Marraskuun alusta alkaen vain lain asettamat vaatimukset täyttävät virtuaalivaluutan tarjoajat voivat harjoittaa toimintaansa Suomessa. LEHTIKUVA/AFP

Virtuaalivaluutan tarjoajat rahanpesun estämisen valvontaan

Virtuaalivaluutan tarjoajien ja palvelujen rekisteröinti ja valvonta tuo alan toimijat rahanpesun estämistä koskevan sääntelyn piiriin.

Sääntely ei kuitenkaan tuo virtuaalivaluuttoja sijoittajansuojan piiriin, joten virtuaalivaluuttasijoittamiseen liittyvät riskit pysyvät ennallaan.

Finanssivalvonta kannustaa edelleen sijoittajia arvioimaan tarkkaan virtuaalivaluuttoihin liittyviä riskejä ennen sijoituspäätöstä. Riskeinä ovat muun muassa rajut ja äkilliset arvonvaihtelut, vaihtopaikkoihin ja lompakkopalvelun tarjoajiin kohdistuvat tietoturvauhat sekä useiden virtuaalivaluuttojen luonne spekulatiivisina sijoituksina.

– On hyvä, että virtuaalivaluutan tarjoajat tulevat rahanpesun estämistä koskevan sääntelyn piiriin. Virtuaalivaluutat ovat kuitenkin riskisijoituksia. Niihin liittyvä toiminta on luonteeltaan valtioiden rajat ylittävää, ja siksi on tärkeää kehittää Euroopan laajuisia sääntelyratkaisuja sijoittajansuojan parantamiseksi, toteaa Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.

Marraskuun alusta alkaen vain lain asettamat vaatimukset täyttävät virtuaalivaluutan tarjoajat voivat harjoittaa toimintaansa Suomessa. Jos toimija ei täytä vaatimuksia, toiminta kielletään, ja kieltoa tehostetaan uhkasakolla. Sääntelyn piiriin tuleminen edellyttää toimijoilta merkittäviä panostuksia erityisesti riittävän asiakkaan tuntemisen takaamiseksi ja asiakasvarojen asianmukaisen säilyttämisen turvaamiseksi.

Markkinoilla ennen lain voimaantuloa toimivien virtuaalivaluuttojen vaihtopalveluiden ja liikkeeseenlaskijoiden sekä lompakkopalveluiden on jätettävä rekisteröintihakemus Finanssivalvontaan 18. elokuuta mennessä. Uudet, lain voimaantulon jälkeen aloittamista harkitsevat toimijat voivat tarjota palveluja asiakkaille vasta, kun niiden rekisteröintihakemus on käsitelty.

Muutoksen takana on toukokuun alussa voimaan tullut laki virtuaalivaluutan tarjoajista. Rekisteröinnillä varmistetaan, että toimijat täyttävät lakisääteiset vaatimukset, jotka koskevat muun muassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn noudattamista, toimijan luotettavuutta ja asiakasvarojen säilyttämistä ja suojaamista. Laki perustuu EU:n rahanpesulainsäädäntöön.

Vaikka vaatimus virtuaalivaluuttojen rekisteröimisestä ja valvonnasta tulee EU-tasolta, ei kansallinen rekisteröinti tarkoita oikeutta tarjota palveluja muissa EU-maissa yhdessä jäsenvaltiossa myönnetyn rekisteröinnin perusteella.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt