Hallituksen työllisyyspaketti käynnistyy kaupunkikokeiluilla. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Sture Fjäder: Töihin pitäisi hakeutua hanakammin

Työllistämistoimet pitäisi ulottaa myös muihin kuin työttömiin.

Viime kuukaudet ovat osoittaneet, että työllisyysasteen nostaminen 75 prosentin yläpuolelle on vaikeaa. Tavoitteen saavuttaminen vaatii, että etsimme työmarkkinoille uusia tekijöitä muualtakin kuin työttömien joukosta. On katsottava kauemmas.

Suomessa on kymmeniä tuhansia työikäisiä työmarkkinoiden ulkopuolella – syystä tai toisesta. Yhteiskunnan pitää löytää keinot, joilla mahdollisimman moni heistä saadaan hakeutumaan töihin.

Työvoima, johon kuuluvat sekä työssä olevat että työttömät, ei ole viime kuukausina enää kasvanut. Tällaisessa tilanteessa työllisyys voi periaatteessa nousta vain yhtä paljon kuin työttömyys vähenee. Ikävä tosiasia on kuitenkin, että työllisyyden kasvu on jo pysähtynyt. Työllisyysaste on jämähtänyt 72,4 prosenttiin. Työttömyyskään ei ole enää viime kuukausina laskenut. Tämä näkyy sekä Tilastokeskuksen että työ- ja elinkeinoministeriön luvuissa.

Mutta miksi keskittyisimme etsimään uusia työntekijöitä ainoastaan työttömien joukosta? Aktivointitoimet pitää kohdistaa myös niihin työiässä oleviin suomalaisiin, jotka eivät ole töissä eivätkä työttömänä. Heitä on yllättävän paljon. Vaikka opiskelijat ja eläkeläiset jätetään laskuista pois, jäljelle jää edelleen kymmenien tuhansien ihmisten joukko.

Keitä he ovat ja mitä he tekevät? Sitä ei tarkkaan tiedetä. Asia pitää tietysti selvittää mahdollisimman pian, koska sillä on iso merkitys. Kyseessä on iso ryhmä ihmisiä, joiden taustat, opinto- ja työhistoria sekä terveys ja työkyky vaihtelevat paljon. Niinpä heidän työllistymisensä edellyttää monipuolisia keinoja. On ilahduttavaa, että maan hallitus on havahtunut tiedon puutteeseen ja päättänyt selvittää asiaa.

Akava Worksin laskelmat viittaavat siihen, että jopa parhaassa työiässä olevien, 35–54-vuotiaiden, ryhmässä on paljon ihmisiä, jotka eivät ole töissä, työttömänä, opiskelemassa tai eläkkeellä. Heidän osuutensa on huomattavan korkea kouluttamattomien joukossa ja selvästi matalampi korkeakoulutetuilla tai keskiasteen tutkinnon suorittaneilla. Tämäkin osittaa sen, että koulutus ja osaaminen on paras tae työmarkkinoilla mukana pysymiseen.

Sture Fjäder

Sture Fjäder

Sture Fjäder on Akavan puheenjohtaja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt