LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat syyskuussa

Metallien jalostus, öljytuotteet, kemikaalit ja kemialliset tuotteet kallistuivat, mutta paperi ja kartonki halpenivat.

Teollisuusyritysten tuotteistaan tai palveluistaan saamat hinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa keskimäärin neljä prosenttia vuodentakaisesta.

Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat nousivat 3,4 prosenttia, ja vientitavaroiden tuottajahinnat nousivat 4,7 prosenttia.

Vientihintoja nosti erityisesti metallien jalostuksen sekä öljytuotteiden kallistuminen vuodentakaisesta. Hintojen nousua hillitsi etenkin paperin ja kartongin halpeneminen.

Teollisuustavaroiden tuontihinnat nousivat syyskuussa 9,3 prosenttia vuodentakaisesta. Hintojen nousuun vaikutti erityisesti öljytuotteiden, metallimalmien ja metallien jalostuksen kallistuminen. Nousua hillitsi sähkölaitteiden halpeneminen.

Elokuusta syyskuuhun teollisuuden tuottajahinnat nousivat 0,5 prosenttia. Nousu johtui pääasiassa öljytuotteiden kallistumisesta.

Palvelujen tuottajahinnat puolestaan nousivat heinä-syyskuussa 1,9 prosenttia vuodentakaisesta. Hintoja nosti etenkin liikkeenjohdon konsultointipalvelujen sekä tieliikenteen tavarankuljetusten kallistuminen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt