaan.

Ennen sotaa 45 prosenttia Venäjän raakaöljystä vietiin Euroopan unionin alueelle. Kremlin hyökkäyssodan seurauksena öljyä myydään nyt lähinnä Kiinaan ja Intiaan alennuksella.

Yhdysvallat on tukenut Euroopan energiatuotantoa yli kaksinkertaistamalla nesteytetyn maakaasun kuljetukset mantereelle. Euroopassa rakennettiin nopealla aikataululla useita uusia LNG-terminaaleja. EU on korvannut venäläistä energiaa tuomalla lisää myös Norjasta ja Turkista.

– Yhdistimme välittömästi naapureitamme ja erityisesti niitä, jotka pystyivät reagoimaan nopeasti, kuten Algeria, Eni-yhtiön johtaja Guido Brusco sanoo.

Yle: Kemin uusi sellutehdas tuottaa sähköä kaksi terawattituntia vuodessa

Kemin uusi sellutehdas valmistaa vuodessa 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Puuta kuluu vuoden aikana noin 7,6 miljoonaa kuutiota, Yle uutisoi.

Metsä Fibren tehdas tuottaa vuodessa lisäksi kaksi terawattituntia uusiutuvaa sähköä, mikä on 2,5 prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta. Määrä vastaa noin 100000:n sähkölämmitteisen omakotitalon vuositarvetta.

Sähköä tuotetaan mustalipeästä, jota syntyy sellun keittoprosessissa. Tehtaan sähkön omavaraisuusaste on 250 prosenttia ja ylijäävä sähkö syötetään valtakunnan verkkoon.

Yli kahden miljardin euron biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi.

KL: Näin sähkömarkkinoiden tilanne eroaa viime vuodesta

Sähkön hinta on sahannut voimakkaasti, sillä sähkömarkkinoiden tilanne on viime viikkoina ollut hyvin poikkeksellinen. Kaksi ydinvoimalaa oli poissa pelistä vian ja huollon takia. Tämän lisäksi Suomen ja Ruotsin väliset siirtoyhteydet olivat huollossa samaan aikaan tuulen tyyntymisen kanssa, minkä vuoksi tuulivoiman tuotanto laski merkittävästi.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen sanoo Kauppalehden Markkinaraati-lähetyksessä, ettei tapahtuneesta kannata vetää talveen muuta johtopäätöstä kuin sen, että tekniset viat sähköjärjestelmässä ovat aina mahdollisia.

Ruususen mukaan sähköä riittää, jos tekniikka toimii. Hänen mukaansa tilanne on viime talvea parempi, sillä tuotantoa on saatu lisää Olkiluodon kolmosreaktorin ja uusien tuulivoimaloiden myötä.

Ruususen mukaan Pohjola alkaa olla niin vahva sähköntuotannossa, että kytkös Euroopan markkinoihin pienenee jatkuvasti. Lisäksi pian valmistuva siirtoyhteys Pohjois-Ruotsiin parantaa tilannetta entisestään.

Aktian pääekonomisti Lasse Corinin mukaan sähkömarkkina toimii, kuten sen pitää.

– Hinta signaloi kuluttajille, milloin kannattaa säästä sähköä ja miten sähkön käyttöä kannattaa ajoittaa, Corin sanoo.

Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen arvioi markkinatilanteen olevan suuri  mahdollisuus etenkin sellaisille toimijoille, jotka pystyvät esimerkiksi joustamaan kulutuksessa sen mukaan, miten kallista sähkö on.

Ympäristöministeri MT:lle: Polttoturpeen käyttö loppuu

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoo Maaseudun Tulevaisuudessa, että nykyinen hallitus jatkaa edeltäjänsä työtä polttoturpeen ajamiseksi alas vuosikymmenen loppuun mennessä.

– On minusta realismia sanoa, että vuosikymmenen loppuun mennessä polttoturpeen laajamittainen käyttö päättyy, Mykkänen kommentoi MT:lle.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmakirjauksessa viitataan Huoltovarmuuskeskuksen muistioon, jonka mukaan turpeen energiakäyttö tulisi turvata siirtymäkauden ajan huoltovarmuussyistä.

Muistion mukaan HVK:lla on tarve varmuusvarastoida turvetta vuoteen 2028 saakka. Käytännössä siis hallitus sitoutuu turvetuotantoon vain vuoteen 2028 saakka, jonka jälkeen turpeen energiakäyttö laajassa mitassa loppuu kokonaan.

Mykkäsen mukaan veronkevennyksiä tai helpotuksia turvetuotannolle ei olisi näillä näkymin tulossa.

– Hallitus pyrkii toteuttamaan sellaisia keinoja, joilla huoltovarmuuskäyttö onnistuu tämän vuosikymmenen ajan. Siksi meillä tarvitsee olla kapasiteettia tiettyyn turvetuotannon volyymiin Suomessa, hän sanoo.

Turpeen tilalle pyritään nyt löytämään korvaavia ja vähemmän saastuttavia raaka-aineita.

Turpeen käytön vähentämisen yksi syy on eurooppalainen päästökauppa, jossa turvetta ja fossiilisia polttoaineita käyttävät voimalat ostavat päästöjä vastaavat päästöoikeudet markkinoilta.

Päästöoikeudet ovat viime vuosina kallistuneet ja sen takia energiayhtiöt joutuvat muuttamaan sähkön ja lämmöntuotantoaan.

Korkeiden hiilidioksidipäästöjen ja tuontiriippuvuuden vuoksi esimerkiksi kivihiilen käyttö on haluttu kieltää. Kivihiilen kieltolain teki Juha Sipilän (kesk.) hallitus.

– Kivihiilen kieltolain mukaan Suomessa kivihiilen käyttö Suomessa päättyy viimeistään vuonna 2029. Tavoite on Suomella hyvällä tolalla, ja Suomen energiatuotannon puhdistaminen jatkuu, Mykkänen sanoo MT:lle.

Kai Mykkänen: Näin Suomesta tehdään puhtaan energian edelläkävijä

Hallitus käynnistää syksyn aikana hankkeita, jotka tähtäävät energiamurroksen kiihdyttämiseen. Tavoitteena on houkutella päästöjä vähentäviä investointeja Suomeen ja nostaa Suomi puhtaan energian ja ilmastokädenjäljen edelläkävijäksi.

Puhtaan energian hankkeisiin vaikuttavat ratkaisevasti puhtaan sähkön saatavuus ja hinta, luvituksen sujuvuus sekä hyvät siirtoyhteydet.

– Suomella on erinomaiset mahdollisuudet nousta puhtaan energian suurvallaksi ja edetä kohti hiilinegatiivisuutta. Haemme kilpailuetua vahvistamalla TKI-rahoitusta, sujuvoittamalla luvitusta ja kehittämällä energian siirron infrastruktuuria, listaa tiedotteessa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

– Tavoitteenamme on tuplata kotimainen sähköntuotanto, mikä on edellytys puhtaalle teollisuuden kasvulle. Energiamarkkinoilla toimitusvarmuuden varmistaminen on tärkeää vaihtelevan uusiutuvan energian osuuden kasvaessa. Edistämme tuulivoima- ja aurinkovoimainvestointeja, joilla on paljon potentiaalia tulevaisuuden uusiutuvina energiamuotoina.

– Haluamme Suomeen myös lisää ydinvoimaa. Tarvitsemme lisää toimitusvarmaa perusvoimaa sähköistyvän yhteiskunnan ja teollisuuden tarpeisiin. Hallitus nopeuttaa ydinenergialain uudistamista sekä sitoutuu hyväksymään kaikki kriteerit täyttävät periaatelupahakemukset, joissa hakijoiden taustat ovat kansallisen turvallisuuden kannalta hyväksyttävät, ministeri jatkaa.

Maatuulivoimaa rakennetaan Suomessa markkinaehtoisesti ja edelleen ripeään tahtiin. Suomessa oli kesäkuun lopussa 1468 tuulivoimalaa, joiden nimellisteho on yhteensä yli 6000 megawattia. Vuoden loppuun mennessä tämän kapasiteetin odotetaan nousevan jo noin 7200 megawattiin.

Merituulivoiman kapasiteetille määritellään kunnianhimoinen tavoite vuodelle 2035 ja samalla luodaan Suomelle kilpailuetua suhteessa Itämeren maihin. Tähän liittyen työ- ja elinkeinoministeriössä on aloitettu merituulivoimahankkeiden pelisääntöjen valmistelu. Investointien pelisäännöt ovat tällä hetkellä puutteelliset ja talousvyöhykkeellä lainsäädäntöpohja puuttuu vielä.

Ympäristöministeriö edistää hallitusohjelman kirjauksia maa- ja merituulivoiman osalta muun muassa avustuksilla, selvityksillä ja oppaiden päivityksillä.

Selvitykset lisäävät tietoa siitä, miten tuulivoimaa ohjaavaa lainsäädäntöä pitäisi muuttaa. Selvitysten ja oppaiden tavoitteena on osaltaan sujuvoittaa tuulivoimarakentamista, jotta tuulivoimarakentamiselle löydetään parhaiten soveltuvat alueet.

Myös aurinkovoimainvestointeja edistetään ja valmisteilla on opas aurinkovoimaloiden suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Kaavoituksella ja rakentamista koskevilla luvilla yhteen sovitetaan aurinkovoimaloiden rakentamista muuhun alueidenkäyttöön ja ympäristöön.

Hallituskauden alussa ajankohtaista on useiden EU:n energia- ja ilmastosäädösten kansallinen toimeenpano. Esimerkiksi päästökauppalaki tuodaan eduskuntaan lokakuun alussa. Lain soveltamisala laajenee kattamaan suurten teollisuus- ja energiantuotantolaitosten lisäksi myös meriliikenteen.

Lisäksi lentoliikenteeseen jo sovellettavaa päästökauppaa tehostetaan. Muutoksen taustalla on päästökauppadirektiivin uudistus, jolla vastataan EU:n päästövähennystavoitteiden kiristymiseen.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt elokuussa ns. yhden luukun palvelujen hankkeen, jonka tavoitteena on luvituksen sujuvoittaminen. Lupamenettelyissä on tälläkin hetkellä useiden miljardien vihreän siirtymän investoinnit.

AL: Pirkanmaalle kaavaillut tuulivoimalat olisivat korkeampia kuin Eiffel-torni

Ilmatar suunnittelee Virroille Vermassalon tuulivoimala-aluetta. Alue sijaitsee Virtain kaupungin keskustasta noin yhdeksän kilometrin päähän Vermasjärven länsipuolelle, kertoo Aamulehti.

Alueelle nousisi 20–25 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden teho on 7–10 megawattia. Kokonaisteho olisi kolmen vaihtoehtoisen suunnitelman mukaan 140–250 megawattia.

Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 345 metriä ja napakorkeus 225 metriä. Näsinneulan tornin maston huippu on 168 metrissä. Voimaloiden lavat pyyhkivät siis korkeimmillaan kahden päällekkäin seisovan Näsinneulan tasolla.

Tampereen korkein rakennelma eli Teiskon tv- ja radiomastokin jää kakkoseksi 325-metrisenä. Eiffel-torni ulottuu 324 metriin.

Suomen suurimmat toimivat voimalat ovat 250-metrisiä. Aamulehden mukaan Vermassalon 345 metrin suunnittelukorkeus ei vielä tarkoita sitä, että niin korkeita myös rakennetaan. Pirkanmaan mittavimmat suunnitellut voimalat ovat tähän asti olleet 320-metrisiä. Väljä mitoitus mahdollistaa voimalakoon kasvun hyödyntämisen, kun teknologia kehittyy.

Venäläisillä edelleen valtava öljynjalostamo Nato-maa Bulgariassa

Venäläisten yhtiöiden toiminta länsimaissa on olennaisesti hankaloitunut Vladimir Putinin Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan myötä. Tästä huolimatta Nato-maa Bulgariasta löytyy yhä venäläisen öljyjätti Lukoilin jalostamo. Yhtiöllä onkin erittäin paljon valtaa maan hallinnossa. Tilanteeseen halutaan kuitenkin muutosta. Asiasta kertoo Politico.

Lukoililla on pitkät perinteet Bulgariassa. Sen Neftochimin öljynjalostamo tuottaa 80 prosenttia Bulgarian bensiini- ja dieseltarpeista. Laitos on valtava. Se vastaa jopa kymmentä prosenttia koko maan bruttokansantuotteesta.

Yhtiön toiminta tekee bulgarialaisista maailman neljänneksi suurimpia venäläisen öljyn ostajia. Lukoil tuo jopa kolme miljoonaa barrelia öljyä Venäjältä kuukaudessa Bulgariaan.

Lukoilille on myönnetty poikkeus EU:n venäläiseen öljyyn liittyvistä sanktioista. Poikkeuslupa kuitenkin päättyy ensi vuoden lopussa. Tämä tekee yhtiön toiminnasta selvästi hankalampaa ja tarvittaessa Bulgarian valtio on valmis ottamaan Neftochimin haltuunsa.

Öljynjalostamo on Burgasin pormestain Dimitar Nikolovin mukaan alueelle ”hyvin tärkeä, koska se tarjoaa eniten työpaikkoja ja maksaa parhaita palkkoja.” Yhdessä Rosenetsin öljyntuontiterminaalin kanssa Neftochim työllistää alueella 5 000 ihmistä.

– Minulle kaupunginjohtajana on tärkeää, että jalostamo toimii, sillä se on osa kaupungin taloudellista turvallisuutta.

Valtava taloudellinen merkitys tuo myös poliittista valtaa Bulgariassa. Taustalla vaikuttaa maan kyvyttömyys turvata öljyn saatavuus, mikäli tuonti Venäjältä päättyisi.

– Bulgariassa on Lukoil-koalitio, joka muodostetaan jokaisen parlamenttikauden alussa, Bulgarian parlamentin energiakomitean puheenjohtaja Delyan Dobrev kertoo.

Kaikesta huolimatta Bulgaria tukee tällä hetkellä voimakkaasti Ukrainaa. Se on lähettänyt runsaasti aseita ja ammuksia. Viime vuonna se hylkäsi Kremlin vaatimukset maksaa kaasun tuonnista ruplissa, mikä teki Bulgariasta ensimmäisen EU-maan, joka eristettiin venäläisten kaasutoimitusten ulkopuolelle.

Kuukausi sitten parlamentti äänesti Rosenetsin tuontiterminaalin sopimuksen purkamisesta. Tällä viikolla hallitus kertoi aloittavansa selvityksen siitä, miten jalostamoa voitaisiin käyttää ei-venäläisen öljyn käsittelyyn.

Lukoil on myös määrätty ensimmäistä kertaa maksamaan paikallisia veroja. Yhtiö ei kuitenkaan toistaiseksi ole määrättyjä veroja maksanut.

Olkiluoto 2:n vika paikannettu, korjaus viivästyy

Olkiluoto 2 -laitosyksikön korjaus viivästyy aiemmin ilmoitetusta.

Olkiluoto 2:n sähköntuotanto keskeytyi viime perjantaina vesijäähdytteisen generaattorin jäähdytysjärjestelmässä havaitun vuodon takia.

Vuoto on nyt paikallistettu generaattorin roottoriin, tiedottaa Teollisuuden Voima. Vikaantunut roottori vaihdetaan ja kakkosreaktori palaa sähköntuotantoon 4. syyskuuta. Aikaisempi arvio oli 28. elokuuta.

Ruotsin ympäristöministeri haluaa uusia uraanikaivoksia

Ruotsin hallitus haluaa avata maahan uusia uraanikaivoksia osana suunnitelmaa kolminkertaistaa maan ydinenergiakapasiteetti, uutisoi The Times.

Ruotsin edellinen vasemmistohallitus kielsi uraanikaivokset vuonna 2018. Ympäristöministeri  Romina Pourmokhtarin mukaan valtiopäivillä on kuitenkin nyt enemmistö kiellon purkamiseksi.

Liberaalipuolueesta tuleva 26-vuotias iranilaistaustainen Pourmokhtari on Ruotsin kaikkien aikojen nuorin ministeri. Hän on profiloitunut vahvana ydinvoiman kannattajana, ja peräänkuuluttanut vahvasti ydinvoiman lisärakentamista. Hän on muun muassa esittänyt suunnitelman kymmenen uuden reaktorin rakentamisesta.

– Hallitus tähtää energiantuotannon kaksinkertaistamiseen 20 vuodessa. […] Ydinvoimalla on myös pienempi hiilijalanjälki, ja se vaatii vähemmän raaka-aineita muihin energianlähteisiin verrattuna, Pourmokhtari kommentoi.

