Verkkouutiset selvitti: Kolmannes suomalaisista korottaisi puolustusmäärärahoja

Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajista keskimääräistä useampi kannattaa määrärahojen nostamista, selviää Verkkouutisten teettämästä tutkimuksesta.

Suomalaisista kolmannes olisi valmis korottamaan puolustusmäärärahoja nykytasosta ja joka toinen pitäisi ne ennallaan.

Puolustusmäärärahojen korotusta kannattaa 32 prosenttia suomalaisista, kun rahojen vähentämistä vain yhdeksän prosenttia. Valtaosa eli 53 prosenttia kansalaisista pitäisi puolustusmäärärahat nykytasolla.

Kuusi prosenttia ei osannut sanoa kantaansa asiaan.

Innokkaimmin puolustusmäärärahoja korottaisivat perussuomalaisten kannattajat, joista 47 prosenttia haluaisi nostaa määrärahoja. Seuraavaksi eniten puolustusmäärärahojen korotus saa tukea kokoomuksen kannattajilta, joista 42 prosenttia olisi valmis nostamaan määrärahoja.

Tiedot selviävät Verkkouutisten ja Nykypäivän TNS Gallupilla teettämästä tutkimuksesta.

Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina 11.–22.3.2014 välisenä aikana ja siihen vastasi noin tuhat (1002) suomalaista. Vastaajat edustavat maan 15–79-vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaa.

Tutkimuksen virhemarginaali on suurimmillaan kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Eniten leikkaisivat vasemmiston kannattajat

Haastatelluille todettiin, että ”Maamme puolustusmenojen osuus bruttokansantuotteesta on vajaat 1,5 prosenttia” ja kysyttiin: ”Pitäisikö puolustusmäärärahoja lisätä, pitää ne ennallaan vai vähentää nykytasosta?”

Puolustusmäärärahojen nykytasolla pitäminen saa eniten kannatusta SDP:n kannattajilta, joista 61 prosenttia pitäisi rahoituksen nykytasolla.

Keskustan kannattajista 38 prosenttia haluaisi nostaa määrärahoja ja 53 prosenttia pitäisi ne nykytasolla.

Puolustusmäärärahojen vähentäminen saa kyselyn mukaan eniten kannatusta vasemmistoliiton kannattajissa, joista 26 prosenttia olisi valmis vähentämään määrärahoja. Seuraavaksi eniten valmiutta puolustusrahojen vähentämiseen on vihreiden kannattajissa. Heistä 24 prosenttia vähentäisi määrärahoja.

Ryhmässä ”muut puolueet”, joihin kuuluu esimerkiksi RKP:n ja kristillisdemokraattien kannattajia, puolustusmäärärahoja lisäisi 34 prosenttia vastaajista.

Hallituksen tämänviikkoisessa kehysriihessä ei päätetty leikata puolustusmäärärahoista. Puolustusvoimien rahoitus on kuitenkin iso kysymysmerkki vuodesta 2015 eteenpäin.

Puolustushallinto on arvioinut, että lisärahaa tarvitaan indeksikorotusten lisäksi 150 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä, mikäli nykyinen puolustusratkaisu halutaan säilyttää.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt