Matkustajat kuljettavat Virosta tuotuja alkoholijuomia Helsingin Länsisatamassa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Viro ei ehkä korotakaan alkoholiveroa – verotuotot putoavat jo nyt

Suomen veronkorotuksia on perusteltu sillä, että niitä tehdään Virossakin.

Viron valtiovarainministeri Toomas Tõniste pohtii, pitäisikö Viron tuleva alkoholiveron korotus peruuttaa. Veroa olisi määrä nostaa helmikuussa.

Viron yleisradion mukaan korotuksen mahdollisen peruuttamisen taustalla on alkoholiveron odotettua kehnompi tuotto. Viron verottajan mukaan alkoholiverotuloja oli tullut lokakuuhun mennessä liki 16 miljoonaa euroa vähemmän kuin alun perin laskettiin.

Verotuotot ovat laskeneet jyrkästi heinäkuussa voimaan tulleen korotuksen jälkeen. Viimeaikaiset veronkorotukset eivät siis ole johtaneet toivottuun lopputulokseen.

– Alkoholiveron korotus on saavuttanut pisteen, jossa se vaikuttaa, ja on jo vaikuttanut talouden rakenteisiin negatiivisesti – rajakauppa etelässä, suomalaisturistien vähentynyt kulutus, pienten kauppojen huolet ja niin edelleen. Pohdin sen ehdottamista, että helmikuun alkuun suunniteltu alkoholiveron korotus peruttaisiin, Toomas Tõniste sanoo.

Tarton yliopiston taloustieteen professori Raul Eametsin mukaan ajatus veronkorotuksen peruuttamisesta on hyvä, kun otetaan huomioon Latvian kiihtynyt rajakauppa ja suomalaisturistien määrän vähentyminen.

Hän soimaa Viron yleisradion haastattelussa Viron hallitusta siitä, ettei se ole tehnyt veropäätöksiensä tueksi kunnon vaikutusarviointeja.

Viron tulevia alkoholiveronkorotuksia on toistuvasti käytetty eräänä perusteena Suomessa kaavailluille alkoholiveron korotuksille. Viron korotusten on todettu mahdollistavan korotuksia Suomessakin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt