Verkkouutiset

Li Andersson: Oikeus päivähoitoon, vaikka vanhemmat eivät töissä

Ministerin mukaan subjektiivisen päivähoito-oikeuden palautus on tärkeä askel.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelmassa todettu varhaiskasvatusoikeuden laajuutta koskeva lainmuutos, jossa ”toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus”.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan subjektiivisen oikeuden palauttaminen on tärkeä askel varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisessä.

– Lapsi tarvitsee laadukasta ja kattavaa varhaiskasvatusta sekä ikäistensä seuraa riippumatta siitä, ovatko hänen vanhempansa töissä vai eivät. Li Andersson toteaa tiedotteessa.

Varhaiskasvatusoikeuden rajaus 20 tuntiin viikossa on ollut voimassa 1.8.2016 lähtien. Sitä ennen kaikilla lapsilla oli subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, eikä varhaiskasvatusoikeutta oltu rajattu. Rajaus perustui pääministeri Juha Sipilän (kesk.) vuonna 2015 laadittuun hallitusohjelmaan.

Nyt lausunnoilla olevassa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia. Varhaiskasvatuslain muutoksella lapselle palautettaisiin subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn.

Lakien ehdotetaan astuvan voimaan 1. elokuuta 2020.

Uusimmat
MAINOS