Verkkouutiset

Juhannuksen paluuliikennettä Lahdenväylällä pääkaupunkiseudulla sunnuntaina 26. kesäkuuta 2022. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Tiemaksujen valmistelu etenee – laki eduskunnan käsittelyyn loppuvuodesta

Tiemaksut mahdollistava laki on kirjattu hallitusohjelmaan.

Tiemaksujen valmistelu valtiovarainministeriössä etenee. Toteutuessaan laki mahdollistaisi tienkäyttäjien veloittamisen ruuhka-aikaan ajamisesta.

Valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen kertoo Verkkouutisille, että ruuhkamaksut mahdollistavan lainsäädännön valmistelu on aloitettu ja tavoitteena on, että hallituksen esitys saadaan eduskunnan käsiteltäväksi loppusyksystä. Lausuntokierros järjestetään alkusyksyllä.

– Hallitusohjelman mukaan säädetään laki, joka mahdollistaa kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien ruuhkamaksujen käyttöönoton, Teräväinen kertoo.

Teräväisen mukaan valmisteltavana oleva lainsäädäntö ei vielä johtaisi ruuhkamaksujen käyttöönottoon, vaan kyse olisi eräänlaisesta puitelaista, joka sisältäisi tässä vaiheessa lähinnä ruuhkamaksun kantamiseen liittyviä menettelysäännöksiä, määritelmiä ja viranomaisten toimivaltasäännöksiä.

– Jäisi tulevien hallitusten päätettäväksi, otetaanko ruuhkamaksuja käyttöön. Jos ruuhkamaksuja päätetään myöhemmin käyttöönottaa, silloin ruuhkamaksulakiin lisättäisiin yksityiskohtaiset säännökset esimerkiksi verotasoista sekä siitä, millä alueilla niitä sovelletaan ja minkälaiseen tekniikkaan veronkanto perustuisi. Tämä edellyttäisi uutta hallituksen esitystä ja eduskunnan päätöstä.

Valtion keräämä veromuotoinen maksu poikkeaisi julkisuudessa viime vuosina pyörineistä malleista. Aiemmin tiemaksuja on pyöritelty alueellisena ratkaisuna.

Helsingin seutu linjasi 2019

Jos tiemaksut tulevat käyttöön, koskevat todennäköisesti Suomen suurimpia kaupunkeja. Helsingin seudun liikenne HSL on aiemmin selvittänyt mahdollisuutta tiemaksujen käyttöönottoon.

– HSL ei ole organisaationa muodostanut ruuhkamaksuihin omaa kantaa, vaan näkemys perustuu Helsingin seudun kuntien yhteiseen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) 2019 -suunnitelman kirjauksiin tiemaksuista. MAL 2019 -suunnitelmassa on linjattu, että Helsingin seudulle luodaan valmius ottaa käyttöön tieliikenteen hinnoittelu liikenteen päästöjen ja tieverkon ruuhkautumisen vähentämiseksi. Käyttöönotosta päätettäisiin erikseen, HSL:n liikennejärjestelmäasiantuntija Leena Sirkjärvi kertoo Verkkouutisille.

MAL-suunnitelman mukaan Helsingin seudulta kerättävien tiemaksujen tuotot tulisi kohdistaa seudun liikennejärjestelmän ja sen palvelutason kehittämiseen. Tiemaksujen ei tulisi vähentää valtion seudulle muutoin osoittamaa liikenteen rahoitusta eikä estää sen kasvattamista.

Hinnoittelua tai muutakaan teknistä ratkaisua ei Sirkjärven mukaan ole suunniteltu tai päätetty. Myöskään siitä ei ole vielä päätöstä, miten tiemaksuja käytännössä valvottaisiin.

Sirkjärven mukaan HSL:ää ei ole toistaiseksi kuultu valtiovarainministeriön valmistelussa. Hän kuitenkin huomauttaa, että lainsäädännön valmistelu on vasta käynnistynyt.

Tiemaksut mahdollistavan lain säätäminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

Ajatus maksuista on herättänyt runsaasti vastarintaa etenkin Helsingin kehyskunnissa. Tiemaksuja on muun muassa arvosteltu uudeksi veroksi työssä käyville. HSL:n aikanaan esittämässä mallissa tiemaksu olisi tavallisesti 1,5 – 2 euroa matkaa kohden. Esimerkiksi kehyskunnasta Helsingissä töissä autolla käyvän kohdalla puhuttaisiin siis arvioiden mukaan noin 700-900 euron lisäkustannuksista vuodessa. Joillakin kustannukset voisivat nousta reilusti yli 1 000 euroon.

LUE MYÖS:

Jopa 1500 euroa vuodessa – tiemaksu Turkuun, Tampereelle ja Helsinkiin? (VU 6.10.2020)

Uusimmat
MAINOS