Verkkouutiset

Hakattua metsää Metsähallituksen Evon retkeilyalueella Hämeenlinnassa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

EU:n luontoasetuksen hintalapuksi arvioidaan 13–19 miljardia euroa

Luontotyyppien ennallistamistoimet koskisivat 2–6 miljoonaa hehtaaria.

Euroopan komission luonnon ennallistamista koskeva lainsäädäntöehdotus koskisi 2–6 miljoonaa hehtaaria ja tarkoittaisi Suomelle 13–19 miljardin euron toimenpidekustannuksia vuoteen 2050 mennessä, arvioi Luonnonvarakeskus.

Komission esityksen mukaan luontotyyppien heikentyneessä tilassa olevasta pinta-alasta tulisi ennallistaa 30 prosenttia vuoteen 2030, 60 prosenttia vuoteen 2040 ja 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Suurimmat ennallistamistarpeet ovat kosteikkojen, metsien ja sisävesien luontotyypeissä. Luken mukaan arvioihin sisältyy kuitenkin suuria epävarmuuksia ja sen esittämä kustannusarvio on mahdollisesti yläkanttiin.

– Pinta-ala-arvion suuri vaihteluväli johtuu etenkin siitä, että luontotyyppien tilaa ei tunneta tarkasti. Vähän heikentyneillä alueilla voivat riittää arvioituja toimenpiteitä halvemmat ja yksinkertaisemmat toimet, sanoo Luken erikoistutkija Aleksi Räsänen tiedotteessa.

Vuoden 2030 tavoitteiden osalta kustannuksia voidaan Luken mukaan alentaa ja toimenpiteiden ekologista vaikuttavuutta lisätä priorisoimalla ennallistettavia luontotyyppejä suojelutason sekä kustannusvaikutusten avulla.

– Esimerkiksi suoluonnon ennallistaminen voi hyödyttää useita luontotyyppejä, jolloin yhteisvaikutukset alentavat toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia. On kuitenkin epäselvää, voidaanko valuma-aluetoimia laskea vesiluontotyyppien ennallistamiseksi, Räsänen jatkaa.

Sen sijaan turvemaiden ennallistaminen ja vettämistoimet eivät vaikutusarviointien perusteella heikennä ruokaturvaa Suomessa, jos mahdollisuudet joustoihin ja toimenpiteiden alueelliseen kohdentamiseen hyödynnetään.

– Turvemaavaltaisissa seutukunnissa, kunnissa ja yksittäisillä maatiloilla tuotannon ja tulojen lasku voi olla merkittävää ilman muita toimia. Ruokaturva ei kuitenkaan vaarannu, koska tuotanto voi lisääntyä toisaalla, kertoo Luken tutkimusprofessori Heikki Lehtonen tiedotteessa.

Luonnonvarakeskus on arvioinut luonnon ennallistamista koskevan komission lainsäädäntöehdotuksen vaikutuksia Suomessa. Selvityksen on tilannut maa- ja metsätalousministeriö.

LUE MYÖS:
Luontoasetuksen hyödyksi väitetään 10 miljardia euroa – tähän laskelma perustuu

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta ,
MAINOS