Kokoomuksen Sari Sarkomaa vaatii kehittämään saattohoitoa

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) ehdottaa, että syksyn budjettiriihessä tehdään päätös saattohoitolain säätämisestä ja osoitetaan määrärahat saattohoidon sekä palliatiivisen hoidon lisä- ja täydennyskoulutukseen.

Sari Sarkomaan mielestä nykyinen räikeä eriarvoisuus elämän loppuvaiheen hoidon laadussa ja saatavuudessa sekä kivunlievityksessä on kestämätön. Hänestä olisi hyvä, että voimavarat löydettäisiin sovitun budjettikehyksen sisältä.

– Suomesta puuttuu kokonaan saattohoitoon liittyvä lainsäädäntö. Tarve sitoviin säädöksiin saattohoidon turvaamiseksi on huutava. Elämän loppuajan inhimillinen ja laadukas hoito sekä hyvä kuolema ovat jokaisen perusoikeuksia, toteaa Sarkomaa.

Sarkomaa kirittää sosiaali- ja terveysministereitä valmisteilla olevien yhtenäisten saattohoidon ja kivunlievityksen perusteiden valmistumista.

– On tärkeää, että hoitosuositukset julkaistaan jo tänä vuonna. Tämä edellyttää sitä, että valmistelevan työryhmän työtä resursoidaan riittävästi niin, ettei työ jää sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun alle. Pelkät suositukset eivät riitä, vaan saattohoitolailla on varmistettava suositusten käyttöönotto koko maassa, toteaa Sarkomaa.

Kommentit