Työnhakuvelvoitteen laiminlyönnistä seuraa karenssi, joka kovenee portaittain. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Tällaisesta uudesta aktiivimallista hallitus sopi

Työnhakijan on haettava lähtökohtaisesti neljää työpaikkaa kuukaudessa karenssin uhalla.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus sopi budjettiriihessään ”pohjoismaisesta työvoimapalveluiden mallista”, joka on kutsuttu myös aktiivimalli kakkoseksi.

Hallitus on sopinut, että työttömien palvelutarpeen arviointia kehitetään ja työnhaun tukea lisätään siten, että työttömät kohdataan työnhaun alkuvaiheessa kahden viikon välein.

Tämän jälkeen kuukauden kestävä tiivis palvelujakso seuraa aina kuuden kuukauden työttömyyden jälkeen. Tätä varten TE‐toimiston resursseja lisätään 70 miljoonalla eurolla.

Yksilöllisessä työllistymissuunnitelmassa sovitaan työnhakijan määrällisestä työnhakuvelvoitteesta ja tarkoituksenmukaisista työnhakua tukevista palveluista.

Työnhakijan on haettava kuukaudessa 0‐4 työpaikkaa riippuen alueen työmarkkinatilanteesta ja työttömän työkyvystä. Lähtökohtana on neljän työpaikan hakeminen.

Työnhakijalle voidaan jatkossakin osoittaa nykyisenkaltaisia työtarjouksia. Työnhausta raportoidaan sähköiseen järjestelmään itsenäisesti tai palvelun yhteydessä joka kuukausi.

Työnhakuun ja palveluihin liittyviä työttömyysturvaseuraamuksia porrastetaan siten, että käyttöön otetaan huomautus. Jos työnhakija jättää velvoitteen uudelleen täyttämättä, seuraamuksena on viiden päivän etuuden menetys eli karenssi ja tämän toistuessa kymmenen päivän karenssi.

Huomautuksen ja kahden karenssijakson jälkeen työnhaun laiminlyönnistä seuraa nykyisen lainsäädännön mukainen työssäolovelvoite. Muiden kuin työnhakuun ja palveluihin liittyvien työttömyysturvaseuraamusten maksimipituus voi olla 45 päivää.

Lakiuudistus valmistellaan siten, että sen työllisyysvaikutus on vähintään 9 500 lisätyöllistä.

Mallin yksityiskohtat käyvä ilmi budjettiriihen pöytäkirjasta.

LUE MYÖS:

Hallitus päätti 24100-28200 uudesta lisätyöllisestä

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt