Clemens Fuest. Institut der deutschen Wirtschaft Köln / WIKIMEDIA COMMONS

Saksalaisekonomisti lyttää komission ehdotukset euron kehittämiseksi

Saksalaisen Ifo-instituutin johtaja Clemens Fuest pitää komission suunnitelmia väärinä keinoina euron ongelmien ratkaisemiseksi.

– Tämä konsepti ei ole oikea tapa ratkaista valuuttaunionin ongelmia, aiemmin Oxfordin yliopistossa taloustieteen professorina toiminut Clemens Fuest totesi.

Euroopan komissio esitteli keskiviikkona joukon uudistuksia Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi. Komissio ehdotti odotetusti Eurooppalaista valuuttarahastoa kriisien ratkaisemiseksi, jäsenmaiden talouspolitiikan koordinaatiosta vastaavaa valtiovarainministeriä sekä yhteistä ”pahan päivän” rahastoa taantumien hoitoa varten.

– Komission konsepti vähentää yksittäisten valtioiden kannusteita hoitaa talouksiaan hyvin, Fuest totesi.

Samanaikaisesti pitäisi Fuestin mielestä tehdä pitkälle meneviä uudistuksia, jotka tähtäisivät valtioiden omavastuun lisäämiseen ja tiukempiin budjettirajoitteisiin sekä pankeille että valtioille. Pankit olisi saatava vähentämään hallussaan pitämiä valtioiden velkakirjoja. Se edellyttäisi valtiolainojen tukemista pankkisektorilla ja sääntelyä, joka pakottaisi omistusten monipuolistamiseen.

Toisaalta tarvittaisiin uskottavia toimia valtioiden velkakirjojen uudelleenjärjestelemiseksi ylivelkaantuneissa maissa. Se varmistaisi, että huono talouspolitiikka johtaisi kasvaviin riskipreemioihin ja korkeampiin korkoihin.

Tämä voitaisiin Fuestin mukaan saada aikaan luomalla vastuuvelkakirjojen konseptin. Ne voisivat olla esimerkiksi etuoikeudettomia velkakirjoja, joilla voitaisiin rahoittaa ylisuuria alijäämiä.

– Euroopan valtiovarainministerin nimittäminen luo illuusion, että talous- ja veropolitiikka suoritettaisiin eurooppalaisella tasolla. Tosiasiassa politiikan hallinta ja vastuu on kansallisilla parlamenteilla ja hallituksilla, Fuest totesi.

Hänen mielestään komission konsepti sotkee vastuut.

– Suunnitelma palkita maita rakenteellisten uudistusten tekemisestä on erityisen tuhoisaa. Jos ne uudistukset toimisivat, valtioiden pitäisi toteuttaa ne omasta vapaasta tahdostaan.

Fuestin mielestä komission ehdotukset sumentaisivat Euroopan talous- ja veropolitiikan rajat.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt