Verkkouutiset

Sota Ukrainassa on lisännyt Euroopan unionin kannatusta. Kuva Brysselistä. LEHTIKUVA / AFP Kenzo Tribouillard

Lähes 90 prosenttia suomalaisista tukee EU:n Venäjä-pakotteita

Hyökkäys Ukrainaan on lisännyt jäsenyyden kannatusta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt eurooppalaisten tukea EU:lle, selviää tänään julkaistusta Eurobarometrista. 75 prosenttia suomalaisista ja 65 prosenttia kaikista eurooppalaisista pitää kotimaansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana.

Jopa 89 prosenttia suomalaisista (80 prosenttia eurooppalaisista) tukee EU:n taloudellisia sanktioita Venäjää vastaan. Neljä viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, että vapauden ja demokratian puolustaminen on ensisijaisen tärkeää.

Suurin osa eurooppalaisista ei usko, että heidän elämänsä jatkuu muuttumattomana Ukrainan sodasta huolimatta. Tätä mieltä on 58 prosenttia suomalaisista ja 61 prosenttia kaikista eurooppalaisista.

19 prosenttia suomalaisista arvelee sodan laskeneen jo heidän elintasoaan, minkä lisäksi 55 prosenttia uskoo niin käyvän seuraavan vuoden aikana.

– Sota on palannut Eurooppaan, mutta eurooppalaisia tuntuu rauhoittavan se, että he ovat osa Euroopan unionia. Eurooppalaiset arvostavat vapautta, ovat valmiita puolustamaan yhteisiä arvoja ja ymmärtävät yhä selkeämmin, ettei demokratiaa voi pitää itsestäänselvyytenä”, Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola kommentoi tiedotteessa.

Suomalaiset toivoisivat Euroopan parlamentin keskittyvän toimissaan erityisesti EU:n puolustukseen ja turvallisuuteen (43 prosenttia) sekä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustamiseen (42 prosenttia), ja näiden kahden painopisteen kannatus on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana. Ilmastonmuutoksen torjuntaa pitää tärkeänä 36 prosenttia suomalaisista, kun vielä puoli vuotta sitten osuus oli 42 prosenttia.

Lisäksi 45 prosenttia suomalaisista toivoo Euroopan parlamentin puolustavan erityisesti demokratiaa, 33 prosenttia oikeusvaltioperiaatetta ja 32 prosenttia ihmisoikeuksia.

Suomalaisten ja myös muiden eurooppalaisten kuva muista maista on muuttunut.  Vain 3 prosentilla suomalaisista vastaajista (10 prosenttia kaikista eurooppalaisista) on myönteinen kuva Venäjästä. Kun kysymys esitettiin edellisen kerran vuonna 2018, osuus oli 26 prosenttia Suomessa ja 30 prosenttia koko Euroopassa. Niiden suomalaisten osuus, joilla on myönteinen kuva Kiinasta, on pudonnut 37 prosentista 16 prosenttiin.

Samassa ajassa suomalaisten kuva Yhdysvalloista on parantunut selvästi: myönteisesti maasta ajattelevien osuus on kasvanut jopa 32 prosenttiyksikköä, 40 prosentista 72 prosenttiin.  Iso-Britanniaan suhtaudutaan vielä positiivisemmin: 82 prosentilla suomalaisista on myönteinen kuva maasta, ja lisäystä on 7 prosenttiyksikköä vuoteen 2018 verrattuna.

Kevään 2022 Eurobarometri-kyselyyn vastasi 19.4.–16.5.2022 yhteensä 26 578 vastaajaa 27:stä EU-maasta. Suomesta vastaajia oli 1 004. Kysely toteutettiin kasvotusten ja sitä täydennettiin tarvittaessa nettihaastatteluilla. EU:n laajuiset tulokset on painotettu kunkin jäsenmaan väkiluvun mukaan.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS