Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Hallitus päätti 24100-28200 uudesta lisätyöllisestä

Lähes puolet tulee yli 55-vuotiaiden kokonaisuudesta, jonka työmarkkinaosapuolet saavat sopia.

Hallitus on sopinut työllisyystoimista, joilla saadaan 31 000-35 600 lisätyöllistä vuoteen 2029 mennessä.

– Osa toimista vaikuttaa jo nopeammin, keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoi esitellessään työllisyyspakettia hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Hallitus on laskenut työllisten määrään mukaan myös jo yli vuosi sitten sovitun eläkeputken alarajan noston, jonka Antti Rinteen (sd.) hallitus sai niin sanottuna huomenlahjana edelliseltä Juha Sipilän (kesk.) hallitukselta. Jo toteutetun eläkeputken alarajan noston vuodella arvioidaan tuovan 6 500-7 000 lisätyöllistä.

Uusia työllisyyspäätöksiä hallitus teki nyt budjettiriihessä 24 100-28 200 työllisen edestä.

Oppivelvollisuuden laajentamisella saadaan valtiovarainministeriön laskelmien mukaan 1 600 lisätyöllistä.

Niin kutsutulla ”pohjoismaisella työvoimapalveluiden mallilla”, jota on kutsuttu myös aktiivimalli kakkoseksi, tavoitellaan 9 500-10 000 työllistä. Yksikölliset työvoimapalvelut uudistetaan. Saarikon mukaan mallissa oikeudet ja velvollisuudet ovat tasapainossa, ja karenssit ovat kohtuullisia ja tehokkaita.

Työvoimapalveluihin lisätään 70 miljoonaa euroa.

Työmarkkinaosapuolilla marraskuuhun asti aikaa sopia

Palkkatuen uudistukselle lasketaan 500-1 000 työllistä. Uudistuksen tavoitteena on auttaa erityisesti osatyökykyisiä. Palkkatukisäännöksiä yksinkertaistetaan asettamalla tukitaso työttömyyden pituudesta riippumatta 50 prosenttiin. Osatyökykyisten palkkatukitaso nostetaan 70 prosenttiin.

Kannustinloukkuja puretaan alentamalla varhaiskasvatusmaksuja. Tämän arvioidaan lisäävän työllisyyttä 2 500-3 600 hengellä.

Varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen käytetään 70 miljoonaa euroa. Saarikon mukaan tarkkaa mallia ryhdytään valmistelemaan, ja se tulee voimaan viimeistään elokuussa 2021.

Hallitus antaa työmarkkinaosapuolille toimeksiannon tehdä yhteinen esitys yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamisesta 10 000-12 000 työllisellä vuoden 2029 loppuun mennessä niin, että julkiset menot eivät kasva.

Osana toimeksiantoa hallitus edellyttää, että esityksillä edistetään ikääntyneiden työssä jaksamista, työkykyä ja osaamista sekä muutosturvaa huomioiden erikokoiset yritykset.

Saarikko kertoi, että työmarkkinaosapuolilla on marraskuun 2020 loppuun asti aikaa tehdä esitys, muuten hallitus linjaa siitä itse joulukuussa.

Lisäksi aikuiskoulutustukeen on tehty jo muutoksia, jotka lisäävät työllisyyttä 200 hengellä. Osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarisen mallin valmistelu on aloitettu jo vuosi sitten. Sen arvioidaan lisäävän työllisyyttä 200 hengellä.

Paikalliselle sopimiselle lisäaikaa ensi maaliskuuhun

Hallitus viitoitti työllisyystoimia myös ensi kevääksi. Välityömarkkinoille luodaaan Ruotsin mallin mukaan yhteiskunnallinen yhtiö, jonka tarjoaa tuettuja työpaikkoja osatyökykyisille.

Lisäksi työttömyysturvan kehittämistä jatketaan kolmikantaisesti. Työssä arvoidaan muun muassa työssäoloehdon uudistaminen siten, että työssäolon pituus vaikuttaisi ansioturvan kestoon. Työryhmältä toivotaan esitystä maaliskuun alkuun 2021 mennessä, jotta hallitus voisi päättää asiasta puoliväliriihessään.

Paikallisesta sopimisesta Saarikko totesi, että etujärjestöjen kannat ovat tiukassa tai jopa jumissa. Siksi hallituskaan ei Saarikon mukaan saanut aikaiseksi päätöksiä asiassa.

Paikallisen sopimisen työryhmä käy läpi työlainsäädäntöä paikallisen sopimisen mahdollisuuksien edistämisen näkökulmasta. Ehdotukset valmistellaan maaliskuun alkuun 2021 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö toimittaa hallituksen käyttöön vastauksen eduskunnan työaikalain yhteydessä päättämään ponteen työntekijöiden edustusjärjestelmiä koskien. Tätä hyödyntäen arvioidaan menettelyt paikallisen sopimisen toteuttamiselle yrityksissä, joissa ei ole luottamusmiestä. Arvioinnissa otetaan huomioon työntekijöiden vähimmäissuojan tavoitteet ja yritysten tarve yrityskohtaiselle joustavuudelle.

Hallitus päätti nostaa työllisyystavoitettaan 80 000 työlliseen 60 000 työllisestä. Hallitus aikoo päättää seuraavista työllisyystoimista puoliväliriihessään ensi keväänä.

LUE MYÖS:

Tällaisesta uudesta aktiivimallista hallitus sopi

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt