Verkkouutiset

Reserviläisiä käskynjaossa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Timo Heinonen: Reservin ikärajaa nostettava heti vaalikauden alussa

Myös parlamentaarinen komitea on ehdottanut ikärajan nostoa.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen vaatii blogissaan reservin ikärajan yksilöllistä nostamista. Tällä hetkellä ikäraja on upseereilla ja aliupseereilla 60 vuotta ja miehistöllä 50 vuotta.

Hän kirjoittaa, että joillakin reserviläisillä olevaa erikoisosaamista kannattaisi hyödyntää nykyistäkin pidempään.

–Reservin ikärajaa tuleekin yksilöllisesti nostaa ensi vaalikauden alussa ja varmistaa näin parhaan osaamisen hyödyntäminen entistä paremmin, tehokkaammin ja myös pidempään. Asevelvollisuuden ikäraja tulisi tapauskohtaisesti nostaa nyt 65 vuoteen, Heinonen sanoo.

Puolustusvaliokunnan jäsenenä toimiva Heinonen toteaa, että asiaa on aiemmin selvitetty esimerkiksi parlamentaarisessa komiteassa, joka myös päätyi ehdottamaan ikärajan nostoa. Puolustusvoimat on myös antanut asiasta selvityksensä puolustusministeriölle.

– Asia ei kuitenkaan nykyisen hallituksen aikana edennyt syystä tai toisesta ja esitänkin, että muutos kirjataan nyt uuden aloittavan hallituksen hallitusohjelmaan, Heinonen kirjoittaa.

Hän toteaa, että reservin koko on puolustusvoimien mukaan riittävä myös poikkeusolojen tehtäviin. Siksi ikärajan nosto ei koskisi koko reserviä.

– Tarkoitus olisi tehdä muutos koskemaan mm. aktiivipalveluksesta siirtyviä evp-upseereja, mutta myös sellaisia reserviläisiä, joilla on erityinen sodan ajan tehtävä tai erityisosaamista. Ikärajamuutos perustuisi siis yksinomaan puolustusvoimien tarpeeseen, mutta myös reserviläisten vapaaehtoisuuteen, kokoomusedustaja sanoo.

– Ikärajan nostamisella haettaisiin nimittäin nimenomaan joustavuutta kokeneiden ja erityisosaamista omaavien asevelvollisten käyttämiseksi PV:n normaali- ja poikkeusolojen tehtävissä. Tämä lakimuutos siis mahdollistaisi vapaaehtoisten reserviläisten nykyistä laajemman osallistumisen reservin eri koulutustapahtumiin, kuten MPK:n toimintaan reserviläiskouluttajina, mutta myös osallistumisen Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta ,
MAINOS