Kokoomuksen Mäkelä: Uuttamaata kehitettävä yhtenä kokonaisuutena

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, Uudenmaan maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä pitää ehdottoman tärkeänä, että itsehallintoalueita perustettaessa koko Uuttamaata kehitetään yhtenä kokonaisuutena.

– On vaara, jos Suomen veturialuetta ei kehitetä kokonaisuutena, suurten kaupunkien ympärille muodostuva kehysalue jää kehityksen ulkopuolelle, Outi Mäkelä sanoo.

Hänen mielestään muodostettavien itsehallintoalueiden on oltava riittävän suuria ja niiden kivijalkana oltava vahvat, toimivan kokoiset kunnat.

– Tälle on hyvät mahdollisuudet Uudenmaan alueella. Muutos on tehtävä niin, että kuntien ja maakunnan roolit ovat selkeät, ja että kaupunkiseuduille annetaan vahva rooli, Mäkelä vaatii.

Hän moittii VATT:n tutkimusjohtaja Antti Moision torstain Helsingin Sanomissa esittämää ajatusta, että itsehallintoalueet voisivat halutessaan ottaa itselleen enemmän tehtäviä kuin laissa määritellään.

– Koko uudistuksen perusta on sote-ratkaisussa. Itsehallintoalueet tulevat hoitamaan soten lisäksi niille annettavia erityisiä tehtäviä. Alueille ei kuitenkaan ole syytä siirtää yleisempää toimivaltaa ottaa itselleen tätä laajempaa tehtäväkirjoa. Tällainen yleinen toimivalta on perusteltua säilyttää kunnilla, Mäkelä katsoo.

Kommentit