Sisäministeriö selvittää uusia keinoja puuttua ulkomaalaisten rikollisuuteen. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Ulkomaalaisten rikollisuuteen uusia toimia: Pöydällä kansalaisuuden kriteerit

Sisäministeri Kai Mykkäsen mukaan ulkomaalaisten rikosten ehkäisyyn tarvitaan nopeasti uusia keinoja.

– Oulun seksuaalirikosepäilyt ovat pöyristyttäviä ja traagisia. Tapahtunutta emme voi muuttaa, mutta meidän on tehtävä kaikki, mitä voimme, jotta tällaista ei enää tapahdu, sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) kirjoittaa blogissaan.

Ulkomaalaisten rikosten ennaltaehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi tarvitaan hänen mukaansa uusia keinoja, ja niitä on löydettävä nopeasti.  Sisäministeriössä on käynnistetty asiaa koskevien lisätoimien valmistelu joulukuussa.

– Näitä toimia tuon talven aikana hallituksen päätettäväksi. Aiomme kääntää monia kiviä, joita ei tähän mennessä ole käännetty. Tarkastelemme esimerkiksi kansalaisuuden myöntämiseen liittyviä kriteerejä sekä nykyisen maahantulojärjestelmän toimintaa kokonaisuudessaan, Mykkänen kertoo.

– On täysin oikeudentuntomme vastaista, jos Suomesta turvaa saanut henkilö syyllistyy rikoksiin suomalaisten perusarvoja vastaan. Maahan tulijoille on entistä paremmin tehtävä selväksi suomalaisten yhteiskunnan arvot ja säännöt, ministeri jatkaa.

Kai Mykkäsen mukaan ulkomaalaistaustaiset epäillyt, erityisesti tietyt ulkomaalaisryhmät ja nuoret miehet ovat suhteellisesti yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa. Tähän on hänen mukaansa puututtava toimilla, jotka voidaan aidosti toteuttaa. Sisäministeri toteaa, että yksilön koskemattomuutta ja sukupuolten tasa-arvoa koskevien perusarvojen vastaisia tekoja ei Suomessa suvaita, vaan se johtaa maasta poistamiseen.

– Rikoksiin syyllistyminen voi johtaa oleskeluluvan perumiseen. Tammikuun alussa tuli voimaan laki, jolla rikoksiin syyllistyneiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista nopeutettiin. Vuoden 2018 lopulla hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksiä, joilla rikoslakiin lisätään uusi törkeää lapsenraiskausta koskeva säännös, korotetaan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta, puututaan turvapaikan uusintahakemuksien väärinkäytöksiin sekä mahdollistetaan kansalaisuuden menettäminen esimerkiksi terrorismirikoksiin syyllistyneiltä, Mykkänen listaa.

Hän huomauttaa ison osan seksuaalisesta väkivallasta olevan ”piilorikollisuutta”. Sosiaalisen median kautta tapahtuva hyväksikäyttö tuo ministerin mukaan uusia haasteita.

– Tarvitsemme saumatonta viranomaisten välistä koordinaatiota. Kouluissa, sosiaalityössä, lastensuojelussa ja terveydenhuollossa, eri yhteiskunnan sektoreilla on tehtävä päivittäin yhteistyötä, että tällainen huomataan ja tilanteisiin voidaan puuttua ajoissa.

Viranomaisten yhteispeli on Kai Mykkäsen mukaan uuden ennaltaehkäisevän strategian kärkiä.

– Oulun seksuaalirikosvyyhdistä teemme tapaustarkastelun. Yritämme oppia, miten hyväksikäyttö olisi voitu estää tai miten siihen olisi päästy puuttumaan nopeammin. Tahdon keskustella tästä myös paikan päällä toimivien ammattilaisten kanssa. Siksi vierailen pian Oulussa.

Mykkäsen mielestä tapahtumista on opittava, mutta oikeusvaltion toimintaan on samalla luotettava ja poliisille annettava työrauha saattaa syylliset vastuuseen.