Verkkouutiset

Paraisten kalkkikivilouhos. Tor Fodstad / YouTube

Tutkija arvosteli luonnonsuojelujärjestöä virheellisestä kaivosväitteestä

Tutkijan mukaan Suomen Luonnonsuojeluliitto antoi harhaanjohtavan tiedon kaivoksista.

Tutkija Jussi S. Heinonen väittää Twitterissä Suomen Luonnonsuojeluliiton (SLL) julkaisseen blogikirjoituksessa virheellisen väitteen kaivoksista ja niiden ympäristövaikutuksista.

Blogitekstissään ”tärkeitä näkökulmia kaivosverouudistukseen” SLL on käyttänyt kuvituksena kuvaa Paraisten kalkkikivilouhoksesta. Alkuperäisessä tekstissä todettiin, että ”kaivosten hapan sivukivi aiheuttaa jäteongelman, jonka seurauksena kaivostoiminnassa on aina vaarana ympäristön pilaantuminen”.

Geologi Heinonen nostaa esiin, että blogin kuvana käytettiin Paraisten kalkkikivilouhosta ja toteaa, että kalkkikiveä käytetään muun muassa veden neutraloimiseen eli pH:n nostamiseen, joka on happamoitumisen vastakohta. Heinonen kertoo, että monia kaivostoiminnan sivuvirtoja voidaan hyödyntää maanparantamiseen sekä veden- ja jäteveden puhdistukseen ja että juuri Paraisten kalkkikivilouhoksen sivukiveä voidaan käyttää suoraan käsittelemättömänä vesistöihin liittyvissä infrastruktuurihankkeissa, sillä se ei ole ympäristölle haitallista.

Tutkija korostaa, että vanhojen kalkkikivilouhosten alueiden on huomattu olevan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä erityisesti monille kasvilajeille, jotka karttavat hapanta maata. Hän toteaa, että happamat vedet ovat kuitenkin ympäristöriski toisentyyppisissä kaivoksissa, joissa louhitaan pääsääntöisesti metalleja, mutta huomauttaa, että viestinnässä tulee erottaa se, että kaikki kaivokset ovat erilaisia.

Heinonen nostaa esiin myös sen, että SLL itse on julkaisemassaan Kaivosviestintäoppaassa saman kirjoittajan taholta todennut, että kaivosviestinnässä tulisi pitää kiinni faktapohjaisesta viestinnästä.

Verkkouutiset pyysi SLL:n kommenttia Heinosen esittämiin väitteisiin. SLL toteaa tiistaina lähettämässään vastineessa arvostavansa blogin tarkkaa lukemista ja kertoo, että Heinosen arvostelema lause on nyt muutettu muotoon: ”sulfidipitoisia mineraaleja louhivien kaivosten happoa muodostava sivukivi aiheuttaa jäteongelman, jonka seurauksena on aina vaara ympäristön pilaantumisesta”.

SLL:n mukaan Paraisten kaivoksen käyttäminen pitkän kaivosveroaiheisen tekstin kuvana ei liity happoa muodostavien sivukivien ongelmaan.

– Twitter-ketjun kirjoittajan muut kommentit eivät suoraan liity kaivosveroa käsittelevään blogiimme. Huomautamme, että hän luonnehtii kalkkikaivosten jätteitä ongelmattomiksi ja kyseenalaistamme tämän arvion paikkaansa pitävyyden. Luonnonsuojeluliitto on parhaillaan tekemässä selvityksiä Suomessa toimivien kaivosten ympäristöongelmista, SLL:sta sanotaan.

Edit 9.8.2022 12.25: Juttua korjattu ja tarkennettu SLL:n vastineen ja SLL:n blogiin tekemän korjauksen pohjalta. Alkuperäisen jutun maininta virheistä monikossa on muutettu yksikkömuotoon. Juttua on täydennetty SLL:n kannoilla. Toisen kappaleen sitaatin virheellinen kaivostoiminnasta -sana korjattu kaivostoiminnassa -sanaksi.

 

Uusimmat
MAINOS