30 TWh tuulivoiman vuosituotanto tarkoittaa yli 20 miljardin investointeja. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Tuulivoima-ala: 30 prosenttia sähköstä tuulella 2030

Suomalainen tuulivoima-ala tavoittelee 30 TWh vuosituotantoa vuoteen 2030 mennessä – tuotannolla katettaisiin 30 prosenttia sähköntuotannosta.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) mukaan 30 TWh tuulivoiman vuosituotanto tarkoittaa yli 20 miljardin investointeja, yli 50 miljoonaa kiinteistöverotuloja kunnille vuosittain, 9-18 miljoonaa tonnia vuosittaisia CO2-päästövähennyksiä ja työpaikkoina noin 17 000 henkilötyövuotta.

STY:n mukaan Suomen nykyinen tuulivoimatuotanto voitaisiin viisinkertaistaa helposti, mutta tavoitteeseen pääsy edellyttää ennen kaikkea kunnianhimoisia uusiutuvan sähköntuotannon tavoitteita vuodelle 2030.

– Uusiutuvan energian rakentamisen edellytyksistä pitää huolehtia, edistää sen markkinaehtoista rakentamista mutta myös tarvittaessa jatkaa tuotantotuen kilpailuttamista.

STY:n mukaan uusiutuvaa energiaa tarvitaan lisää, sillä tulevaisuudessa myös lämpöä ja liikenteen tarvitsemaa energiaa tuotetaan sähköllä.

– Tuulivoima on edullinen ja päästötön tapa tuottaa sähköä, ja kolme neljästä suomalaisesta haluaa Suomeen lisää tuulivoimaa. Suomella on suuri tuulivoimapotentiaali, joka on haluttaessa nopeasti käyttöönotettavissa. Lisäksi tuulivoiman tuomat edut kunnille ovat kiistattomat. Tuulivoiman avulla Suomella on mahdollisuus parantaa energiaomavaraisuuttaan ja myydä puhdasta sähköä ulkomaille, STY toteaa visiossaan.

Yhdistyksen mukaan tulevaisuuden energiajärjestelmässä iso osa sähköntuotannosta vaihtelee sääolojen mukaan.

– Tämä tarkoittaa, että erilaiset sähkön varastoinnin ja kysyntäjouston tavat tulevat näyttelemään järjestelmässä suurta roolia.

– Myös kuluttajalla tulee olemaan oma roolinsa aktiivisena toimijana, esimerkiksi varastoimalla sähköä sähköauton akkuihin sähkön ollessa halpaa, ja vähentämällä kulutustaan kysynnän ollessa suurta ja sähkön kallista. Osana pohjoismaista sähkömarkkinaa myös hyvät siirtoyhteydet maiden välillä tulevat olemaan Suomelle tärkeitä – jos meillä ei tuule, tuulee todennäköisesti kuitenkin jossain muualla.

– Ilmastonmuutosta hillitseviä toimia peräänkuulutetaan monella suulla. Tuulivoima tarjoaa päästöjen vähentämiseen konkreettisen ja kustannustehokkaan keinon. Suomessa on tällä hetkellä yli 7000 megawatin edestä rakennusvalmiita hankkeita eli potentiaali on valtava. Lisäksi tuulivoimaloiden teknologinen kehitys on huimaa, summaa STY:n visiotyötä vetänyt voimalavalmistaja Enerconin myyntipäällikkö Pentti Itkonen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt