Kalle Jokinen. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

”Laiminlyöntejä tekeville yrityksille riittävät seuraukset”

Ryhmäjohtajan mielestä on selvitettävä kaikki keinot, joilla vanhusten epäinhimillinen kohtelu saadaan loppumaan.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) esittää vanhuspalveluissa väärin toimenisiin yhtiöihin kohdistuvia sanktioita mahdollisten sopimussanktioiden lisäksi. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoo antavansa täyden tukensa ministerin esittämille toimenpiteille.

Antti Häkkänen ehdottaa, että vanhuspalvelulain uudistuksen yhteydessä lakiin lisättäisiin vanhuspalvelurikkomusta koskeva säännös. Säännöksen myötä rikkomuksista ja laiminlyönneistä voitaisi määrätä sakkoja.

Oikeusministeri harkitsisi myös kovempien taloudellisten sanktioiden uhan käyttöönottoa.

− Vanhusten hoivassa tapahtuneille laiminlyönneille on saatava loppu. Valvontavastuussa olevien viranomaisten on tehostettava valvontaa. Laiminlyönteihin syyllistyneille yrityksille ja niiden vastuuhenkilöille tulee määrätä riittävän ankarat seuraamukset. Toimiluvat on peruutettava, asetettava taloudellinen vahingonkorvausvastuu ja rikosoikeudellinen seuraamus. Kokoomuksen mielestä on selvitettävä kaikki keinot, joilla vanhusten epäinhimillinen kohtelu ja laiminlyönnit saadaan loppumaan, Kalle Jokinen sanoo tiedotteessaan.

Jokisen mukaan selvitystyöhön on oikeusministeriön lisäksi syytä osallistaa sosiaali- ja terveysministeriö, jolla on paras tuntemus alan toiminnasta ja laaja rooli sanktioista päätettäessä.

− Kannatan selvityksen pikaista käynnistämistä. Asia on saatava liikkeelle heti. On täysin sietämätöntä, että vanhukset joutuvat kärsimään sopimusten vastaisista laiminlyönneistä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt