Asiakas astuu Helsingin Työllisyyden palvelutorille Pasilan TE-toimistoon heinäkuussa. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Työttömyysturvalain poikkeuksia jatketaan

Palkansaajien toimeentuloa turvataan tilanteissa, joissa työllistyminen päättyy väliaikaisesti tai kokonaan.

Myös työn vastaanottamista ja työvoiman alueellista liikkuvuutta tuetaan lakimuutoksilla.

Työttömyysetuuden sovittelussa niin kutsuttua erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista palkkaa ei sovelleta loppuvuoden aikana. Myös yritystulojen sovittelua yrittäjän omaan ilmoitukseen perustuen jatketaan.

Työttömyysetuutta voidaan väliaikaisesti edelleen maksaa hakemuksen perusteella ennakkona ilman päätöstä enintään kuudelta kuukaudelta tavanomaisen kahden kuukauden sijaan.

Työttömyysetuuden suojaosan korotusta jatketaan 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa (279 eurosta 465 euroon neljän kalenteriviikon aikana) vuoden loppuun asti.

Liikkuvuusavustusta voidaan edelleen väliaikaisesti maksaa kokoaikatyöhön, jos henkilön päivittäisen työhön liittyvän matkan kesto työsuhteen alkaessa ylittää kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijaan. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös, jos henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia.

Tasavallan presidentti vahvisti lait torstaina, ja ne tulevat voimaan perjantaina. Lait ovat voimassa tämän vuoden loppuun.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt