LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Teollisuuden investointien arvioidaan vähenevän tänä vuonna

Teollisuuden investointiaste on tänä vuonna jäämässä muun Länsi-Euroopan keskitasoa alhaisemmaksi.

Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreen kyselyn mukaan teollisuuden kiinteät investoinnit Suomeen laskevat kuluvana vuonna viimevuotisesta 4,7 miljardista 4,1 miljardiin euroon. Noin kaksi kolmasosaa kiinteistä investoinneista olisi kone- ja laiteinvestointeja.

Tutkimus- ja kehitysinvestointien arvo säilyisi EK:n mukaan tänä vuonna lähes ennallaan noin 3 miljardissa eurossa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot kääntyivät viime vuonna pitkän laskukauden jälkeen kasvuun ja tänä vuonna tämä sama taso säilyisi lähes muuttumattomana.

Teollisuuden kokonaisinvestointien arvioidaan laskevan tänä vuonna 8 prosenttia noin 7,1 miljardiin euroon. Investointien taso on kuitenkin EK:n mukaan hyvä 2000-luvun alun kokonaistilanteeseen verrattuna. Esimerkiksi energia-alalla on investoitu viime vuosina voimakkaasti, ja tänä vuonna alalle odotetaan 2,5 miljardin euron investointeja.

Teollisuuden investointiaste eli kiinteiden investointien suhde jalostusarvoon on EK:n Investointitiedustelun mukaan tänä vuonna noin 12 prosenttia. Investointiaste olisi EK:n mukaan tällöin hieman muun Länsi-Euroopan keskitasoa matalammalla.

EK:n tekemä teollisuuden investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. Keväällä tehtyyn tiedusteluun vastasi yli 300 yritystä, jotka työllistivät Suomessa lähes 150 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt