Ulkomaalaistaustaiset kokevat saavansa pääosin hyvää kohtelua työpaikalla

Tuoreen tutkimuksen mukaan 78 prosenttia ulkomaalaistaustaisista kokee, että heitä kohdellaan tasapuolisesti työpaikalla.

Ulkomaalaistaustaisista palkansaajista valtaosa (63 %) arvioi saavansa hyvin tukea esimieheltään ja 78 prosenttia ulkomaalaistaustaisista kokee, että heitä kohdellaan tasapuolisesti työpaikalla, ilmenee Työterveyslaitoksen, Tilastokeskuksen ja THL:n UTH-tutkimuksesta.

─ Maahanmuuttajien kotouttamista ajatellen on rohkaisevaa, että he kokevat tulevansa kohdelluksi hyvin ja tasapuolisesti suomalaisilla työpaikoilla, kertoo vanhempi tutkija Ari Väänänen Työterveyslaitoksesta.

─ Työkavereilta saadun tuen ulkomaalaistaustaiset arvioivat tosin vähäisemmäksi kuin suomenkieliset, jatkaa Väänänen.

Ulkomaalaistaustaisista palkansaajista 66 prosenttia koki saavansa erittäin tai melko paljon tukea työtovereilta, kun suomenkielisillä palkansaajilla vastaava osuus oli 82 prosenttia.

Eniten työtoveritukea raportoivat EU- ja EFTA-maista sekä Pohjois-Amerikasta lähtöisin olevat palkansaajat. Heistä valtaosa koki saavansa erittäin tai melko paljon tukea ja apua työtovereilta (73 %).

Sen sijaan Lähi-idän maista tai Afrikasta lähtöisin olevat arvioivat saamansa tuen vähäisemmäksi.

─ Vaikka ryhmien välillä voi esiintyä suuriakin eroja esimerkiksi kohtelussa, osa eroista voi selittyä sillä, että eri kulttuureissa omaa tilannetta hahmotetaan ja ilmaistaan eri tavoin ja erilaisin kriteerein, toteaa tutkija Minna Toivanen.

Monikulttuurisilla työpaikoilla toimitaan usein kaksisuuntaisen kotoutumisen rajalla. Maahanmuuttajat ovat omaksumassa suomalaista työelämää ja työyhteisön tapoja, mutta samaan aikaan muut työntekijät ja koko työyhteisö totuttelevat toimimaan uudenlaisessa, monikulttuurisessa työpaikkatodellisuudessa.

Tutkimukseen osallistuneista ulkomaalaistaustaisista palkansaajista yli puolet työskenteli työpaikoilla, joissa oli vähintään neljännes maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä.

Suomen työpaikoilla työskentelee vajaat 150 000 15–64-vuotiaita ulkomaalaistaustaisia työntekijää, mikä tarkoittaa sitä, että Suomessa on tuhansia työpaikkoja, joissa merkittävä osuus työntekijöistä on ensimmäisen tai toisen sukupolven maahanmuuttajia.

─ Tilanne on täysin toinen kuin vielä 2000-luvun taitteessa, jolloin laajasti monikulttuuriset työpaikat ja -yhteisöt olivat vielä harvinaisia. On kuitenkin syytä muistaa, että edelleen moni ulkomaalaistaustainen työntekijä työskentelee työpaikalla, jossa ei ole muita maahanmuuttajia, sanoo Väänänen.

Suomessa ulkomaalaistaustainen väestö keskittyy pääkaupunkiseudulle ja muutamaan suurempaan kaupunkiin.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen toteuttamaan Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimukseen (UTH). Tulokset kuvaavat vuonna 2014 Suomessa vakinaisesti asunutta 15–64 vuotiasta ulkomaalaistaustaista väestöä eli henkilöitä, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla.

Kommentit