Outi Mäkelä: Raideliikenteen kilpailun lisääminen on matkustajan etu

VR:n hallintoneuvoston jäsen, kansanedustaja ja Outi Mäkelä (kok.) näkee rautateiden henkilöliikenteen vapautumisen edistävän kustannustehokkuutta ja parantavan palveluja.

  • LKS 20161214 Kokoomuksen kansanedustaja Outi Mäkelä eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona 14. joulukuuta 2016. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

    Outi Mäkelä.

    ()

Hallitus on päättänyt avata rautateiden henkilöliikenteen kilpailulle 2020-luvun alkupuolella. Uudistus tarkoittaa, että VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan ja rautateiden henkilöliikenteeseen voi tulla jatkossa muita toimijoita.

– Olemme oikeilla raiteilla. Päämääränä on tarjota asiakkaille paremmat palvelut ja edullisemmat junaliput jatkossa. Kiinnostus raideliikennettä kohtaan tulee todennäköisesti kasvamaan kilpailun myötä, Outi Mäkelä arvioi.

Hän muistuttaa, että linja-autoliikenteen vapauttaminen on loistava esimerkki liikennöinnin vapauttamisen positiivisista vaikutuksista kuluttajalle.

– Harva tuskin haluaa paluuta menneeseen, jossa bussilippujen hinnat pyörivät pilvissä, Mäkelä toteaa.

Kilpailun avaamisen taustalla on joulukuussa 2016 hyväksytty EU:n neljännen rautatiepaketin täytäntöönpano, joka velvoittaa myös Suomea avaamaan kilpailua raideliikenteessä. Valtaosassa EU-jäsenmaita rautateiden kotimaan henkilöliikenteen vapauttamisessa on edetty.

Esimerkiksi Ruotsissa seudullisen ja paikallisen liikenteen kilpailuttaminen on vähentänyt ensimmäisten kilpailutusten myötä valtion tuen tarvetta 10-32 prosenttia. Myös matkustajamäärät ovat Ruotsissa kasvaneet noin kolmanneksella kilpailutuksen avaamisen jälkeen.

VR:n omistukseen ei suunnitella muutoksia. Kyseessä ei ole VR:n yksityistämien, vaan kyse on kilpailun avaamisesta, joka aloitetaan Etelä-Suomen taajamaliikenteestä. Tarkoituksena on, että uusien sopimusten mukainen liikenne koko maassa käynnistyy vaiheittain kesäkuuhun 2026 mennessä.

Mäkelä katsoo, että asteittainen muutos on eduksi VR:n toiminnalle.

– Muutoksen sisältyy aina epävarmuutta, mutta tilanne antaa VR:lle lähtövalmiudet varautua kilpailun täysimittaiselle avaamiselle. Kilpailutusehtoihin otetaan ehtoja junaliikennöinnin kattavuudesta, Outi Mäkelä toteaa.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.