Oppisopimuskoulutus johtaa järjestöjen mukaan useimmiten työllistymiseen valmistumisen jälkeen. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Yrityksille ehdotetaan uutta oppisopimustukea

Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät esittävät palkkakustannuksia porrastavaa tukea.

Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät ehdottavat uutta oppisopimustukea palkkakustannusten porrastamiseksi. Myös koulutuskorvaukset tulee järjestöjen mielestä uudistaa niin, että korvauksen maksaminen on velvoittavaa ja sen taso on suhteessa ohjauksen vaatimaan resurssiin.

Järjestöt ehdottavat uutta oppisopimustukea, joka on tarkoitettu yrityksille palkkauskustannusten porrastamiseen ja tasoittamaan kustannusten ja tuottavuuden välistä kuilua.

– Oppisopimustuen kautta tapahtuva palkkauskustannusten porrastus madaltaa yritysten kynnystä ottaa oppisopimusopiskelijoita ja johtaa oppisopimuskoulutuspaikkojen kasvuun. Tuki myönnetään automaattisesti työantajalle, joka ottaa perustutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen alle 30-vuotiaan vailla ammatillista peruskoulutusta olevan henkilön, esittää tiedotteessa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen.

Porrastettu tuki olisi aluksi suurempi ja pienenisi opiskelijan osaamisen karttuessa.

Koulutuskorvausjärjestelmä puolestaan tulisi uudistaa niin, että korvauksen maksaminen on velvoittavaa, jos koulutettavana on ilman ammatillista peruskoulutusta oleva alle 30-vuotias henkilö. Koulutuskorvauksen on myös oltava suhteessa työantajalta vaadittaviin resursseihin.

– Koulutuskorvauksen taso voisi olla esimerkiksi 150–500 euroa kuukaudessa. Korkeampi koulutuskorvaus tulee olla esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa oppisopimuskoulutettava kuuluu oppivelvollisuuden piiriin, toteaa Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen.

Järjestöt muistuttavat, että Opetushallituksen tilastojen mukaan niiden maksaminen on vähentynyt sekä euromääräisesti että maksettujen tapausten määrällä mitattuna. Tämä siitäkin huolimatta, että ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä koulutuksenjärjestäjän saama rahoitus oppisopimuskoulutuksena suoritetusta tutkinnosta on kasvanut merkittävästi. Nykyinen tilanne myös järjestöjen mukaan johtaa siihen, että yrityksiä kohdellaan eri tavalla eri puolilla Suomea.

Oppisopimuskoulutus on Valtosen ja Vartiaisen mielestä parhaiten yritysten omiin tarpeisiin vastaava koulutusmuoto. Opiskelijan näkökulmasta oppisopimuskoulutus tarjoaa heidän mukaansa mahdollisuuden opiskella oikeassa työympäristössä ja useimmiten oppisopimuskoulutus johtaa työllistymiseen valmistumisen jälkeen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt