Tiilikainen: Pitkittynyt talouskriisi voi kääntyä kohtalokkaaksi EU:lle

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen arvioi, että talouskriisin aikaansaama poliittinen epävarmuus on ainakin tilapäisesti heikentänyt EU:n arvoja ja sen tarjoaman oman esimerkin voimaa kansainvälisen järjestyksen mallina.

– Pitkittyessään tilanne voi koitua EU:lle kohtalokkaaksi, sillä kansainvälisellä kentällä on parhaillaan käynnissä mittava poliittisen vallan uusjako. Uudet nousevat suurvallat, eli niin kutsutut BRICS-maat tiivistävät parhaillaan keskinäistä yhteistyötään kyetäkseen haastamaan vanhaan länsimaiseen hegemoniaan perustuvan maailmanjärjestyksen.

– Yhdysvaltojen ja Kiinan suhde on tällä hetkellä globaalin vallan keskeinen akseli, Tiilikainen kirjoittaa Euroopan tulevaisuutta koskevaan kolumnisarjaan liittyvässä blogissaan valtioneuvoston sivuilla.

Tiilikaisen mielestä EU:lla olisi globaalissa järjestelmässä eniten puolustettavaa juuri nyt, kun se on itse ajautunut sisäisen heikkouden tilaan sekä poliittisesti että taloudellisesti.

– Tämä visio – visio EU:n palauttamiseksi globaalin vallan keskiöön – on otettava ohjenuoraksi, kun unioni lähivuosina ratkoo omia sisäisiä kriisejään. Sisäisesti jakautunut ja eripurainen EU on paras tie eurooppalaisten arvojen alennustilaan, Tiilikainen painottaa.

Hänen mielestään EU-maiden ”on välttämättä löydettävä se yhteinen sävel EMU:n tulevaisuuden ja koko unionin uskottavuuden palauttamiseksi, joka turvaa eurooppalaisten arvojen aseman globaalissa kilpailussa”.

– EU:n ja sen omien arvojen tulevaisuus ratkaistaan muualla kuin Brysselissä, ja sen on kiireesti palattava niitä puolustamaan, Tiilikainen sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt