Verkkouutiset

Suomalaisten enemmistö haluaa saattaa Venäjän vastuuseen sen hyökkäyssodasta Ukrainassa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Neljä viidestä suomalaisesta näkee, että Venäjän on hävittävä sota

Suomalaisten enemmistön mukaan myös tavalliset venäläiset ovat vastuussa sodasta.

Suomalaisten selvän enemmistön mielestä Venäjän on hävittävä sota ja vetäydyttävä Ukrainasta, selviää Evan kyselytutkimuksesta.

Vastaajista 57 prosenttia pitää Venäjän tappiota ja vetäytymistä Ukrainasta välttämättömänä, 26 prosenttia taas tarpeellisena. Kolme prosenttia ei pidä tappiota kovin tarpeellisena ja yksi prosentti ei lainkaan tarpeellisena. Kantaa asiaan ei ole 11 prosentilla vastaajista.

Kyselyn tuloksista selviää myös, että suomalaiset haluavat Venäjän valtiojohdon vastuuseen hyökkäyssodasta.

Vallanvaihdosta Venäjällä piti välttämättömänä (51 %) tai tarpeellisena (27 %) lähes neljä viidesosaa vastaajista. Ei lainkaan tai ei kovin tarpeellisena vallanvaihdosta piti viisi prosenttia vastaajista. Tämän lisäksi 63 prosenttia vastaajista piti sotasyyllisten saattamista oikeuden eteen välttämättömänä, 27 prosenttia taas tarpeellisena.

Suomalaisten parissa löytyy myös tukea sille, että Ukraina saa länsimailta turvatakuut. Turvatakuita pitää välttämättömänä 23 prosenttia vastaajista, tarpeellisina taas 43 prosenttia. Kuusi prosenttia vastaajista ei näe turvatakuita kovin tarpeellisina, kaksi prosenttia ei lainkaan.

Ukraina sopisikin 55 prosentin mielestä tulevaisuudessa hyvin Naton jäseneksi. Vastakkaista mieltä oli 15 prosenttia vastaajista. Ukrainan EU-jäsenyyteen positiivisesti suhtautui 56 prosenttia vastaajista, negatiivisesti taas 16 prosenttia.

Tulokset osoittavat, että suomalaisten parista löytyy lähes kaksi vuotta sodan alkamisen jälkeen edelleen vankkaa tukea Ukrainalle. Venäjän koetaan olevan syyllinen sotaan, ja sen velvollisuudeksi nähdään sodan seurauksista vastaaminen.

Suomalaisten enemmistö pitää myös tavallisia syyllisenä hyökkäyssotaan, sillä he eivät ole nousseet vastustamaan sotaa. Vastaajista 27 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 35 prosenttia jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Jokseenkin eri mieltä oli 15 ja täysin eri mieltä seitsemän prosenttia vastaajista.

Käsitys venäläisistä on heikentynyt sodan alkuajoista, jolloin suurempi osuus näki venäläiset enemmän hallintoalamaisina kuin aktiivisina osaanottajina sotiin. Suomalaisten käsitys venäläisten miellyttävyydestä onkin laskenut 25 prosentilla.

Kyselyyn osallistui 2 045 ihmistä syyskuun toisella puoliskolla. Virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)