Apulaisprofessori Ylelle: Lemminkäisen ja YIT:n yhdistyminen luo neljänlaisia etuja

Rakennusyhtiöt Lemminkäinen ja YIT ovat sopineet yhtiöiden yhdistymisestä sulautumisella. Yhdistyminen toteutetaan siten, että Lemminkäinen sulautuu YIT:hen.

Aalto-yliopiston rakennustekniikan apulaisprofessori Antti Peltokorpi pitää Lemminkäisen sulautumista YIT:hen järkevänä tekona.

Rakentamisen tuotantotalouteen erikoistunut Peltokorpi hahmottelee yhdistymisen luovan neljänlaisia synergiaetuja.

– Pääkonttorin ja tukitoimintojen ylläpidosta syntyviin kiinteisiin kuluihin saadaan säästöjä ja jo aiemmin keskenään samantyylisiä hankkeita tehneiden työntekijöiden osaaminen ja oppiminen kertaantuvat, Peltpkorpi sanoo Ylelle.

Uusi rakennusyhtiö pystyy myös hallinnoimaan toimitusketjujaan entistä paremmin, mikä helpottaa hankintoja ja materiaaliostoja.

– Ison toimijan voi olla helpompi saada pysyviä kumppanuuksia ja se pystyy ehkä myös neuvottelemaan hintoja halvemmiksi, Peltokorpi sanoo.

Peltokorpi mainitsee neljäntenä asiana, etteivät rakennusyhtiöiden investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ole olleet kovin suuria suhteessa alan kokoon. YIT:n ja Lemminkäisen tapauksessa fuusio saattaa muuttaa tilannetta.

– Yhdistymisen jälkeen voidaan ehkä käyttää enemmän resursseja tutkimukseen ja kehittää kokonaan uusia tuotteita.

Kommentit