Lähes 80 prosenttia EU:n uraanivaroista sijaitsee Ruotsissa, ja maalla on potentiaalia kasvattaa uraanintuotantoaan.

Tähän mennessä iso osa Euroopan käyttämästä uraanista on tullut Kazakstanista, joka on maailman suurin uraanintuottaja. Suurin osa Kazakstanin tuottamasta uraanista kuitenkin prosessoidaan ja rikastetaan Venäjällä.

Asiantuntijoiden mukaan monet eurooppalaismaat ostavatkin edelleen prosessoitua uraania Venäjältä.

Uraanintuotannon lisääminen Euroopassa voisi arvioiden mukaan sekä laskea hintoja että vähentää Euroopan energiariippuvuutta Venäjästä. Haasteena on kuitenkin EU:n tiukat ympäristösäädökset sekä se tosiasia, että merkittävä osa Ruotsin uraanista on matalalaatuista ja täten kallista rikastaa.

– Eurooppalaiset ovat tottuneet ulkoistamaan raaka-aineiden tuonnin muihin maihin ja estämään kotimaisen kaivostuotannon, ei ainoastaan uraanin suhteen. Ympäristölainsäädäntö on kaikenkattavaa ja projektit edellyttävät tuhatsivuisia raportteja, jotka usein hylätään poliittisista syistä, vaikka kaikki tekniset kriteerit täytettäisiin, kommentoi espanjalainen kaivosteollisuuden asiantuntija Adrián Godás

Monet ruotsalaiset suhtautuvat myös suunnitelmiin uusista kaivoksista penseästi.

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg on aiemmin kommentoinut pitävänsä ydinvoimaa kalliina ja vaarallisena energialähteenä. Ruotsin ympäristöpuolue on taas pitänyt ydinvoimaa vaarallisena häiriötekijänä, joka vie huomiota pois uusiutuvilta energianlähteiltä ja saastuttaa luontoa.

– Meillä on ollut uraanikaivoksia Ruotsissa aiemmin. Se oli kauhistuttava kokemus, joka johti valtaviin ympäristöongelmiin ja arpiin maisemissa, kommentoi ympäristöpuolueen puheenjohtaja ja entinen ympäristöministeri Per Bolund.

Pourmokhtari on vastannut huoliin lupaamalla, että kaikki uraanikaivokset menisivät laajan ympäristövaikutusten arviointiprosessin läpi. Hän myös muistuttaa, että monissa ruotsalaiskaivoksissa kaivetaan jo nyt uraania muiden mineraalien ohessa, mutta se hävitetään ei-toivottuna sivutuotteena.

– Tiedän, että Ruotsilla on valtaisa potentiaali johtaa kaivosteollisuutta kohti puhtaampaa tulevaisuutta, Pourmokhtari linjaa.

Ministerin mukaan Ruotsi tarvitsee 10 uutta ydinvoimalaa

Ruotsin ilmasto- ja ympäristöministeri  Romina Pourmokhtarin mielestä maahan tulisi rakentaa kymmenen uutta ydinreaktoria vuoteen 2045 mennessä.

Hän puhui aiheesta tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Pourmokhtarin kommentteihin kiinnittää sosiaalisen median palvelu X:ssä huomiota työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

– Ruotsissa puhutaan nyt suuria. Ympäristöministerin mielestä maahan tulisi rakentaa 2030- ja 2040-luvulla ydinenergiaa 10 perinteisen ydinreaktion verran. Energian tuotanto halutaan tuplata vuoteen 2045 mennessä, Murto tiivistää tiedotustilaisuuden antia.

Talsa: Onko tämä sähkön hinta ensi talvena?

Taloussanomat kertoo, että sähkön hinta ensi talvena saattaa olla jo selvillä. Lehden haastattelema Energiateollisuuden Energiamarkkinat-yksikön johtaja Pekka Salomaa arvioi, ettei luvassa ole aiemmin koettuihin nähden enää dramaattisia muutoksia.

– Isommat pudotukset ovat olleet sitten jo aiemmin, kun vielä kesäkuussakin tultiin aika rapsakasti alas, hän toteaa.

Sähkön futuurihinnat eivät ole muuttuneet merkittävästi heinäkuun aikana. Futuurihinta tammi-maaliskuulle kävi 6,6 sentissä kilowattitunnilta, kuun lopuussa se nousi 7,5 senttiin kilowattitunnilta. Tällä hetkellä lukema on 6,5 senttiä.

– Siinä ei tietenkään mukana esimerkiksi siirtohintoja eikä veroja eikä myyjän palkkioita, ja se on laskettu täysin tasaisen käytön perusteella, eli joka tunti käytetään sähköä yhtä paljon, Salomaa toteaa.

– Sähkön hintaodotukset on leppoisia sen takia, että Euroopan maakaasuvarastot ovat suhteellisen hyvässä tilassa. Pohjolassa myös vesivarannot ovat taas vahvistuneet. Lisäksi eurooppalaisessa vertailussa tilanne Suomessa näyttää erittäin hyvältä, hän avaa.

Salomaa huomauttaa kuitenkin, että esimerkiksi yllättävät vikatilanteet ydinvoimaloissa tai epätavallisen kylmä talvi voivat muuttaa tilanteen talven aikana nopeastikin.

IL: Kymmeniä tuulivoimaloita puretaan, uusille kuitenkin povataan kovia tuottoja

Huoltovaikeudet ovat johtaneet joidenkin tuulivoimaloiden purkuun Suomessa, kertoo Iltalehti.

Vaikeuksien taustalla ovat tuulivoimatariffien eli energian tuotantotukien päättyminen ja varaosien heikko saatavuus.

Esimerkiksi Haminan Energian kolme tuulivoimalaa puretaan tämän kuun aikana. Noin 13 vuotta käytössä olleet voimalat sijaitsevat Summan tehdasalueen lähellä ja ne oli rakennuttanut konkurssiin ajautunut tuulivoimayritys Winwind.

– Voimaloiden käyttöikä on lyhentynyt varaosien huonon saatavuuden vuoksi ja Winwind-yrityksen konkurssin myötä. Ne ovat olleet kuitenkin hyvin tuottavia kuluneiden vuosien aikana kolmen megawatin voimaloina, kertoo Haminan Energian toimitusjohtajan sijainen Kalevi Mattila.

Vuoden 2021 lopussa Suomessa oli toiminnassa 962 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 3 257 megawattia. Suomen Tuulivoimayhdistyksen tilastojen mukaan Suomessa on purettu yhteensä 47 myllyä. Näistä 24 oli konkurssiin menneen Winwindin rakennuttamia.

– Isossa mittakaavassa Suomessa ei ole purettu tai pureta voimaloita. Yleensä tuulivoimalan käyttöikä on noin 20–25 vuotta, mikäli se on rakennettu kymmenen vuotta sitten, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Mikkosen mukaan uudemmat voimalat ovat teknisesti aiempaa tehokkaampia ja niiden käyttöikä on arviolta 30–35 vuotta.

Yksittäisten voimaloiden purusta huolimatta tuulivoiman käyttö ja tuulivoimaloiden rakentaminen ovat Suomessa kasvussa.

Tuulivoiman arvioidaan olevan Suomen suurin sähköntuotantomuoto jo lähivuosina tuloillaan olevien hankkeiden perusteella.

Tuulivoimaloiden rakentaminen on tuottoisaa erityisesti vihreän siirtymän ja hiilineutraaliuden tavoitteiden myötä.

– Viimeisimmät vuodet ovat olleet aina uusia ennätyksiä rakennuttamisen kannalta. Se on taloudellisesti kannattavaa Suomessa, koska tuulivoima on edullisinta sähköntuotantoa, mitä voi rakentaa tällä hetkellä, Mikkonen sanoo.

Työelämäprofessori LM:lle: Torstain häiriö sähköverkossa muistutti kyberiskua

Sähköverkossa oli torstai-iltapäivällä laaja taajuus- ja jännitehäiriö, jos Verkkouutiset kertoi tässä. Tuolloin Suomen sähkön siirtoverkon kantayhtiö Fingridin mukaan häiriö tapahtui kello 14.03. Silloin taajuus laski alimmillaan 49,6 hertsiin.

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Mikko Kiviharju sanoo Lännen Median haastattelussa, että häiriöt muistuttivat hyvin paljon Venäjän Ukrainaan kohdistamaa vuoden 2016 kyberiskua. Tuolloin koko Ukrainan sähköverkko lamaantui laajasti ja vakavasti.

– Vuoden 2016 isku kohdistui samantyyppisiin komponentteihin, jotka julkisuuteen kerrottujen tietojen mukaan ovat Vantaan Pakkalassa vikaantuneet, Kiviharju sanoo LM:lle.

Hänen mukaansa Suomessakin olisi voinut alkaa laajempi ketju, joka olisi voinut katkoa sähköjä laajalti ja pitkäaikaisesti. Hän korostaa kuitenkin, että tapahtumien samankaltaisuus ei todista kyseessä olleen kyberisku.

– Liian vähän on vielä julkista tietoa, että tästä voisi varmuudella sanoa yhtään mitään, mutta rinnakkaisia tapahtumia näiden välillä on olemassa, hän toteaa.

Vantaan Energian Asko Hietaranta sanoo LM:lle, että kyseessä oli todennäköisesti tekninen vika, ja että viitteitä ei ole siihen, että vika olisi tahallisesti synnytetty.

AL: Mitä kalliille määräaikaiselle sähkösopimukselle voi tehdä?

Kuluttajariitalautakunta teki kesäkuussa kaksi linjausta liittyen kanteluihin vuonna 2022 tehdyistä kalliista määräaikaisista sähkösopimuksista. Erimielisyyttä on herättänyt, voiko määräaikaisesta sähkösopimuksesta irtaantua, mikäli sähkön hinta on laskenut sopimuksen tekemisen jälkeen.

Suoraan se ei ottanut kantaa, että voiko sopimuksen purkaa kokonaan. Sen sijaan se totesi, että määräaikainen sähkösopimus voi olla hinnaltaan kohtuuton, jos sopimuksen hinta on yli 15 prosenttia korkeampi kuin sopimuksen voimassaoloaikana myynnissä olevien vastaavien sähkösopimusten hinta ja samalla sähkölaskun kokonaissumma on noussut vähintään 150 euroa vuodessa.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg toteaa Aamulehdelle, että mikäli kuluttajan sähkösopimus katsotaan hinnaltaan kohtuuttomaksi, hänellä on oikeus hakea sähköyhtiöltä korvausta kohtuuttomaksi katsotusta osasta.

Energia-alan etujärjestö Energiateollisuus ry on todennut, ettei suosittele linjauksen noudattamista. Energiateollisuuden energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa kommentoi, että lopulliset ratkaisut ovat sähköyhtiöiden tehtävissä. Yhtiöillä ei hänen mukaansa ole ollut mahdollisuutta varautua päätökseen.

– Yleisellä tasolla olemme kokeneet kuluttajariitalautakunnan linjauksen lakiin perustumattomaksi. Siinä on tulkittu laajasti kuluttajansuojalain yleissäännöstä kuluttajasopimusten kohtuuttomuudesta, vaikka samaan aikaan sähkömarkkinoita koskee myös omat säännöksensä sopimuksista, Salomaa sanoo AL:lle.

Ståhlbergin mukaan linjaus on oikeudellinen, ei liiketaloudellinen ratkaisu. Yhtiöille mahdollisesti koituvat ikävät taloudelliset seuraukset hän tunnistaa.

– Päätöstä on pidetty huonona lähinnä liiketaloudellisesta näkökulmasta. En ole itse nähnyt vielä mitään argumenttia, joka kuitenkaan heikentäisi päätöksen juridista oikeellisuutta, Ståhlberg arvioi.

Ydinvoiman osuus Suomen sähkön tuotannosta ennätyksellisen korkea

Ydinvoiman osuus Suomen sähkön tuotannosta on ennätyksellisen korkealla, ilmenee Energiateollisuus ry:n kuukausitilastosta.

Kesäkuussa ydinvoiman osuus sähkön tuotannosta oli 55 prosenttia, mikä on historian korkein lukema.

Ydinvoimaa tuotettiin kesäkuussa 2 956 gigawattituntia kuukaudessa, mikä on myös kesäkuun tuotantoennätys.

Sähkönkulutus oli kesäkuussa 9,1 prosenttia alempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden alusta lukien kulutus on vähentynyt 6,3 prosenttia.

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)