Eduskunta jatkaa tiedustelulakien läpikäymistä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Ben Zyskowicz: Tämä yleinen käsitys perustuslaista on väärä

Eduskunta lähetti tiedustelulait vielä takaisin valiokuntiin.

Eduskunnan perjantain täysistunnossa sotilas- ja siviilitiedustelulakimietinnöt palautettiin loppumetrien epätietoisuuden vuoksi asianomaisiin valiokuntiin.

Lyhyessä istunnossa kokoomuksen Ben Zyskowicz halusi lausua julkisessa keskustelussa olevasta käsityksestä, että asia olisi mustavalkoinen. Hänen mukaansa on liian yksioikoinen käsitys, että voidaan saada 100 prosentin varmuus siitä, että jokin laki on perustuslain mukainen tai ei ole.

– Kun näin sanotaan, ei ymmärretä mielestäni sitä, että perustuslain osalta on aina Suomessa ja kaikissa maailman demokraattisissa maissa kyse tulkinnasta, Ben Zyskowicz sanoi.

– Julkinen keskustelu on vähän sellaista, että kun hallituksen esityksiä lähetetään perustuslakivaliokuntaan ja perustuslakivaliokunta löytää niistä oikeudellisia ongelmia, niin sanotaan, että hallitus ei ole osannut ottaa huomioon perustuslakinäkökohtia ja on tässä asiassa sitten taitamattomuuttaan ja ymmärtämättömyyttään mennyt tekemään esityksen, joka ei ole sopusoinnussa perustuslain kanssa. Asiahan ei ole näin.

Hänen mukaansa kaikki hallitukset ottavat huomioon oikeudellisessa arvioinnissa myös perustuslaillisia näkökohtia, mutta ”kyse on aina tulkinnasta, minkä tulkinnan perustuslakiasiantuntijat ja heidän kuulemisensa perusteella perustuslakivaliokunta ottaa”.

– Perustuslaki ei anna, toisin kuin usein luullaan, mitään suoria yksiselitteisiä vastauksia monimutkaisiin oikeudellisiin kysymyksiin, jotka liittyvät vaikka tiedustelulakeihin tai liittyvät ajankohtaiseen sote- ja maakuntauudistukseen tai muihin asioihin, Zyskowicz selvitti.

– Myös perustuslakiasiantuntijoiden näkemykset, esittävät ne niitä sitten valiokunnassa tai julkisessa keskustelussa, ovat tulkintaa. Ne ovat perustuslain tulkintaa. Ei perustuslaki anna yksiselitteistä vastausta mihinkään sellaiseen kysymykseen, jotka tulevat arvioitavaksi. Totta kai voidaan löytää teoreettisia ääriesimerkkejä. Jos hallitus esittäisi Suomeen kuolemantuomiota, niin jokainen osaa sanoa, että se on perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten vastaista.

Hänen mukaansa asiantuntijoidenkin näkemykset ovat siis tulkintaa.

– Juridiikassa ei ole olemassa yhtä oikeata tulkintaa. Se ei ole matematiikkaa, se ei ole luonnontiedettä. Perustuslakiasiantuntijat ovat keskenään eri mieltä, se on aivan luonnollista, ja perustuslain tulkitsemisessa on oikeudellisia koulukuntia.

LUE MYÖS:
”En käytä enää sanaa fundamentalisti – eräät eivät mitään ymmärrä”

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt