Sote- ja maakuntauudistuksen mullistavin muutosvaikutus on kirjoittajan mukaan nimenomaan valinnanvapaus. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Anssi Kujala: Valinnanvapauden voitto

Huoli pois, valinnanvapaus on sote-uudistuksessa toteutumassa laajasti.

Sote-uudistus puhuttaa myös kesälomakaudella. SuomiAreenallakin tullaan kuulemaan sote-uudistuksesta monenlaista näkökulmaa, puolesta ja vastaan. Uudistuksen vastustajien vauhtisokeus näyttää ottavan entistä enemmän kierroksia, kun kaikista käänteistä huolimatta välttämätön reformi etenee.

Kesäkuun lopussa yhden pohjanoteerauksen teki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), joka väitti tiedotteessaan Suomen olevan maailman paras sairaanhoidon laadussa ja saatavuudessa. Tosiasiassa suomalainen terveydenhoitojärjestelmä on yksi EU:n epätasa-arvoisimmista juuri hoitoon pääsyssä.

Vaikka jälkikäteen on kuultu selityksiä tiedotteen tarkoituksesta, ei ainakaan minulle jäänyt
epäselväksi tarkoitus. HUS on muutenkin kunnostautunut kahden johtajansa voimin puskista ampuvaksi vastavoimaksi koko uudistukselle. Lieneekö tällä toiminnalla edes omistajien hyväksyntää.

Mediassa kokoomuksen kilpailijoiden ja ”helppoheikkien” lähes kansanhuviksi on tullut hokema, että valinnanvapaudesta olisi jäämässä jäljelle vain murusia sote-uudistuksessa. Pitkään tätä seuranneena voin kertoa: huoli pois, valinnanvapaus on toteutumassa laajasti.

Keskustelussa on hyvä palauttaa mieliin pitkän aikavälin iso kuva. Kyllä, kokoomus on ajanut jopa vuosikymmenien ajan sote-palveluiden hintoihin ja laatuun tervettä kilpailullista elementtiä ja monituottajamallia. Matkan varrella on otettu useita askeleita tähän suuntaan: palvelustrategioita, palveluseteleitä, hankintalain uudistaminen ja niin edelleen. Suunta on ollut oikea, mutta eteneminen kovin hidasta. Tämä on johtanut osaltaan tehottomuuteen ja liiankin laajoihin kokonaisulkoistuksiin, joissa kilpailu ei enää toimi.

Edellisen hallituksen sote-malli oli voimakkaasti julkisen sektorin asemaa turvaava. Se ei olisi tuonut aitoa monituottajamallia eikä valinnanvapautta. Mielestäni viime kauden lopulla hallituksen esitys saikin kaatua – se oli suorastaan surkea edellä mainituista tavoitteista katsottuna.

Tällä hallituskaudella on päästy takaisin oikeille jäljille vaiheittain. Ensin hallitusohjelmassa linjattiin, että ”selvitetään valinnanvapaus-mallin yksityiskohdat ja EU:n potilasliikkuvuusdirektiivin implementoimiseksi tarvittavat lakimuutokset”. Luvattiin myös, että mikäli selvitykset edellyttävät lakimuutoksia, ne toteutetaan vaalikauden loppuun mennessä. Näiden sanamuotojen perusteella hallitusohjelman kirjaus valinnanvapaudesta oli aika vaatimaton.

Marraskuussa 2015 tehtiin uusi linjaus, jonka mukaan ”osana uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö. Sen myötä käyttäjä voi itse valita palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa”. Ja edelleen: ”Valinnanvapauden tarkoituksena on vahvistaa erityisesti perustason palveluita ja turvata nykyistä nopeampi hoitoon pääsy”. Tätä voi pitää mainiona tuloksena. Linjauksella kokoomus varmisti huomattavasti hallitusohjelmaa laajemman valinnanvapauden toteutumisen. Kyllä, jos lehmänkaupoista syytetään, niin tuossa se on.

Julkisuudessa on käsitelty runsaasti valinnanvapauden valmistelun eri vaiheita ja samalla on saattanut muodostua käsitys siitä, että valinnanvapaus olisi jollain tavalla kaventunut.

Joillakin on ollut suorastaan hillitön tarve todistella kokoomuksen häviävän jotakin. Se on minun näkökulmastani vain politiikan viihdettä. Kokoomuksen valinnanvapauteen liittyvä tavoite on huomattavasti laajempi kuin mitä hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittiin. Samalla valinnanvapaus on marraskuussa 2015 sovitun mukainen eli se toteutuu laajasti perustasolla ja soveltuvin osin erikoistasolla. Lopulta myöskään viime vuotinen perustuslakivaliokunnan linjaus kieltää sote-palveluja tuottavien tahojen yhtiöittäminen ei vaikuttanut jatkovalmistelussa merkittävästi valinnanvapauden laajuuteen.

Koko sote- ja maakuntauudistuksen mullistavin muutosvaikutus on nimenomaan valinnanvapaus. Ei tehtävät hallinnolliset ja organisatoriset muutokset. Se on järjestelmämuutos, joka tulee kirittämään tuottajia hyvän palvelun takaamiseksi. Nyt koko sote-järjestelmä uudistetaan ensimmäistä kertaa siten, että palveluiden keskiössä on palveluita käyttävä ihminen, ei organisaatio. Valinnanvapaus lisää ihmisen itsemääräämisoikeutta ja turvaa palveluiden saatavuuden. Samalla vahva julkinen sektori pitää huolen siitä, että kaikki toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

Kesäkauden jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunnalla ja perustuslakivaliokunnalla on vastuullinen tehtävä huolehtia lakikokonaisuus eduskunnan suuren salin käsiteltäväksi viipymättä. Kun sote-uudistus menee valinnanvapauden kanssa maaliin, Kokoomus on ollut yhdessä hallituskumppaneiden kanssa edistämässä todella merkittävää uudistusta, josta hyötyvät lopulta palveluiden käyttäjät. Toivottavasti tukensa toimeenpanolle antavat silloin myös ne, jotka vielä näyttäytyvät vain vanhojen hallintorakenteiden ja oman valta-aseman puolustajina.

Anssi Kujala

Anssi Kujala

Anssi Kujala on kokoomuksen ministeriryhmän erityisavustaja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt