Akava: Nyt paikallista sopimista voidaan aidosti edistää

Akavassa uskotaan, että hallituksen linjaus paikallisesta sopimisesta vauhdittaa neuvotteluratkaisua.

Akava pitää hyvän hallituksen linjausta, jonka mukaan ja virkaehtosopimusten ensisijaisuutta korostetaan paikallisessa sopimisessa.

Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin mukaan hallituksen linjaus voi jopa nopeuttaa neuvotteluita.

– Nyt paikallista sopimista voidaan aidosti edistää tavalla, joka toimii parhaiten myös käytännössä eli työpaikoilla. Lailla määrätty malli olisi jähmettänyt nykyisetkin hyvät paikallisen sopimisen käytännöt, eikä se toisi lainkaan uusia toimivia malleja, Fjäder toteaa tiedotteessaan.

Työmarkkinajärjestöjen on Akavan mielestä nyt vastattava hallituksen niille osoittamaan tilaisuuteen rakentavasti ja vastuullisesti. Akavan mukaan paras tapa edistää paikallista sopimista on tehdä se juuri työ- ja virkaehtosopimusten kautta.

Akavalla on valmius neuvotella myös siitä, millä tavalla työ- ja virkaehtosopimusten joustomahdollisuudet voidaan ottaa käyttöön järjestäytymättömissä yrityksissä.

– Luonnollisesti tämä edellyttää sitä, että henkilöstöedustus, tiedonsaanti ja vaikutusmahdollisuudet turvataan samassa laajuudessa kuin järjestäytyneissä yrityksissä, arvioi johtaja Maria Löfgren.

Akava edellyttää, että kiistatilanteissa turvataan työntekijöiden kannan huomioiminen työpaikoilla. Löfgrenin mukaan Ruotsissa tämä toimii siten, että työantajan tulkinta voi tulla voimaan vasta, kun asia on sen mukaisesti neuvotteluissa tai tuomioistuimessa ratkaistu. Hän uskoo, että vastaava malli lisäisi luottamusta ja paikallista sopimista myös Suomessa.

Lue myös:

Hallitus taipui paikallisessa sopimisessa

Näin hallitus linjasi paikallisesta sopimisesta

Kommentit