Verkkouutiset

Maanpuolustus

Ilmavoimien pääsotaharjoitus käynnistyy

Harjoitukseen osallistuu yhteensä yli 60 ilma-alusta ja noin 4 500 sotilasta. Harjoituksessa koulutetaan ensisijaisesti Karjalan ja Satakunnan lennostojen kantahenkilökuntaa ja reserviläisiä. Reserviläisiä harjoitukseen osallistuu noin 2600. Harjoitukseen osallistuvat kaikki Ilmavoimien joukko-osastot. Lisäksi harjoitukseen osallistuu joukkoja Suomen kumppani- ja liittolaismaista.

Ruska 23 harjoituttaa koko Ilmavoimia. Harjoituksessa hyödynnetään monimutkaisia maalitilanteita, ja joukot harjoittelevat sekä ilmataistelua että taistelua tukikohdassa. Ilmavoimien hajautetun taistelutavan mukaisesti harjoitus hyödyntää useaa tukikohtaa ympäri Suomea. Harjoituksen päätukikohdat ovat Rissala, Pirkkala ja Rovaniemi.

Harjoituksen aikana lennetään myös Tervon ja Vieremän maantietukikohdista. Lisäksi lentotoimintaa on Tikkakosken, Oulun, Kokkolan, Vaasan, Jämijärven, Porin, Joroisten ja Varkauden alueilla. Suomalaisia koneita tukeutuu myös Kallaxin tukikohtaan Ruotsissa.

– Ilmavoimilla on osaava henkilöstö, korkea valmius ja moderni suorituskyky – ja Ruska 23 vahvistaa niitä entisestään. Harjoitus ylläpitää ja kehittää Ilmavoimien kykyä puolustaa Suomea yhdessä kumppaneiden ja liittolaisten kanssa, tiivistää harjoituksen johtaja, Ilmavoimien operaatiopäällikkö, eversti Karri Heikinheimo.

Suurin osa harjoitukseen osallistuvista ilma-aluksista on F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjiä. Niiden lisäksi harjoitukseen osallistuu Hawk-suihkuharjoituskoneita, Ilmavoimien yhteys- ja kuljetuskonekalustoa, Maavoimien NH90-kuljetushelikoptereita sekä kansainvälisten kumppanimaiden ja liittolaisten konekalustoa.

Kumppani- ja liittolaismaista ilma-aluksia harjoitukseen osallistuu noin kymmenen. Harjoituksessa on mukana lento-osastoja Ruotsista ja Britanniasta.

Ruotsi tuo harjoitukseen JAS-39 Gripen -monitoimihävittäjiä ja Britannia F-35-hävittäjiä. Ruotsalainen konekalusto tukeutuu harjoituksessa Pirkkalan tukikohtaan. Britannian ilmavoimien hävittäjät operoivat Queen Elizabeth -lentotukialukselta Norjan rannikolta eivätkä tukeudu Suomeen.

Harjoituksen lentotoiminta alkaa tänään maanantaina kello 12 ja päättyy lauantaina 30. syyskuuta kello 15 mennessä. Maanantain ja tiistain lentotoiminta päättyy iltaisin kello 22. Keskiviikosta 27.9. eteenpäin lentotoimintaa on kaikkina vuorokaudenaikoina. Tukikohdissa toimintaa on ympäri vuorokauden koko harjoituksen ajan.

Ruska 23 -harjoituksessa on lentotoimintaa matalilla lentokorkeuksilla sekä yliäänilentoja, jotka lennetään yli kymmenen kilometrin korkeudessa mantereen päällä. Lisäksi harjoituksessa käytetään ilma-alusten omasuojaheitteisiin kuuluvia silppuja ja soihtuja. Silppu voi aiheuttaa vääriä säätutkahavaintoja ja soihdut voivat näkyä taivaalla hetkellisesti kirkkaina valoilmiöinä.

Antti Häkkänen: Nato-ajan ensimmäinen puolustusselonteko on tärkeä turvallisuudelle

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Nato-ajan ensimmäisestä puolustusselonteosta tulee merkittävä asiakirja Suomen turvallisuuden kannalta.

Puolustusministeriö on käynnistänyt valtioneuvoston puolustusselonteon laatimisen hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät asiaa kokouksessaan 8.9.2023.

Puolustusselonteossa annetaan puolustuspoliittiset linjaukset Suomen puolustuskyvyn ylläpidolle ja kehittämiselle ottaen huomioon Nato-jäsenyyden vaikutukset.

Selonteossa käsitellään Suomen puolustusjärjestelmän yhteensovittamista osaksi Naton yhteistä puolustusta ja pelotetta sekä määritetään suuntaviivat Suomen puolustuspoliittiselle ja sotilaalliselle roolille liittokunnassa.

– Kansallisen puolustuksen ja Naton kollektiivisen puolustuksen pitää perustua realistiseen ja pitkän aikavälin analyysiin ympärillämme olevasta maailmasta, Häkkänen toteaa somepalvelu X:ssä.

Puolustusselonteon aikajänne ylittää kuluvan vaalikauden ja ulottuu 2030-luvun alkupuolelle.

Puolustusselonteko laaditaan tiiviinä poikkihallinnollisena yhteistyönä puolustusministeriön johdolla. Selonteko annetaan eduskunnalle ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon jälkeen, arviolta vuoden 2024 aikana.

Kyseessä on järjestyksessä kolmas valtioneuvoston puolustusselonteko. Edellinen valmistui vuonna 2021.

Miten siviilejä turvataan, jos Venäjä hyökkää Suomeen? Pelastusylijohtaja vastaa

Sisäministeriö on julkaissut verkkosivuillaan pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakan kolumnin, jossa hän avaa pelastustoimen varautumista ja tehtäviä sodan aikana.

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa paljastaa kaikkein olennaisimman: aseiden tuhovoimalla vaikutetaan suoraan ihmisiin sekä tuhotaan rakennuksia ja kriittistä infrastruktuuria. Sodan runtelemilla tai miehitetyillä alueilla suoja, ruoka ja puhdas vesi ovat elämän välttämättömät edellytykset, Kohvakka kirjoittaa.

Suomen pelastustoimi on seurannut tarkasti Ukrainan sotaa.

– Havaintojemme ja Ukrainan kollegoiden kanssa käydyt keskustelut osoittavat, että sodassa keskeinen elementti sotilaallisen puolustuskyvyn rinnalla on kyky suojata väestöä ja kriittistä vai elintärkeää infrastruktuuria – ja siten varmistaa väestön selviytyminen ja ylipäätään puolustautumisen edellytykset. Olennaista on myös yhteiskunnan kriisinkestävyys etenkin pitkittyneessä sodassa, Kohvakka toteaa.

Suomessa on hänen mukaansa huolehdittava siitä, että osaavia pelastajia on riittävästi.

– Jokainen koulutettu pelastaja ja sopimuspelastaja on sodassa ratkaisevan tärkeä. Pelastajilla on oltava riittävä suoja, välineet ja koulutus vaarallisissa tehtävissään, hän kirjoittaa.

Pelastustoimi toteuttaa Kohvakan mukaan sodassakin perustetäväänsä.

– Pelastaa, sammuttaa, raivaa ja estää lisävahinkoja. Sodassa olosuhteet ovat kuitenkin aina poikkeukselliset. Ukrainassa hyökkääjä häiritsee tahallisesti pelastustyötä iskemällä samaan kohteeseen viiveellä ja tuhoamalla pelastajia, heidän toimintaedellytyksiään, paloasemia ja pelastusajoneuvoja, hän kirjoittaa.

Kohvakka nostaa Ukrainan sodan yhdeksi tärkeäksi opikse sen, että oletetuista yhteiskäyttöisistä voimavaroista voi tulla kaikkialle ulottuvan sodan vaikutuksissa ongelma.

– Esimerkiksi humanitaariseen miinanraivaukseen ei ole käytettävissä sotilaiden voimavaroja, jos puolustusvoimat ovat sidottuna taisteluihin. Sama koskee kaikkea normaalioloissa mahdollista tukeutumista. Kriittisillä toiminnoilla, kuten pelastustoimella ja väestönsuojelulla on oltava riittävät materiaaliset edellytykset ja osaaminen tehtävien hoitamiseen kaikissa oloissa.

Pelastusylijohtajan mukaan Suomessa on vahva väestönsuojelun järjestelmä, mutta parannettavaakin löytyy.

– Suomessa meillä on vahva historiallinen väestönsuojelun järjestelmä, jota on ylläpidetty lakisääteisestikin aseellisen hyökkäyksen varalta. Meillä on kaikki syyt olla tyytyväisiä ylläpidettyyn perustaan. Valitettavasti järjestelmän osasia on osin ruosteessa, rapautunut tai yksinkertaisesti alimitoitettu suhteessa tarpeeseen, Kohvakka kertoo.

Kehittämistä hänen mukaansa on suojien kunnossa, omistajien taidoissa ylläpitää ja huoltaa suojia sekä väestön tiedoissa suojien käytöstä.

– Tarvitaan koulutusta, tehostettua tukea ja valvontaa suojien ylläpitämiseksi siihen tarkoitukseen, miksi ne on rakennettu. Suomalaista osaamista on vaalittava ja alan teollisuutta tuettava huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Hallitus on hänen mukaansa huomioinut kehittämistarpeet.

– Hallitusohjelman mukaan väestönsuojelun säädöspohja tarkistetaan ja väestönsuojelun organisointia kehitetään. Myös omatoimisen varautumisen osaamista vahvistetaan kaikissa väestöryhmissä, pelastusylijohtaja kertoo.

Nato-maat harjoittelivat Baltian puolustamista – tämä nousi ongelmaksi

Riikan koillispuolella sijaitsevalla Adazin sotilasalueella harjoitellaan Baltian maiden puolustamista Venäjän hyökkäykseltä. Vaikeuksia kuitenkin aiheuttaa lukuisista eri kansalaisuuksista koostuvien taisteluryhmien koordinaatio ja kieliongelmat, uutisoi The Times.

Alkuviikosta Aidazin alueella käynnistyi Titan Shield -harjoitus, jonka tarkoituksena oli harjoitella Baltian puolustusta. Harjoitukseen kuului myös yöoperaatio. Osana sitä italialainen sissiryhmä yritti puolustautua brittien hyökkäykseltä.

Lopulta italialaiset hengähtävät helpotuksesta, kun kanadalaiset vahvistukset saapuvat. Taistelun hiljetessä liittolaiset juovat espressoa ja poseeraavat selfieissä. Sitten eräs saapuneista sotilaista ottaa kännykästään esiin Google Translaten ja käynnistää robottimaisen italialaisäänen.

– Olemme itse asiassa vihollisia. Anteeksi, mutta te kuolitte, kääntäjä sanoo.

Yllättävä käänne on yksi esimerkki vaikeuksista, joita monikansalliset Nato-joukot joutuvat kohtaamaan harjoituksissa. Natossa halutaan nyt panostaa Baltian puolustukseen ja se näkyy siinä, että alueelle halutaan lisää joukkoja.

Aiemmin Naton strategia oli, että Baltiaan sijoitettaisiin vain pieni ”ansalangallinen” joukkoja, jotka eivät yksinään riittäisi torjumaan Venäjän hyökkäystä. Niiden tarkoitus oli viestittää, että hyökkääminen johtaisi sotaan puolustusliiton kanssa, johon kuuluu kolme ydinasemahtia.

Strategian ongelmat olivat ilmeiset. Vuonna 2016 sotaharjoituksessa kävi ilmi, että venäläispanssarit saavuttaisivat Tallinnan ja Riikan vain 60 tunnissa. Viron pääministeri Kaja Kallas totesi viime vuonna, että vanhoissa puolustussuunnitelmissa koko Baltia olisi pyyhitty kartalta.

Nyt Baltiaan sijoitetusta joukoista halutaan rakentaa uskottava pelote itsessään. Saksa on luvannut sijoittaa Baltiaan mekanisoidun jalkaväkiprikaatin, ja Kanada ja Britannia työstävät myös prikaatia sekä Viroon ja Latviaan.

Tehtävä ei ole kuitenkaan helppo. Baltian erottaa muista Nato-maista Kaliningradin ja Valko-Venäjän väliin jäävä kapea Suwalkin käytävä. Titan Shieldissä tarkoitus oli harjoitella miten nopeasti varusteet ja sotilaat saataisiin käytävän läpi Baltiaan, sillä arvioiden mukaan Venäjä pystyisi katkaisemaan käytävän yhdellä nopealla hyökkäyksellä.

Tällainen toiminta poikkeaa vahvasti 2000-luvun alun harjoituksista, joissa keskityttiin asymmetriseen sodankäyntiin erilaisia kapinallisryhmittymiä vastaan.

– Harjoituksen tarkoitus on keskittyä puolustusoperaatioihin perinteisessä skenaariossa, jossa puolustusasemissa olevat sotilaat suojelevat tiettyä maa-aluetta etenevältä viholliselta. Emme ole tehneet tällaista pitkään aikaan, kommentoi Nato-joukkojen komentaja Latviassa, kanadalainen everstiluutnantti Daniel Vincent.

Baltian puolustaminen vaatii Natolta koordinaatiota yli 20 maan asevoimien välillä. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu. Aseet ja viestintäjärjestelmät eivät ole aina yhteensopivia, ja myös koulutus vaihtelee maiden välillä.

Näiden heikkouksien hyväksikäyttö mahdollistikin harjoituksessa paljon pienemmälle brittijoukoille voiton. Brittijoukkojen komentajan, majuri Guy Parkerin mukaan Nato-joukkojen koheesion puute tuli ilmi etenkin yöllä.

– Vastapuolella on jatkuva virta eri maista tulevia sotilaita. Heillä ei ole samanlaista yhteistä ymmärrystä siitä, miten heidän tulisi taistella. Heillä on 11 eri kansalaisuutta, joista monet puhuvat englantia toisena tai kolmantena kielenään, kun taas minulla oli pieni ryhmä, joka on ollut yhdessä lähes puoli vuotta, Parker kertoo.

Brittejä vastaan taistelevissa joukoissa oli muun muassa albanialainen miinanraivausjoukkue, espanjalainen ja slovenialainen tykistöyksikkö, puolalaisia panssareita ja amerikkalaisia Patriot-ilmatorjuntaohjuspattereita. Britit onnistuivat kiertämään muiden Nato-joukkojen etulinjan ja iskemään onnistuneesti selustaan. Vastapuolen panssarit tuhottiin ohjuksilla.

Paikoin brittijoukot ovat onnistuneet voittamaan harjoituksessa jopa kymmenen kertaa suuremmat Nato-joukot. Tulos osoittaa, että oppimiskäyrä on jyrkkä ja harjoitusta tarvitaan lisää

– Asevoimamme ovat olleet osallisina kapinallisjoukkojen torjutnaan keskittyviin operaatioihin Irakissa ja Afganistanissa niin kauan, että olemme ikävä kyllä jättäneet tällaiset harjoitukset kokonaan väliin. Meidän on pakko palata vanhaan mielentilaan, ja löytää uudelleen kyky perinteisiin puolustusoperaatioihin, Vincent arvioi.

Reserviläisliiton mukaan EU:n lyijyesitys on syvästi ongelmallinen

Asia on noussut jälleen esille, kun europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) jätti kirjallisen kysymyksen komissiolle ja sai tähän vastauksen sekä lisäksi puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on kirjelmöinyt ehdotuksen ongelmista kolmelle EU-komissaarille.

Vaarana on, että lyijynkäyttökielto osana REACH-asetusta estää vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä ampumaradoilla.

Reserviläisliitto toteaa, että nykyisessä esityksessä on maanpuolustuspoikkeama, mutta on hyvin epävarmaa, voidaanko sitä soveltaa reserviläisammunnoissa.

– Monet ampumaradat ovat yhteiskäytössä muiden järjestöjen, riistanhoitoyhdistysten tai ampumaseurojen kanssa, joten tästä syystä poikkeamaesitys aiheuttaa reserviläisten keskuudessa suurta epätietoisuutta, Reserviläisliiton puheenjohtaja Kari Salminen toteaa.

Hän muistuttaa, että ammunta on reserviläisyhdistysten yksi päätoimintamuoto.

– Monilla reserviläisyhdistyksillä on viikoittaisia ampumavuoroja. Toukokuu oli Reserviläisliitossa ammunnan teemakuukausi, jolloin jäsenistöä kannustettiin ampumaharrastuksen pariin. Tuolloin yhden kuukauden aikana ammuttiin kahden reserviläisjärjestön ampumatapahtumissa noin 850 000 laukausta. Kaikkiaan Reserviläisliiton alaisissa piireissä ja yhdistyksissä ammutaan vuosittain noin viisi miljoonaa laukausta, hän kertoo.

Salminen pitää nykyistä esitystä isosti ongelmaisena ja tulkinnanvaraisena.

LUE MYÖS:
EU uhkaa Suomen reserviläistoimintaa – näin komissio vastasi

EU uhkaa Suomen reserviläistoimintaa – näin komissio vastasi

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) kysyi kesällä kirjallisesti komissiolta, vaarantaako lyijyammusten mahdollinen rajoittaminen reserviläistoimintaa. Mepin mukaan vaarana on, että lyijynkäyttökielto osana REACH-asetusta estää vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä ampumaradoilla.

Sarvamaa sai vastauksen kysymykseen elokuun lopussa. Komissio lupasi varmistaa, että lyijyammusten mahdollinen rajoittaminen ei vaikuta EU:n sotilasturvallisuuteen.

Sarvamaa ei pidä vastausta tyydyttävänä.

– Vaikka komission vastaus on pintapuolisesti hyvä, jättää se ilmaan useamman huolestuttavan kysymysmerkin. Avoinna on esimerkiksi se, miten komissio aikoo tulkita reserviläistoimintaa suhteessa uuteen rajoitukseen, hän sanoo tiedotteessaan.

Sarvamaa muistuttaa, että Suomen kannalta tämä on valtava kysymys, sillä noin 870 000 suomalaista kuuluu reserviin.

– Vahva reserviläisarmeija ja reserviläistoiminta on puolustuksemme kulmakivi. Suomi turvaa omalla puolustuksellaan samalla koko Eurooppaa ja Naton pohjoisen alueen, hän toteaa.

Suomessa vapaaehtoinen sotilaskoulutus, jossa käytetään lyijyammuksia, toteutetaan yleensä siviilikäyttöön tarkoitetuilla ampumaradoilla. Mikäli nämä radat eivät täytä kiellossa esitettyjä ehtoja, sillä olisi Sarvamaan mukaan vakavia seurauksia kansallisen turvallisuuden ja puolustuksen kannalta.

– Miten toimitaan tilanteessa, jossa ampumarata ei täyttäisi uusia vaatimuksia, mutta toimintakyvyn kannalta olisi tärkeää, että radalla päästäisiin silti harjoittelemaan? Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja aina tarvittavaa harjoittelua ei ole mahdollista suorittaa viranomaisten omilla ampumaradoilla, hän sanoo.

Sarvamaan mukaan komissio on mennyt vastauksissaan jatkuvasti sen taakse, että jäsenvaltiot voivat tarvittaessa soveltaa REACH-asetuksen puolustusta koskevaa poikkeusta.

– Niin kutsuttu maanpuolustuspoikkeus ei ratkaise rajoitusesityksen ongelmia etenkään Suomen kaltaisessa maassa, jossa kaikki ampumaharrastajaryhmät ja osa viranomaisista harjoittelevat samoilla radoilla. Poikkeuksen käyttäminen loisi kahden kerroksen käyttäjäryhmät ja veisi koko rajoitukselta sen tarkoituksen, huomauttaa Sarvamaa.

Myös puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kirjelmöi ehdotuksen ongelmista komissaari Thierry Bretonille, Virginijus Sinkevičiukselle ja Janez Lenarčičille.

– Ministerin kirjeen viesti oli selvä. Suomessa reserviläistoimintaa järjestetään pääosin siviiliampumaradoilla, joilla myös metsästäjät ja urheiluampujat harjoittelevat. Suomen maanpuolustuksen kannalta on olennaista, että vapaaehtoinen maanpuolustus voi jatkossakin harjoitella lyijyluodeilla, toteaa Sarvamaa.

Tasavallan presidentti kadeteille: Esimerkkinne ratkaisee paljon

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ylensi perjantaina kadetit luutnanteiksi. Kuten Niinistökin pitämässään puheessa totesi, kyseessä ovat ensimmäiset Nato-Suomeen valmistuvat luutnantit.

– Olette ensimmäinen kadettikurssi, joka valmistuu sotilaallisesti liittoutuneeseen Suomeen. Tämä tulee vaikuttamaan merkittävästi koko palvelusuraanne. Ulkomaantehtävien lukumäärä ja myös ajallinen kesto kasvaa. Harjoittelemme aktiivisesti muiden Nato-maiden kanssa ja olemme sitoutuneet yhteiseen puolustukseen. Pääosa teistä palvelee uransa aikana Naton komentorakenteessa, Niinistö sanoi.

– Liittolaisuuden ajan upseerin on oltava entistäkin kielitaitoisempi ja valmiimpi pakkaamaan matkalaukkunsa. Läheisiltänne tullaan kysymään joustavuutta tehtäväkentän laajentuessa. Kykenette vastaamaan myös näihin haasteisiin, kun annatte tekojenne puhua puolestanne. Niinhän te olette tehneet tähänkin saakka.

Presidentti totesi tuoreiden luutnanttien aloittavan uransa upseereina kasvavan epävarmuuden aikoina.

– Venäjä on tuonut sodan Eurooppaan oikeudettomalla hyökkäyksellä Ukrainaan. Geopoliittiset jännitteet ovat kasvussa ympäri maailmaa. Lisäksi voimme ennakoida haasteiden lisääntyvän, jos kansainvalinen yhteisö ei kykene hillitsemään ilmastonmuutosta. Myös teknologian kehitys tuo mukanaan uusia haasteita, jopa uhkia, Niinistö varoitti.

– Esimerkkinne ratkaisee paljon sen suhteen, miten tulevat sukupolvet näkevät maanpuolustuksen merkityksen. Vastuunne on merkittävä. Teidät valikoitiin koulutukseen, koska voimme olla varmoja halustanne palvella suurempaa tarkoitusta, isänmaan turvallisuutta.

Tasavallan presidentti kiitti maanpuolustuskorkeakoulun rehtoria, opettajia ja henkilökuntaa tekemästään työstä, joka on vakuuttanut hänet upseeriemme tulevasta menestymisestä.

– Sanotaan että upseerien osaaminen hankitaan normaalioloissa, mutta taidot mitataan poikkeusoloissa. Kun tiedämme sotilaskoulutuksemme tason, voimme levollisin mielin todeta, että muiden kynnys mitata näitä taitoja pysyy jatkossakin hyvin korkeana, Niinistö totesi.

Maavoimat harjoittelee asutuksen keskellä syyskuussa

Maavoimat harjoittelevat paikallispuolustusta muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa 1.–8. syyskuuta.

Harjoitukset kehittävät yhteistä turvallisuutta, viranomaisyhteistyötä ja kykyä varautua häiriötilanteisiin eri puolilla Suomea. Yhdessä harjoitellaan esimerkiksi erilaisia pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun liittyviä tilanteita.

Paikallispuolustusharjoituksiin osallistuu joukkoja Puolustusvoimista sekä Rajavartiolaitoksesta noin 6 000 sotilasta. Puolustusvoimien lisäksi mukana on poliisin, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveysalan viranomaisia, kaupunkeja ja kuntia sekä useita muita toimijoita.

– Harjoittelemme sotilaallisen maanpuolustuksen lisäksi muiden viranomaisten kanssa esimerkiksi erilaisia väestönsuojeluun, evakuointeihin ja pelastustoimintaan liittyviä tilanteita. Yhdessä harjoittelemalla varmistamme, että meillä on kyky turvata kansalaisten arki kaikissa tilanteissa. Alueellinen yhteistyö ja koordinaatio Puolustusvoimien, paikallisten viranomaisten ja toimijoiden kesken on erityisen tärkeää ja näkyy harjoituksissa vahvasti. Paikallispuolustus on kiinteä osa kokonaismaanpuolustusta, jossa kaikilla kansalaisilla on rooli, toteaa Maavoimien operaatiopäällikkö prikaatikenraali Sami-Antti Takamaa tiedotteessa.

Paikallispuolustuksen kulmakivenä toimivat paikallisjoukot. Ne muodostuvat muun muassa paikallispataljoonista ja niiden johdossa olevista yksiköistä, joiden vastuualueena on pääsääntöisesti yksi maakunta.

– Reserviläisillä on paikallisjoukkojen toiminnassa merkittävä rooli. Siksi on tärkeää, että he pääsevät säännöllisesti ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan näissä harjoituksissa. Pääosa reserviläisistä sijoitetaan paikallisjoukkoihin koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella, mutta mukaan voi hakeutua myös ilmoittamalla halukkuudestaan omalle aluetoimistolle, prikaatikenraali Takamaa vinkkaa.

Paikallisjoukot harjoittelevat paikallispuolustusharjoituksissa alueellisia suojaus- ja taistelutehtäviä sekä johtamista, tiedonvaihtoa ja tilannekuvan jakoa alueen viranomaisten kanssa. Poikkeusoloissa tehtäviä ovat strategisten kohteiden suojaaminen, alueiden valvonta, taistelutehtävät ja vastustajan erikoisjoukkoja vastaan toimiminen.

Paikallispuolustusharjoitukset ovat osa Maavoimien vuosittaista koulutus- ja harjoitustoimintaa. Harjoitus- ja viranomaisyhteistyön kokonaisuuden suunnittelua johtaa Maavoimien esikunta.

Harjoituksia järjestetään koko maan alueella 1.–8. syyskuuta 2023. Asutuskeskuksissa näkyy sotilasajoneuvoja, ja osaan harjoituksista liittyy lentotoimintaa. Harjoitusjoukot käyttävät sivullisille vaarattomia, mutta melua aiheuttavia paukkupatruunoita.

Kokoomusedustaja ehdottaa päättäjille teknologian maanpuolustuskurssia

Kansanedustaja, kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnellin (kok.) mukaan teknologian vaikutukset ulottuvat kaikille elämänalueille ja sen ymmärtäminen on nyt välttämättömämpää kuin koskaan. Siksi hän ehdottaa kaikille kansanedustajille suunnattua “teknologian maanpuolustuskurssia”.

Limnell haastaa perinteiset ajattelumallit.

– ”Suomen Teknologiahyppy” on selkeä viesti siitä, että teknologia on tärkeä voimavara, joka vaikuttaa meidän jokaisen arkeen. Sen hyödyntämättä jättämisessä piilee valtava riski, mutta sen hyödyntämisessä kytee vastaavasti vielä suurempi yhteiskunnallinen potentiaali ja hyöty, Limnell toteaa.

Hän muistuttaa, että teknologia muuttaa maailmaa kiihtyvällä tahdilla, jossa Suomen on pysyttävä mukana.

– Siksi ehdotan rohkeasti, että kansanedustajille ja muille yhteiskunnallisesti kriittisissä tehtävissä toimiville perustettaisiin vuosittainen ”teknologian maanpuolustuskurssi”. Tämä kurssi lisäisi ymmärrystä teknologian voimasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, oli kyse sitten sosiaali- ja terveysalan resurssipulan helpottamisesta tai tekoälyn hyödyntämisestä perusopetuksessa. Haluan varmistaa, että Suomi ottaa teknologisen kehityksen vakavasti, sanoo Limnell tiedotteessaan.

Hän toteaa, että Suomi on teknologiateollisuuden kärkimaa ja innovaatioilla on ratkaiseva merkitys maan taloudelle. Limnell painottaa, että meidän on edistettävä hallitusohjelman kirjauksia konkreettisin toimin mahdollisimman nopeasti.

– Teknologian on tuettava yhteiskunnallista hyvinvointiamme ja vauhditettava kestävää kehitystä. Tämä on vastuumme tuleville sukupolville, hän korostaa.

Limnellin mukaan tekoäly, kvanttiteknologia ja kyberturvallisuus ovat tulevaisuudessa osa jokaisen kansalaisen arkea.

– Suomella on vahva luottamuspääoma teknologiassa, emmekä voi antaa sen valua ulkomaille resurssien tai osaamisen puutteen vuoksi.

Limnell muistuttaa, että nämä innovaatiot ovat avainasemassa myös kansallisen turvallisuuden kannalta.

– Meidän on siirryttävä sanoista tekoihin. Tavoitteenamme on varmistaa teknologiahankkeiden onnistuminen ja vaikutus, toimia äänenä poliittisessa päätöksenteossa sekä tehdä tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Tämä työ on nyt tänä syksynä alkamassa.

Jukka Kopra: Reserviläisten osallistuminen Nato-puolustukseen on määriteltävä

Kokoomuksen kansanedustajan, puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Jukka Kopran mukaan Suomi ankkuroituu osaksi länttä Nato-jäsenyyden myötä. Vaikka Suomen alueen turvaaminen on edelleen maamme ykkösasia, osallistumme mahdollisten uhkien pysäyttämiseen myös rajojemme ulkopuolella ennen kuin ne saavuttavat Suomen.

Seuraavaksi hänen mukaansa tuleekin käydä keskustelu siitä, miten Suomi osallistuu Nato-puolustuksen toimiin osana liittoa.

– Joidenkin toimintojen osalta olemme jo pitkällä. Esimerkiksi ilma- ja merivoimissa toimintojen yhteensovittelu on hyvällä mallilla. Sen sijaan maavoimia koskien tarvitaan vielä keskustelua. Jotta voimme osallistua operaatioihin rajojemme ulkopuolella, tarvitaan nopeasti lähetettäviä joukkoja. Kantahenkilökunnan ja sopimussotilaiden lisäksi joukkoihin lukeutuisi reserviläisiä. Ja juuri reserviläisten osalta yhteiskunnallinen keskustelu on vielä käymättä, Kopra kertoo tiedotteessa.

– Kysymys on ajankohtainen ja puolustusselonteko tarjoaa mahdollisuuden käydä keskustelua reserviläisten osallistumisesta Nato-operaatioihin. On tärkeää luoda selkeät toimintatavat, joilla varmistetaan riittävä vapaaehtoisten reserviläisten määrä, jos tilanne tulisi ajankohtaiseksi, sanoo Kopra.

Kopra muistuttaa myös siitä, että puolustuksen tarpeisiin on oltava riittävä määrä materiaalia. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on osoittanut, että Suomen ja Länsi-Euroopan puolustusmateriaalituotanto ei ole riittävällä tasolla.

– Meidän pitää ensisijaisesti huolehtia omien varastojemme riittävyydestä, mutta myös tukea Ukrainaa. Näköpiirissä ei valitettavasti ole viitteitä sodan loppumisesta ja Ukraina tulee tarvitsemaan materiaalitukea tulevaisuudessakin. Ainoa vastaus tilanteeseen on läntisen puolustusmateriaalituotannon olennainen kasvattaminen, Kopra tiivistää.

– EU:n ampumatarvikkeiden tuotantoa tukeva säädös ASAP oli hyvä alku. Vielä kuitenkin puuttuu selkeä suunnitelma siitä, miten paljon ja millä aikataululla puolustusmateriaalia tuotetaan. Se olisi tuottajien etu, mutta tietysti Ukrainan osalta erityisen kriittinen lyhyen aikavälin kysymys. Päätöksiä on tehtävä ripeästi, jotta toimet tuotannon kasvattamiseksi etenevät, Kopra toteaa.

Suomen Hornetit Norjaan harjoittelemaan kaksintaisteluja

Suomen ilmavoimien F-18 Hornetit harjoittelevat kaksintaistelua Norjassa ensi viikolla. Asiasta kertoo Norjan puolustusvoimat sosiaalisen median X-palvelussa.

Kyseessä on Arctic Fighter Meet -harjoitus, johon Suomen lisäksi osallistuu joukkoja Ruotsin ja Norjan puolustusvoimista.

Norjan puolustusvoimien mukaan harjoitus on elintärkeä sotilaallisen yhteistyön ja turvallisuuden vahvistamiseksi Nato-liittouman pohjoispuolella.

Harjoituksiin osallistuvista maista Suomi ja Norja ovat Nato-liittouman jäseniä. Ruotsi on hakenut liittouman jäsenyyttä.

Kutsunnat alkavat huomenna lähes 37000 miehellä

Tänä syksynä kutsuntatilaisuuksiin osallistuu yhteensä 36 900 kutsuvelvollista. Tänä syksynä kutsuntaan osallistuvat kaikki vuonna 2005 syntyneet miehet.

Lisäksi kutsuihin osallistuvat henkilöt, jotka on määrätty uudelleenarviointiin tai jotka ovat olleet poissa kutsumisesta ilman laillista syytä. Kaikkien kutsumisvelvollisten on osallistuttava kutsuihin, ellei aluetoimisto ole antanut heille lupaa olla poissa.

Kutsuntojen tarkoituksena on selvittää asevelvollisen palveluskelpoisuus ja tehdä palveluspäätös. Kutsuntatilaisuudessa asevelvolliset saavat tiedon tulevasta palvelusajankohdasta ja palveluspaikasta.

Kutsutapahtuman aikana on mahdollista ilmaista palvelua koskevia toiveita kutsuntalautakunnalle.

Syksyllä 2024 pilotoidaan yhteisiä kutsu- ja valintatilaisuuksia sekä kutsuntoihin että naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen liittyviin valintoihin Lapin, Uudenmaan ja Hämeen maakunnissa. Jatkossa tavoitteena on järjestää yhteisiä tapahtumia, kun meneillään oleva kutsuntauudistus saadaan päätökseen.

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeminen on myös käynnissä. Hakuaika päättyy 15.1.2024.

Mikä on nyt Suomen suurstrategia?

Suomen Washingtonin-suurlähettiläs Mikko Hautalan mukaan termi ”suurstrategia” on suomalaisille vieras sana, vaikka meilläkin on ollut sellainen. Hän kirjoittaa aiheesta Suomen Kuvalehdessä julkaistussa kolumnissaan.

– Presidentti Mauno Koiviston tunnetun lausahduksen mukaan Suomen ideana on ollut selviytyminen. Sen kummemmalle strategialle ei pienellä kansalla aina ollutkaan tarvetta.

Hänen mukaansa selviäminenkin otti väliin tiukoille.

– Lisäksi Suomen aseman muutokset ovat usein liittyneet kansainvälisiin mullistuksiin. Ensimmäinen maailmansota ja Venäjän vallankumous avasivat itsenäistymisen ikkunan. Neuvostoliiton hajoaminen mahdollisti EU-jäsenyyden ja Venäjän hyökkäyssota paketoi sotilaallisen liittoutumisen. Länsi-integraatiotakaan tuskin olisi ollut tunnetussa muodossaan ilman kylmää sotaa ja Yhdysvaltain roolia Euroopassa.

Kirjoituksessaan Hautala kysyy, mihin tarvitaan strategiaa, jos isot vipusimet ovat muiden käsissä?

