Mikael Pentikäinen. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Yrittäjien mukaan koko siivousalaa ei pidä leimata

Epäkohdilla ei Suomen Yrittäjien mukaan ole mitään tekemistä paikallisen sopimisen kanssa.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi blogissaan STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan johtopäätöksiä siivousalan tilanteesta.

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että siivousalalla moni yritys riistää siivoojiaan ilman seuraamuksia. Palola totesi twitterissä, että ay-liike suhtautuu kielteisesti paikallisen sopimisen vapauttamiseen, koska ”on työntekijöitä asiallisesti kohtelevia yrityksiä ja että sitten on näitä jutussa esiintyviä yrityksiä”.

– On syytä todeta, että jutun esiin tuomilla epäkohdilla ei ole mitään tekemistä paikallisen sopimisen kanssa. Jutun todellisuus toteutuu tällä hetkellä tilanteessa, jossa Suomessa paikallinen sopiminen on hyvin rajattua ja ammattiyhdistysliike vahva, Mikael Pentikäinen toteaa.

Hän muistuttaa, että koko siivousalaa ja sen yrityksiä ei pidä leimata, vaan valtaosa siivousalan yrityksistä toimii hyvin ja asiallisesti.

Toiseksi on hänen mukaansa selvää, että jokaisen Suomessa toimivan yrityksen pitää toimia lakien ja säännösten mukaisesti. Jos yritys syyllistyy väärinkäytöksiin ja rikoksiin, niihin on puututtava.

– On koko yhteiskunnan, kaikkien työntekijöiden ja myös oikein toimivien yritysten etu, että väärinkäytöksiin puututaan ja ne kitketään pois, Pentikäinen painottaa.

Kolmanneksi on hänen mielestään tärkeä nähdä, että suomalainen työmarkkinasysteemi kohtelee kaltoin kaikkein hauraimmassa työmarkkina-asemassa olevia, jotka ovat monesti ulkomaalaisia.

Yrittäjien verkostopäällikön Aicha Manain mukaan syrjintä on rakenteissa ja sitä pidetään hyväksyttävänä.

– Työntekijät tarvitsisivat tukea, jotta he oppisivat tuntemaan oikeutensa ja uskaltaisivat tuoda väärinkohtelun julki, vaikka kaikkea ei valitettavasti voi todistaa. Työnantajia koskee yhdenvertaisuuslaki, joka velvoittaa meitä kaikkia, Manai muistuttaa,

Yrittäjät on esittänyt lakiin kirjattua minimipalkkaa, jotta jokainen palkanmaksaja ja -saaja tietää, mitä vähintään on maksettava ja saatava. Lisäksi Yrittäjät esittää ansioturvaa kaikille työttömyysvakuutusmaksua maksaville.

Pentikäinen painottaa lisäksi, että hankintaosaamiseen panostetaan niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella.

– On olennaista nähdä, että halvin hankinta on harvoin paras hankinta, hän kirjoittaa.

LUE MYÖS:
”Ay-liike laiminlyö perustehtävänsä”

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt