Verkkouutiset

Tiemaksu olisi uusi työvero – joka matkasta kahden euron maksu

Tiemaksu rokottaisi autoilijaa jopa 1200 euroa vuodessa.

Helsingin seudulle kaavaillut tiemaksut muodostaisivat käytännössä työntekoon kohdistuvan lisäveron, kokoomuslaiset Sipoon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Vestman ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Atte Kaleva toteavat Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

– Autoilun ideologiset vastustajat tuntuvat ajattelevan, että ihmiset käyttäisivät autoa laiskuuttaan tai välinpitämättömyyttään. Oma auto on Suomessa valtaosalle välttämätön työssäkäynnin ja arjen hallinnan väline, Vestman ja Kaleva sanovat.

Tiemaksuja esitetään Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelmassa olennaisena keinona liikenteen päästöjen vähentämiseen. Monet suunnitelman linjauksista iskisivät autoilijoiden kukkaroihin. Tiemaksujen lisäksi suunnitelmiin kuuluu esimerkiksi  pysäköintimaksujen kasvattaminen, maksullisen pysäköinnin vyöhykkeiden laajentaminen sekä työnantajan ilmaiseksi tarjoaman pysäköinnin säätäminen työntekijän verotettavaksi eduksi. Verkkouutiset kertoo suunnitelmasta lisää tässä.

HSL:n esittämässä mallissa tiemaksu olisi tavallisesti 1,5 – 2 euroa matkaa kohden.

– Autollaan päivittäin työssä käyvän verotaakka lisääntyisi siten tyypillisesti 700–900 euroa vuodessa. Osalle kustannus olisi ­jopa 1[nbsp]200 euron luokkaa, mikä vastaa keskituloiselle kolmen prosenttiyksikön korotusta kuntaveroon, Heikki Vestman ja Atte Kaleva kirjoittavat.

Heidän mukaansa tällainen veronkorotus heikentäisi työnteon kannattavuutta sekä vaikuttaisi koko pääkaupunkiseudun yhteiskuntarakenteeseen vähentämällä Helsingin keskustan vetovoimaa kaupallisille palveluille.

– Pääkaupunkiseudun työssä käyville ei voi sälyttää enempää verotaakkaa kannettavaksi. Tiemaksun mahdollistavaa lainsäädäntöä ei tule tehdä Suomessa.

Työtä tekevien rokottamisen lisäksi tiemaksuja on arvosteltu myös niiden epäoikeudenmukaisesta kohdistumisesta kehyskuntalaisiin. Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä on varoittanut tiemaksujen muodostuvan käytännössä ”kehyskuntaveroksi”, joka ohjaisi asumista väärään suuntaan.

MAL 2019 suunnitelma on parhaillaan lausuntokierroksella. HSL:n hallituksen puheenjohtaja ja kokoomuksen Helsingin kaupunginvaltuutettu Risto Rautava toppuutteli tiemaksukeskustelua Verkkouutisten haastattelussa viime viikolla. Hänen mukaansa maksut otettaisiin käyttöön vain osana valtakunnallista liikenteen hinnoittelu- ja verotusjärjestelmän uudistusta.

–  Toinen asia on se – ja Helsingin seudulla nähdään näkemykseni mukaan aika perustellusti se, että täältä kerätyt maksut käytetään nimenomaan sen pääkaupunkiseudun tiestön ja verkoston kehittämiseen, Rautava totesi.

”HSL kannustaa autoiluun”

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja Maria Guzenina (sd.) ja varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mia Laiho (kok.) arvostelevat niin ikään HS:ssa julkaistussa kirjoituksessaan HSL:n tiemaksuesityksiä. Heidän mielestään ”porkkanat”, kuten sujuvat ja mahdollisimman nopeat joukkoliikenneyhteydet, olisivat tiemaksuja parempi tapa ohjata ihmisten valintoja.

– Pahimmillaan tiemaksut johtavat tiellä liikkujien kahtia­jakoon sen mukaan, onko varaa maksaa tiemaksuja. Kärsijöinä olisivat erityisesti lapsiperheet, joilla jo nykyisin on vaikeuksia työn ja arjen yhteensovittamisessa. Erilaisia liikkumismuotoja tarvitaan nyt ja myös tulevaisuudessa, Guzenina ja Laiho kirjoittavat.

Espoolaisvaltuutetut arvostelevat HSL:n suoria bussiyhteyksiä heikentäneitä päätöksiä. Heidän mukaansa tämä on johtanut esimerkiksi Espoossa paikoin siihen, että ihmiset ovat siirtyneet matka-aikojen pitenemisen takia joukkoliikenteestä autoiluun.

Guzenina ja Laiho toteavat, että joukkoliikenteen käyttö kasvaa, jos se palvelee asukkaita sujuvasti ja kohtuulliseen hintaan.

– Kaupunki on kaavoittanut asuntoja, ja ihmiset ovat hankkineet asuntonsa olettaen nykyisen joukkoliikenteen palvelu­tason säilyvän. Jos jo nykyisin kestoltaan pitkä matka muutetaan vaihdolliseksi, matka hankaloituu ja sen kesto pitenee entisestään.

– Joukkoliikenneyhteyksien heikennykset vain kannustavat ihmisiä yksityisautoiluun. Samalla alueen lapset ja nuoret joutuvat epätasa-arvoiseen asemaan harrastusten ja koulujen saavutettavuuden suhteen. Myös ikäihmisten liikkuminen hankaloituu.

Uusimmat
MAINOS