Verkkouutiset

Käänne alkoholilain valmistelussa: Nettimyyntiä toisista EU-maista ei ehkä voidakaan kieltää

Euroopan komission sisämarkkinoiden pääosasto katsoo alkoholin etämyyntikiellon loukkaavan EU:n sisämarkkinasääntöjä.

Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston mukaan alkoholilain uudistukseen kirjattu etämyyntikielto loukkaisi voimaan tullessaan Euroopan unionin sisämarkkinasääntöjä.

Asia ilmenee pääosaston lakiuudistuksesta laatiman yksityiskohtaisen mietinnön luonnoksesta.

Verkkouutisten näkemässä asiakirjassa annetaan kylmää kyytiä lakiin kaavailluille alkoholin verkkokauppaa koskeville säädöksille.

Mietinnön perusteella alkoholin verkkomyynti toisista jäsenvaltioista on mahdollistettava esimerkiksi samalla tavalla kuin Alkon tuotteiden myynti sen liikepaikkojen ulkopuolella. Mietinnön jättäminen merkitsee myös, että alkoholilain voimaan saattamista on lykättävä kuudella kuukaudella.

Mietinnössä huomautetaan, että uusi alkoholilaki antaisi Alkolle oikeuden luovuttaa tuotteitaan asiakkaille sen myymälöiden ulkopuolella liikepaikoissa, joiden kanssa Alko on tehnyt ”luovutuspaikkasopimuksen”. Samalla kuitenkin kiellettäisiin alkoholin etämyynti toisista EU:n jäsenvaltioista Suomeen.

Asiakirjan mukaan järjestely, jossa asiakas voisi tilata alkoholijuomia Alkon verkkokaupasta ja noutaa ne muualta kuin Alkon myymälästä ei kuulu enää Alkon monopolioikeuksien piiriin. Tämän vuoksi asiaa on tulkinnan mukaan arvioitava tavaran vapaata liikkuvuutta EU:ssa koskevan sääntelyn perusteella.

Mietinnössä katsotaan, että uuden alkoholilain etämyyntisäädös syrjisi toisista jäsenvaltioista myytäviä alkoholijuomia ja että se loukkaisi EU:n perussopimuksen tavaran vapaata liikkuvuutta koskevaa sääntelyä.

Kansanterveyden suojelua?

Mietinnössä sivutaan niin kutsuttua Alkotaksi-tapausta. Euroopan unionin tuomioistuin antoi asiassa ratkaisun marraskuussa 2015.

Tuomioistuimen mukaan Suomen alkoholilainsäädäntöön sisältyvä alkoholin etämyynnin kielto on ristiriidassa Euroopan unionin perussopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevan sääntelyn kanssa, mutta mahdollisesti oikeutettavissa perussopimuksessa mainituin poikkeusperustein – tässä tapauksessa kansanterveyden ja yleisen järjestyksen suojelemiseksi.

Se, voidaanko poikkeusperusteet hyväksyä, jätettiin asiaa käsittelevän Helsingin hovioikeuden ratkaistavaksi. Tuomioistuin ei ole vielä antanut päätöstään asiassa.

Myös komission sisämarkkinoista vastaava pääosasto arvioi mietinnössään sitä, voidaanko alkoholin verkkokauppaa ulkomailta rajoittaa kansanterveydellisin perustein. Mietintöluonnoksessa huomautetaan, että uudessa laissa sekä laajennetaan Alkon jakelukanavia että muun muassa korotetaan vähittäiskaupoissa myytävien juomien korkeinta sallittua alkoholipitoisuutta nykyisestä 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin. Näin ollen kansanterveydellisiä perusteluja etämyynnin kieltämiselle ei voitaisi hyväksyä.

Mietinnössä todetaan, että lain tavoitteet voidaan saavuttaa vähemmän sisämarkkinoita rajoittavalla tavalla kuin etämyynnin täyskiellolla.

Asiakirjan mukaan laki ei loukkaisi EU-oikeutta, jos Suomi antaisi toisissa jäsenvaltioissa toimiville alkoholin etämyyjille täysin samat oikeudet luovuttaa tuotteitaan asiakkaille kuin Alkolle aiotaan antaa sen liikepaikkojen ulkopuolisissa luovutuspaikoissa.

Asiakirjan lopussa korostetaan, että mikäli laki tulee sellaisenaan voimaan eikä esitettyjä näkökulmia oteta huomioon, on lakiin sisältyvä etämyynnin kielto ristiriidassa Euroopan unionin perussopimuksen kanssa.

Lakia valmistelevan sosiaali- ja terveysministeriön alkoholilain uudistuksesta kertovalla verkkosivustolla todetaan, että rajat ylittävä etämyynti olisi uudessa laissa ”selvästi kielletty”.

”Käytännössä kielto tarkoittaisi sitä, että ulkomailla sijaitseva myyjä ei saisi myydä Suomessa oleville kuluttajille alkoholijuomia”, ministeriön sivuilla kerrotaan.

Verkkouutiset on jo aiemmin kertonut, että alkoholin verkko-ostaminen toisista jäsenvaltioista on EU:ssa käytännössä pakko sallia, vaikka varsinainen etämyynti kiellettäisiinkin.

Muokattu 27.3.2017 15.03: Kyse ei ole komission lopullisesta mietinnöstä vaan sisämarkkinoista vastaavan komission pääosaston mietintöluonnoksesta.

Uusimmat
MAINOS