Yritysten luottamus on edelleen heikkoa ja näkymät haastavia

Yritysten suhdannearviot ovat edelleen heikkoja ja näkymät pysyvätkin ekonomistin mielestä haastavina, jos vienti ei lähde kasvuun.

Elinkeinoelämän Keskusliiton mukaan yritysten luottamusindikaattorit pysyivät helmikuussa heikkoina.

– Yritysten suhdannearviot ovat pysyneet EK:n helmikuisten luottamusindikaattorien mukaan pääosin ennallaan, kertoo EK:n ekonomisti Jouko Kangasniemi tiedotteessa.

Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi ennallaan tavanomaista heikommissa lukemissaan. Tilaustilanne oli normaalia huonompi, ja yritykset arvioivat tuotantomäärien pysyvän alkuvuoden aikana muuttumattomina.

Rakentamisen luottamus oli lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, mutta tilauskanta oli lievästi miinuksella ja henkilöstöodotukset varovaisia.

Palveluyritysten luottamus pysyi helmikuussa lähes ennallaan. Indikaattori oli kuitenkin suotuisasta myyntikehityksestä huolimatta yhä lievästi pitkän aikavälin keskiarvoa alempana.

Vähittäiskaupan luottamus oli helmikuussa tammikuun lukemia vaisumpi. Myynnin arvioidaan olevan loivassa laskussa.

Danske Bankin ekonomistien mukaan kulutuskysynnästä riippuvien yritysten näkymiä tukevat kuluttajien luottamuksen kohtuullinen taso ja matala inflaatio. Tämä vuoden näkymät ovat heidän mielestään silti haastavat, koska työttömyys pysyy korkeahkona ja ansiotason nousu vaisuna.

– Vuoden ensimmäinen neljännes näyttää sujuvan likimain viime vuoden lopun kaltaisena. Suomen talous tarvitsisi viennin kasvun kautta tapahtuvaa työllisyyden kasvua, mikä lisäisi kotitalouksien ostovoimaa ja helpottaisi julkisen sektorin sopeutuspaineita, Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki tiedotteessaan.

Hän muistuttaa, että Suomen teollisuuden luottamus on ollut monta kuukautta EU-maiden heikoimpia.

Kommentit