Nainen ja lapsi al-Holin. leirillä. LEHTIKUVA/AFP

Kimmo Sasi: Äitejä ei tarvitse tuoda al-Holista

Kimmo Sasin mukaan Suomessa on esitetty omituisia kantoja ISIS-leiriläisistä.

Suomessa on esitetty omituisia kantoja, joiden mukaan terroristiäidit on tuotava Suomeen yhdessä lastensa kanssa. Tätä on perusteltu sillä, että äitejä ja lapsia ei voida erottaa toisistaan. Tämä perustelu on väärä.

Lähtökohtana ihmisoikeuslainsäädännössä on vanhempien velvollisuus huolehtia lapsistaan ja oikeus kasvattaa heidät. Kynnys erottaa vanhemmat, sekä isä että äiti, lapsistaan on korkea. Mutta lastensuojelu osoittaa, että on paljon tilanteita, joissa lapset joudutaan erottamaan vanhemmistaan.

Meillä on varsin selkeät säännöt tilanteisiin, joissa äiti on syyllistynyt rikokseen ja joutunut vankilaan. Jotta lapsi voidaan sijoittaa vankilaan yhdessä äitinsä kanssa, lapsen tulee olla alle kaksivuotias. Näissäkin tapauksissa sijoittamisen vankilaan pitää olla lapsen edun mukaista. Näissä tapauksissa on merkitystä sillä, kuinka hyvin äiti kykenee hoitamaan lastaan vankeusolosuhteissa.

Näin ollen selkeä ratkaisu olisi, että leiriltä tuotaisiin Suomeen kaikki 2-12-vuotiaat lapset myös vasten äitien tahtoa ja alle 2-vuotiaat äitinsä suostumuksella. Jos leirin vartijat eivät luovuta lapsia ilman vanhempiaan, he estävät omalla toimivallallaan Suomen viranomaisten päätösten täytäntöönpanon. Suomen viranomaisten toimivalta ei ulotu Syyrian alueelle.

Näkemys, jonka mukaan myös äidit on tuotava Suomeen, vastaa ajatusta, jonka mukaan lasten äitejä ei voida tuomita vankeusrangaistukseen, koska se on lasten edun vastaista. Tällainen päättely on oikeudellisten argumenttien väärinkäyttöä.

Kimmo Sasi

Kimmo Sasi

Kimmo Sasi on varatuomari, entinen kokoomuksen kansanedustaja ja entinen liikenne- ja viestintäministeri.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt