Kirjoittajan mukaan otsikot kuten ”EU estää nuorisoautot” eivät pidä paikkaansa. LEHTIKUVA / IRENE STACHON

Timo Heinonen: Kevytautojen kielto nyt halveksisi parlamentarismia

Kirjoittajan mielestä korjausliikkeeksi riittää lain muutos.

Valtioneuvosto julkaisi EU:sta tulleen kirjelmän liittyen eduskunnan hyväksymiin kevytautoihin. Miksi se julkaistiin vastoin ohjeistusta, eikä tehty rauhassa korjausesityksiä, on oma kysymyksensä vailla vastausta. Nyt tilanteesta on syntynyt harhaanjohtava kuva. Palstatilaa ovat hallinneet otsikot kuten ”Nuorisoautot eivät tulekaan” sekä ”EU estää nuorisoautot”.

Korostan, että tästä ei ole kyse eikä tilanne ole näin.

Suomalaisista valtaosa kannattaa mopoautojen korvaamista tai niiden rinnalle tuotavien turvallisempien kevytautojen mahdollistamista nuorille. Huoli nuorten turvallisuudesta on yhteinen, sillä mopoauto-onnettomuudet ovat järkyttäneet meitä kaikkia. Oikeat, pienet, kattavin ja modernein turvallisuusvarustein varustetut kevytautot vastaavat juurikin tähän huoleen.

Eduskunta on hyväksynyt kevytautot suurella enemmistöllä 18.12.2018 äänestyksessä. Tuolloin myös nykyinen liikenneministeri Sanna Marin (sd.) kannatti esitettyä mallia. SDP tai kukaan muukaan ei silloin tehnyt esityksiä mallin muuttamiseksi. Jos laki nyt kumottaisiin ilman, että sitä, tai sen sisältämiä asetuksia edes yritettäisiin muuttaa komission toivomaan suuntaan, olisi se suoraa parlamentarismin halveksuntaa.

Ainoastaan eduskunnan enemmistöllä lain voisi perua. Vkaasti uskon, että sellaista enemmistöä ei löydy. Uskallan sanoa, että kokoomuksen tapaan myös perussuomalaiset kannattavat kevytautoja. Aika varma olen myös keskustan suhtautumisesta asiaan.

Kevytautot eivät edistä ainoastaan liikenneturvallisuutta, vaan lisäävät alueellisesti liikkumismahdollisuuksien yhdenvertaisuutta, jonka myötä myös perheiden elämänlaatu paranee. Suurin vaikutus kevytautoilla on juuri maaseudulla ja seutukaupungeissa. Keskustan osalta olisi siis kertakaikkista näköalattomuutta perua lakia sillä heidän tehtävänään hallituksessa on nimenomaan puolustaa myös maaseudulla asuvia. Uskon, että keskusta toimii asiassa viisaasti eikä taivu EU:n virkamiehen painostuksesta.

Kevytautolait notifioitiin komissiolla ennen viime vuoden päätöksentekoa ja esiin tulleet asiat huomioitiin lainsäädäntöä tehtäessä. Nyt tullut kritiikinkärki koskee sitä, että lainsäädännössä luodaan uusi kevytautoluokka muutoskatsastamalla autot AM-kortilla ajettaviksi traktoreiksi. Kevytautojen säilyminen traktoriluokassa on tärkeää, sillä niihin ei sovelleta ajokorttidirektiiviä. Kritiikkiä sai myös 60 km/h nopeus, maksimimassa ja elektroninen rajoitinlaite.

Massa ja nopeuskaan eivät ole ongelmia kevyelle liikenteelle verrattuna mopoautoihin tai maataloustraktoreihin, joita nuoret jo nykyisin käyttävät. Komission mukaan kevytauto ei ole traktori, sillä se ei ole maatalouskone, jolla voi vetää ja työntää. Suomen kanta on tämän suhteen eri.

Lisäksi Ruotsissa on vuosikymmenet rakennettu autoista pääosin henkilökuljetuskäytössä olevia niin sanottuja A-traktoreita, joita voi ajaa AM-kortilla ja jotka ovat EU-lainsäädännössä hyväksyttyjä. Traktorimaisuutta voidaan EU:ta miellyttääksemme lisätä vetokoukun asentamisella, lisäksi niin vaadittaessa nopeus voidaan laskea 45 km/h. Yhtä hulluahan tämä olisi kuin vanha kurkkudirektiivi aikanaan, mutta tämä voidaan tehdä, jos EU sen oikeasti vielä vaatii.

Lain kumoaminen tai peruminen ei siis olisi muuta kuin maamme hallituksen oma tahto eikä sitä sovi naamioida komission velvoitteeksi. Kokoomus kannattaa edelleen mopoautoja turvallisempia kevytautoja nuorille. Korjausliikkeeksi tarvittaessa riittää, että syksyn alussa eduskunta muuttaa kevytautoja koskevaa lakia sekä asetuksia. Näin toimien osoitamme komissiolle heidän kritiikkinsä ja huolensa tulleen kuulluksi. Samassa prosessissa tulee tuoda esiin tosiseikat kevytautojen painosta sekä törmäysturvallisuudesta verrattuna mopoautoihin. Lisäksi elektronisen rajoittimen virittämisen vaikeus tulee perusteellisesti käydä läpi.

Lakimuutokset, joita osa näistä muutoksista vaatii, ehtivät kyllä tulla tehdyiksi. Vain uuden hallituksen tahtotila merkitsee.

Timo Heinonen

Timo Heinonen

Timo Heinonen on kokoomuksen kansanedustaja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt