Fimlabin koronanäytteenoton kyltti Taysin sairaala-alueella Tampereella. LEHTIKUVA / TEEMU SALONEN

Ylilääkäri koronan leviämisestä: Voi riistäytyä käsistä päivissä

Infektion leviäminen tapahtui Fimlabin mukaan lokakuussa hyvin nopeasti.

Fimlabin laboratorioiden toiminta-alueella koettiin lokakuussa koronatilanteen nopea kiihtymisvaihe. Alueella todettiin syyskuun lopussa vain noin 10–12 positiivista covid-19-tutkimustulosta päivässä. Lokakuun alussa viiden päivän aikana positiivisten tulosten määrä moninkertaistui lähes 90:een päivässä.

Fimlabin tiedotteen mukaan voidaan siis sanoa, että infektion leviäminen tapahtui muutamassa päivässä, sammuttaminen kesti ainakin kaksi viikkoa ja jälkisammutustoimet vaativat jopa neljä viikkoa.

– Parin viikon ajan olimme samalla ilmaantuvuustasolla kuin ennen ilmaantuvuuden äkillistä nousua, kunnes aivan viime päivinä ilmaantuvuus kääntyi taas huolestuttavasti uuteen nousuun. Emme siis voi tuudittautua siihen, että korona on selätetty, vaan on ymmärrettävä, että tilanne voi riistäytyä käsistä muutamissa päivissä, sanoo mikrobiologian erikoisalajohtaja, ylilääkäri Tapio Seiskari.

Fimlab tarjoaa terveydenhuollon laboratoriopalveluja Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Pohjanmaalla.

Miehille positiivisen testitulos naisia todennäköisemmin

Heinäkuulta alkavan seurannan mukaan naiset hakeutuvat testattaviksi miehiä aktiivisemmin. Sen sijaan positiivinen tutkimustulos on todennäköisempi miehillä. Tutkimuksessa käyneistä kaikkiaan 42 prosenttia oli miehiä ja silti positiivisista tuloksista yli puolet todettiin heillä.

Kaikkein aktiivisimmin testattiin työikäisiä naisia. Heidän osuutensa testatuista oli enimmillään lähes viidenneksen suurempi kuin vastaavan ikäisten miesten.

– Tämä selittynee terveydenhuollon ja opetustoimen henkilöstön runsaalla testaamisella. Runsas testaaminen ei kuitenkaan tuonut esille vastaavassa määrin positiivisia tuloksia, toteaa palvelujohtaja Anu Mustila.

Se, että myös iäkkäämmät, yli 60-vuotiaat miehet hakeutuivat testattaviksi harvemmin kuin saman ikäiset naiset, jää vaille selitystä. Paitsi näissä ikäryhmissä myös nuorilla 21–30-vuotiailla miehillä positiivinen tutkimustulos oli kaikkein todennäköisin.

Sitä, hakeudutaanko covid-19-tutkimuksiin samanlaisella kynnyksellä iästä ja sukupuolesta riippumatta, on Mustilan mukaan syytä pohtia laajemmin.

– Miesten hakeutuminen testeihin on ollut iästä riippumatta naisia vähäisempää. Mikäli tutkimuksiin ei hakeuduta lieväoireisina tai vältetä kontaktia toisten ihmisten kanssa, voi covid-19-ilmaantuvuus nousta aivan yhtä nopeasti kuin lokakuun alussa tapahtui, hän sanoo.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt