Suomalaiset kannattavat vankasti vapaata liikkuvuutta ja euroa

EU merkitsee suomalaisille ennen muuta vapautta matkustaa, opiskella ja työskennellä kaikkialla EU:n alueella sekä yhteistä rahaa.

  • LKS 20140602 20131204 Suomen lippu ja EU-lippu.... The Finnish flag and the European flag which is the symbol not only of the European Union but also of Europe's unity and identity in a wider sense. The circle of gold stars represents solidarity and harmony between the peoples of Europe. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

    Suomalaisista lähes kaikki (96 %) haluavat lisää toimenpiteitä EU:n ulkopuolelta tulevan laittoman maahanmuuton estämiseksi.

    ()

Tuoreen Eurobarometri -tutkimuksen mukaan 70 prosenttia suomalaisista pitää henkilökohtaisella tasolla tärkeänä vapaata liikkuvuutta EU-alueella. Luku on suurempi kuin EU:ssa keskimäärin.

Yleisellä tasolla EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus, mahdollisuus asua, tehdä työtä, opiskella ja harjoittaa liiketoimintaa missä tahansa EU-alueella saa suomalaisten lähes yksimielisen tuen (88 %). Vain yksi kymmenestä (12 %) vastustaa vapaata liikkuvuutta.

Tutkimuksessa kysyttiin, mitkä ovat kaksi tärkeintä EU:n ongelmaa. Suomalaisten keskuudessa suurimmaksi nousee maahanmuutto (56 % valitsee kahden tärkeimmän joukkoon). Toiseksi keskeiseksi ongelmaksi suomalaiset (30 %) nostavat julkisen talouden tilan.

Kolme neljästä (74 %) suomalaisesta kannattaa talous- ja rahaliittoa sekä euroa. Vajaa neljännes (22 %) suhtautuu kielteisesti. Suomalaiset suhtautuvat euroon myönteisemmin kuin EU-kansalaiset keskimäärin.

Suomalaiset uskovat, että EU:lla on keinoja kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Valtaosa kansalaisista Suomessa (83 %) ja EU:ssa (62 %) ilmoittaa, että julkisen velan vähentämiseen tähtääviä toimia olisi kiirehdittävä.

Vapaakauppasopimus saa tuen

Yli puolet suomalaisista (56 %) kannattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä vapaakauppasopimusta (TTIP) ja vajaa neljännes (22 %) suhtautuu siihen varauksella.

Samansuuntaisia lukuja saavat muutkin EU:n painopisteet. Muun muassa digitaalisia sisämarkkinoita kannattaa 53 prosenttia suomalaisista ja 59 prosenttia kannattaa EU-maiden yhteistä energiapolitiikkaa.

Suomalaiset suhtautuvat EU:n sisäiseen maahanmuuttoon myönteisemmin kuin EU-kansalaiset keskimäärin, sillä suomalaisista 74 prosenttia kannattaa sitä.

Sen sijaan suomalaisista kaksi kolmesta (64 %) sanoo, että maahanmuutto EU:n ulkopuolelta herättää kielteisiä tuntemuksia. Maahanmuuttoon EU:n ulkopuolelta suomalaiset suhtautuvat jopa hieman kielteisemmin kuin EU-kansalaiset keskimäärin.

Suomalaisista lähes kaikki (96 %) haluavat lisää toimenpiteitä EU:n ulkopuolelta tulevan laittoman maahanmuuton estämiseksi. Suomalaisista joka toinen (49 %) toivoo sekä EU:n että kansallisen tason toimenpiteitä.

Vajaa kolmannes (31 %) kannattaa ensisijaisesti EU:n yhteisiä toimia ja yksi seitsemästä (14 %) pelkästään kansallisia toimenpiteitä.

Kysely toteutettiin 8.-17.11.2015. Kyselyyn osallistui 31 819 yli 15-vuotiasta vastaajaa ja Suomessa haastatteluja tehtiin 1005. Suomessa haastattelut suoritti TNS Gallup Oy. Haastattelut tehtiin henkilökohtaisesti.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.