Demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja laajemmin kansainvälisten pelisääntöjen puolustaminen on jatkuvaa työtä, kirjoittaja toteaa. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Lenita Toivakka: Yritykset mukaan puolustamaan perusarvoja

Tapahtumat Yhdysvalloissa ovat vakava viesti siitä, miten tärkeää on huolehtia läntisen maailman perusarvoista joka päivä.

Demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja laajemmin kansainvälisten pelisääntöjen puolustaminen on jatkuvaa työtä, jota on tehtävä kaikkialla, myös Suomessa. Vastuullisen, hiljaisen enemmistön on reagoitava herkästi puheisiin ja tekoihin, joilla näitä perusarvoja kyseenalaistetaan. Pikkusormen antaminen mielivallalle voi kumuloitua ja johtaa Yhdysvalloissa nähtyyn kaaokseen.

Syyskuussa 2020 suuri joukko yritysjohtajia otti nimellään kantaa uudistetun kansainvälisen yhteistyön, demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien puolesta. Vetoomus julkaistiin YK:n Yleiskokouksessa. Mukana oli joukko YK:n yritysvastuualoitteeseen sitoutuneita suomalaisia, vastuullisia yrityksiä. Vakaa globaali toimintaympäristö ja kansainvälisten pelisääntöjen kunnioittaminen on yritysten näkökulmasta olennaista.

Global Compact on YK:n pääsihteerin aloite ja maailman suurin yritysvastuun yhteistyöverkosto. Sen tavoitteena on kannustaa yrityksiä eri puolilla maailmaa työhön kestävän kehityksen puolesta. YK:n yritysvastuualoite yhdistää samat globaalit arvot jakavia yrityksiä Euroopassa, Aasiassa, Australiassa, Pohjois-Amerikassa ja Afrikassa. Aloitteeseen sitoutuneet organisaatiot haluavat antaa liiketoiminnalleen inhimilliset kasvot sekä kertoa julkisesti, että ne kantavat vastuuta niin ilmastonmuutoksesta, ympäristöstä, ihmisoikeuksista kuin tasa-arvostakin.

YK:n yritysvastuualoitteen periaatteet muodostavat kansainvälisen yritysvastuun perustan. Sitoutuminen Global Compactiin on yrityksen julkinen lupaus sidosryhmille edistää kestävää kehitystä ja kestävää kasvua. Vain vastuullisesti toimiva yritys, joka reagoi globaaleihin haasteisiin, voi menestyä tulevaisuudessa.

Vuosi sitten tammikuussa Global Compact Suomen verkosto aloitti toimintansa. Sain kunnian aloittaa verkoston ensimmäisenä pääsihteerinä ja samalla sen ainoana työntekijänä. Kiinnostus toimintaa kohtaan on ollut suurta ja ensimmäinen vuosi onkin ollut vahvaa kasvun aikaa.

Kun koronapandemia maaliskuussa siirsi toimistoni kotiin keittiönpöydän ääreen ja Suomi sulkeutui, pelkäsin yritysten vastuullisuusinnostuksen hiipuvan. Päinvastoin on kuitenkin käynyt. Ensimmäinen vuosi on opettanut, että korona on tehnyt vastuullisuustyöstä entistä tärkeämpää. Suuri joukko suomalaisia yrityksiä on jo lähtenyt mukaan edistämään kestävää kehitystä ja joukko kasvaa tasaisesti. Mukana on lähes 120 eri kokoista ja eri toimialoja edustavaa vastuullista organisaatiota.

YK:n yritysvastuualoite kiinnostaa ja laajenee. Uusia verkostoja syntyy eri puolille maailmaa. Kaikkien globaalien uhkien, epävarmuuden sekä populismin keskellä yrityksillä on herännyt halu kantaa vastuuta ja antaa tukensa YK:n työlle ja kestävän kehityksen tavoitteille. YK:n toiminta luo yrityksille vakaampaa ja ennakoitavampaa toimintaympäristöä. Nyt yrityksiä todella tarvitaan puolustamaan perusarvoja ja rakentamaan hyvää huomista.

Lenita Toivakka

Lenita Toivakka

Lenita Toivakka on Global Compact Network Finlandin pääsihteeri, entinen kansanedustaja ja ex-ministeri.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt