James Mattis puhui ylpeänä Suomi-yhteistyöstä.

USA:n kenraalin upea kirje Suomelle: Talvisodasta yhä paljon opittavaa

Entinen puolustusministeri James Mattis toivoo Suomen ja USA:n yhteistyön turvaavan rauhaa Pohjois-Euroopassa.

Yhdysvaltain entinen puolustusministeri, kenraali James Mattis luonnehtii talvisotaa vaikuttavaksi osoitukseksi suomalaisten rohkeudesta puolustaa maataan Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan.

– Se todistaa, että kotimaansa puolustamiseksi taistelevan kansan sitkeys ja päättäväisyys voivat antaa sille voiman, joka kompensoi aseistuksen ja joukkojen puutteet, kenraali Mattis kirjoittaa Suomen Washingtonin-suurlähetystön talvisota-aiheiseen seminaariin lähettämässään tervehdyksessä.

– Talvisota on täynnä opetuksia historiaa tutkivalle, ja sillä on ollut keskeinen rooli lukemattomien nuorten upseerien ja sotilastaktikoiden kehityksessä. Vielä kaikkien näiden vuosien jälkeen sillä on meille paljon opetettavaa, hän toteaa.

Tapa, jolla suomalaiset joukot hyödynsivät liikkuvuuteen perustuvaa taktiikkaa ja yhdistivät korkeatasoisen tiedustelun sääolojen ja maaston tuntemukseen, kelpaa Mattisin mukaan esimerkiksi vielä nykyisinkin.

– Se, mitä nyt kutsumme mottitaktiikaksi, ilmentää, kuinka muutoin vaikeasti hallittavat ongelmat voidaan muuttaa hallittaviksi pilkkomalla ne erillisiin osiin. Nämä periaatteet ovat hyvin yleistettävissä myös muihin konflikteihin, ja viisaiden komentajien kannattaisi ottaa suomalaisten sotilaiden lähestymistavasta mallia, hän sanoo.

Venäjän uhka on jälleen läsnä

Puna-armeijan talvisodassa kokemat vaikeudet muistuttavat Mattisin mukaan siitä, että tekninen ja määrällinen ylivoima ei itsessään takaa voittoa.

– Sotilasjohtajilla on velvollisuus iskostaa sotilaidensa mieliin joustava ja luova ajattelutapa, joka antaa heille mahdollisuuden mukauttaa suunnitelmansa siihen ympäristöön, jonka he kohtaavat. Neuvostodoktriinin jäykkyys, neuvostosotilaiden riittämätön koulutus ja varustus sekä neuvostoupseerien ylimielinen suhtautuminen Suomen puolustukseen tarjoavat kouluesimerkin siitä, kuinka joukkoja ei pidä valmistella ja johtaa, Mattis toteaa.

Talvisodan historia antaa hänen mukaansa aiheen tiedostaa, että Venäjä ja muut revisionistiset valtiot käyttäytyvät jälleen sotaisasti.

– Kansainliiton epäonnistuminen Neuvostoliiton aggression pidättelemisessä, kun ensimmäisen maailmansodan päättymisestä oli vain parikymmentä vuotta, oli seurausta maailman valtiojohtajien kyvyttömyydestä ymmärtää aikansa instituutioiden soveltumattomuus nousevien turvallisuuskysymysten ratkaisemiseen. Me emme saa toistaa tätä virhettä, Mattis painottaa.

Suomen ja Yhdysvaltojen pitkäaikaisesta yhteistyöstä kenraali Mattis sanoo tuntevansa ylpeyttä.

– Toivon, että jatkuva yhteistyömme turvaa vielä monta rauhan vuosikymmentä Pohjois-Euroopassa, hän kirjoittaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt