Investoinnit eivät korvaa edes kulumista ja odotuksetkin ovat vain välttävät

Kiinteät investoinnit ovat Elinkeinoelämän Keskusliiton tiedustelun mukaan piristymässä vähän, mutta pääomakanta supistuu yhä.

  • LKS 20160120 Helsingin Energian aurinkopaneeleja Suvilahden aurinkovoimalassa Helsingissä 27. lokakuuta 2015. Taustalla Hanasaaren hiilivoimala.... Solar panels in Helsinki October 27, 2015. LEHTIKUVA Martti Kainulainen

    Energiasektorin investoinnit jatkuvat melko suurina. Helsingin Energian aurinkopaneeleja Suvilahden aurinkovoimalassa Helsingissä.

    ()

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit kasvaisivat alkaneena vuonna noin kuusi prosenttia noin 3,5 miljardiin euroon.

EK.n johtava ekonomisti Penna Urrila kuitenkin arvioi, että investointiodotukset edelleen vain välttävät. Tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit Suomeen ovat hänen mukaansa jonkin verran piristyneet, mutta investointien taso ei silti edelleenkään riitä korvaamaan pääomakannan odotettua kulumista.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta supistui yhä viime vuonna, mutta tänä vuonna sen arvioidaan kasvavan vähän. Kaikkiaan kokonaisinvestoinnit kasvaisivat tänä vuonna vajaaseen 6,7 miljardiin euroon, mikä olisi noin neljänneksen alle finanssikriisiä edeltäneen huipputason.

Energiasektorin investoinnit jatkuvat Urrilan mukaan melko suurina. Kuluvana vuonna niiden arvon ennustetaan nousevan lähelle kahta miljardia euroa.

Investointien pieni piristyminen nostaa teollisuuden investointiastetta jonkin verran, mutta investointitaso jää silti selvästi 2000-luvun keskiarvon alapuolelle.

Laajennusinvestointien osuuden kaikista investoinneista arvioidaan silti kasvavan. Ennustetuista investoinneista lähes puolet kohdistuisi uuteen tuotantokapasiteettiin, kun taas vanhan kapasiteetin korvausinvestointien osuus olisi vain kolmannes.

Urrilan mielestä tämä on myönteistä, sillä laajennusinvestointien osuus on pitkään ollut erittäin matala.

Teollisuuden investoinnit ulkomaille jäivät viime vuonna vain noin 1,5 miljardiin euroon. Urrila pitää tasoa melko matalana.

Henkilöstömäärä suomalaisten teollisuuskonsernien ulkomaisissa tytäryhtiöissä kääntyi kuitenkin loivaan kasvuun viime ja toissa vuonna. Hieman yli puolet suomalaisten teollisuuskonsernien henkilöstöstä työskentelee ulkomailla.

Loppusyksyllä tehtyyn tiedusteluun vastasi 347 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli toissa vuonna noin 77 miljardia euroa.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.