Matti Vanhanen. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Matti Vanhanen väläyttää uutta mallia kilometriveroksi

Valtiovarainministerin mukaan polttoainevero syrjii pitkien matkojen Suomea.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen esittää Maaseudun Tulevaisuudessa ajatuksen uudesta mallista polttoaineverotuksen tilalle.

Hän kertoo jo pitkään pohtineensa hahmotelmaa järjestelmästä, jossa kilometrien hinta määräytyisi sen mukaan, missä päin Suomea ajetaan.

– Olen jo pitkään pohtinut hahmotelmaa mallista, jossa nykyinen alueellisesti pitkien matkojen Suomea syrjivä polttoainevero voitaisiin ainakin osittain korvata maamme olosuhteita paremmin huomioimalla verojärjestelmällä. Olen testannut ihmisillä ajatusta mm. kilometriverosta, jossa kilometrit olisivat eri hintaisia, Matti Vanhanen kirjoittaa MT:n kolumnissa.

– Tieosuuksilla, joille yhteiskunta osoittaa kilometriä kohden hyvin vähän kunnostusrahoja, maksu voisi olla esim. kymmenesosa moottoriteiden tai katujen maksusta. Maksussa voitaisiin myös jyvittää joukkoliikenteen olemassaolo tai sen puuttuminen, hän sanoo.

Keskustelu kilometriverosta sai alkunsa ITS Finland ry:n antamasta lausunnosta liikenteen kilometriveron puolesta. ITS Finlandin mallissa yksin autoileville ja vain vähän tavaraa kuljettaville esitettiin muita suurempaa kilometriveroa.

Valtiovarainministeri kommentoi esitystä sanomalla, ettei näe yksityisautoilusta luopumista Suomen kaltaisessa maassa järkevänä tavoitteena.

– En todellakaan, Vanhanen toteaa.

– Mutta pitäisin tärkeänä, että pitkien etäisyyksien Suomea edustavat tahot ja järjestöt osallistuisivat ITS:n ja autoalan järjestöjen tapaan aktiivisesti keskusteluun siitä, millainen tulevaisuuden liikenteen verojärjestelmän pitäisi olla.

Vanhanen huomauttaa, että nykyinenkin polttoainevero on käytännössä kilometrivero. Hän pitää sitä kuitenkin epäoikeudenmukaisena muun muassa siksi, että sorateillä kulutus on päällystettyjä teitä suurempaa. Lisäksi kuljetuskustannukset nostavat polttoaineen hintaa pohjoiseen mentäessä.

Ministerin mukaan Suomessa ei ole tulenpalavaa kiirettä korvata polttonesteen kautta tapahtuvaa verotusta uudella järjestelmällä. Pitkällä aikavälillä se on kuitenkin hänen mukaansa edessä sähkön, biokaasun ja vedyn saadessa suuremman roolin liikenteen energialähteenä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt