Seura: Heillä on yliedustus raiskaajina - heillä on suurin riski tulla raiskatuiksi

Afrikkalaistaustaisten naisten riski tulla raiskatuksi on 6,9-kertainen kantaväestöön verrattuna.

  • LKS 20130221 // LKS 20121102 LKS 20110303 Pimeä käytävä. LEHTIKUVA Pihla Lehmusjoki

    Maahanmuuttajien suuremmasta todennäköisyydestä syyllistyä raiskaukseen on puhuttu paljon.

    ()

Seura-lehti kertoo Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) 2014 selvityksestä, joka vertaili raiskauksia etniseen taustaan.

Afrikkalaistaustaisilla naisilla on suurin todennäköisyys joutua Suomessa raiskatuksi. Heidän riskinsä on kantaväestöön verrattuna 6,9-kertainen ja ikävakioinnin jälkeenkin 4,4-kertainen.

Toiseksi korkein riski on vietnamilaisilla (2-kertainen) ja kaakkoisaasialaisilla (1,5-kertainen).

Afrikkalaiset ovat yliedustettuina myös raiskausten tekijöinä Suomessa. Tutkimusta tekemässä ollut yliopistotutkija Martti Lehti sanoo, että 40 prosenttia afrikkalaisnaisten raiskaajista on samasta maahanmuuttajaryhmästä kuin uhri.

Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleiden todennäköisyys syyllistyä raiskaukseen on tutkimuksen mukaan noin kymmenkertainen kantaväestöön nähden.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.