– Mutta suurstrategia Suomellakin sentään oli, vaikkei sitä sellaiseksi varmasti kutsuttu. Muutenhan olosuhteiden luomissa risteyskohdissa ei olisi tiedetty, minne käännytään.

Hän kertaa, kuinka suomalainen yhteiskunta halusi 1800-luvulla rakentaa myös suomalaisen kansakunnan ja valtion. Sortokausien paineessa ymmärrettiin hiljaisesti, että Venäjän otteesta oli tilaisuuden tullen päästävä irti.

– Selviämismoodi oli vahvimmillaan sota-aikana. Strategiana oli turvata kansakunnan sisäinen ydin, jotta ulkoista liikkumavaraa voitiin lisätä kelien parannuttua. Länsi-integraatio taas oli vuosikymmenten matka, jossa on edetty sitä mukaa, kun poliittiset edellytykset ovat antaneet myöten. Suunnasta ei enemmistölle koskaan ollut epäselvyyttä, vaikka nopeudesta olikin.

Hautalan mukaan suurstrategian arvostus on maailmalla heikentynyt kylmän sodan päättymisen jälkeen. Maailmanpoliittisen tilanteen muututtua sen arvostus on kuitenkin palautumassa.

– Mutta mikä on Suomen suurstrategia nyt, kun länsi-integraation viimeinenkin ruutu (Nato-jäsenyys) on saanut rastinsa?, Hautala kysyy.

Hänen mukaansa Nato-jäsenyys poisti suomalaisten epävarmuutta ja vapautti energiaa, mutta tuo energia näyttää nyt suuntautuvan lähinnä ”sisäisen kulttuurisodan some-poteroiden kaivuuseen”. Kansakuntaa yhdistävän ulkoisen paineen heikentyminen näyttää johtaneen hajottavan sisäisen paineen kasvuun.

– Moraalisten kompassien ja asenteiden tarkistuksille on tilansa ja tarpeensa, mutta katsetta ei saisi kadottaa kansainvälisen toimintaympäristömme tummenevista pilvistä. Suursodan riski on olemassa. Eikä sodan suinkaan tarvitse tapahtua Euroopassa, että se mullistaisi elämämme perusteellisesti.

Hautala sanoo pelkäävänsä pahoin, että Koiviston selviytymisstrategialle tulee vielä käyttöä.

– Mutta kovissa paikoissa pärjääminen perustuu siihen, miten niihin on valmistauduttu rauhallisempina aikoina. Suomi on ollut tässä hyvä. Todennäköisesti meidän on oltava vielä parempia.

Suomen Hornetit harjoittelivat Baltiassa

Suomalaiset Hornet-hävittäjät osallistuivat yhteistoimintakierrokseen Baltiassa eilen torstaina 10. elokuuta. Ilmavoimat kertoo asiasta sosiaalisen median X-palvelussa.

Julkaisunsa yhteyteen Ilmavoimat on jakanut kuvia yhteisharjoituksista, jotka ovat nähtävissä tämän jutun lopussa. Kuvien perusteella harjoituksiin osallistui ainakin Saksan ilmavoimien Luftwaffen lentokoneita.

– Ilmavoimat harjoittelee aktiivisesti liittolaistensa ja kumppaneidensa kanssa, julkaisussa todetaan.

Yle: Suomi neuvottelee merkittävästä puolustussopimuksesta USA:n kanssa

Suomi neuvottelee uudesta puolustusyhteistyösopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa, Yle kertoo. Poikkeuksellinen sopimus sallisi toisen valtion joukkojen läsnäolon maassa pidempään kuin tavallisissa sotaharjoituksissa.

Sopimuksen tarkoitus on, että Yhdysvaltojen sotilailla on käytössään Suomessa tiloja ja alueita esimerkiksi harjoitteluun, aseiden varastointiin ja kaluston huoltamiseen.

Yhdysvaltojen sotilasjoukoille annetaan todennäköisesti mahdollisuus käyttää ainakin yhtä lentokenttää ja satamaa sekä mahdollisuus käyttää jotain harjoitusaluetta. Yhdysvalloille osoitettaneen tilat puolustusvoimien nykyisten varuskuntien tiloista tai niiden välittömästä läheisyydestä.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä sanoo Ylelle, että sopimus vahvistaa mahdollisuuden saada ja vastaanottaa apua. Samalla Suomen turvallisuus paranee.

– Kyllä tämä on erittäin merkittävä muutos Suomen turvallisuuspoliittiseen linjaan. Suomessa ei ole ollut rauhan aikana aikaisemmin muiden maiden joukkoja pitkäkestoisesti. Ja nyt tietysti poistetaan kaikki esteet käytännön yhteistyöltä Suomen ja Yhdysvaltojen välillä, Särkkä kommentoi Ylelle.

Presidentit Sauli Niinistö ja Joe Biden sopivat puolustusyhteistyön syventämisestä maaliskuussa 2022, sen jälkeen kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Niinistö tapasi Bidenin Washingtonissa pian Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Sopimuksesta käytetään nimitystä Defence Cooperation Agreement (DCA).

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)