Kelan toimipiste Helsingissä. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Työttömyysturvan poikkeuksia jatketaan

Maaliskuun loppuun voimassa olevia työttömyysturvan poikkeussäännöksiä jatketaan kesäkuun loppuun.

Työttömyysetuuden suojaosan korotusta jatketaan 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa – 279 eurosta 465 euroon neljän kalenteriviikon aikana – kuluvan vuoden kesäkuun loppuun asti. Suojaosa tarkoittaa rahamäärää, jonka työtön työnhakija voi ansaita ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuteen.

Liikkuvuusavustusta voidaan edelleen väliaikaisesti maksaa kokoaikatyöhön, jos henkilön päivittäisen työhön liittyvän matkan kesto työsuhteen alkaessa ylittää kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijaan.

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös, jos henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia.

Työttömyysetuutta voidaan väliaikaisesti edelleen maksaa hakemuksen perusteella ennakkona ilman päätöstä enintään kuudelta kuukaudelta tavanomaisen kahden kuukauden sijaan.

Työttömyysetuuden sovittelussa niin kutsuttua erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista palkkaa ei sovelleta ennen 1.7.2021. Myös yritystulojen sovittelua yrittäjän omaan ilmoitukseen perustuen jatketaan.

Myös yrittäjien työmarkkinatukea jatketaan kesäkuun loppuun.

Tasavallan presidentti vahvistaa lait perjantaina, ja ne tulevat voimaan ensi maanantaina.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt