Yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde 56 prosentilla. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kasvanut

Työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kasvoi 2,5 prosenttiyksikköä vuonna 2017 edellisestä vuodesta.

Yli puolet opiskelijoista kävi opintojen ohella töissä. Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä, kertoo Tilastokeskus.

Yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde 56 prosentilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 58 prosentilla. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 53 prosenttia kävi työssä opintojen ohella.

Naiset kävivät miehiä yleisemmin opintojen ohella työssä, naisista 56 prosentilla ja miehistä 50 prosentilla oli työsuhde opintojen ohessa. Lukiokoulutuksessa ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa työssäkäyvien naisten osuus oli noin kymmenen prosenttiyksikköä miesten osuutta korkeampi.

Lukiokoulutuksessa opiskelevista naisista kävi samaan aikaan töissä 36 prosenttia ja ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista 59 prosenttia. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista naisista työskenteli 55 prosenttia, joka on viisi prosenttiyksikköä miehiä enemmän.

Eri ikäisten työssäkäynnissä opiskelujen ohessa oli eroja. 18-vuotiaista opiskelijoista 29 prosenttia kävi töissä ja vastaavasti 21-vuotiaista 40 prosentilla ja 24-vuotiaista 52 prosentilla oli työsuhde. Vähintään 25-vuotiaista opiskelijoista 64 prosenttia kävi opintojen ohella töissä.

Yhteiskunnallisten alojen opiskelijoista 60 prosentilla, terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijoista 59 prosentilla ja humanististen ja taidealojen opiskelijoista 48 prosentilla oli voimassa oleva työsuhde vuoden 2017 lopussa.

Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa sekä Ahvenanmaalla.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt