Googlen toimisto New Yorkissa. LEHTIKUVA/AFP

Teknologiajätit laajentuvat ydinliiketoimintansa ulkopuolelle

Datajätit laajentuvat rahoitusalalle ja hyvinvointipalveluiden markkinoille.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimuksen mukaan henkilötietoon liittyvä patentointi on kasvanut parin viime vuosikymmenen aikana kiihtyvässä määrin. Kasvu patentoinnissa oli vaatimatonta aina 2010-luvun alkuun, mutta on sen jälkeen kiihtynyt.

Etlan tutkimusjohtajan Heli Kosken ja Helsingin yliopiston professori Mika Pantzarin tutkimus Data markets in making: the role of technology giants (ETLA Working Papers 72) kuvailee datamarkkinoiden kehittymistä sekä erityisesti teknologiajättien roolia niiden patentoimien innovaatioiden ja yritysostojen valossa. Analyysi keskittyy neljään dataintensiiviseen markkinaan: finanssiteknologiaan, henkilökohtaisiin hyvinvointipalveluihin, sijaintiperusteisiin palveluihin sekä tekoälysovelluksiin.

Teknologiajättien uusien markkina-alueiden valtaus näkyy erityisesti niiden omien, tekoälyyn liittyvien patenttihakemusten eksponentiaalisena kasvuna sekä 2010-luvulla lisääntyneinä tekoäly-yritysten ostoina.

– Sekä patentti- että yritysostodata heijastelevat kumpikin datajättien laajentumista rahoitusalalle ja hyvinvointipalveluiden markkinoille. Suomesta datajätit ovat ostaneet muun muassa tekoälyyn, sisätilapaikannukseen ja terveyssovelluksiin erikoistuneita yrityksiä. Uusien markkinoiden valtaaminen yritysostoin näkyy erityisesti sellaisten jättien, kuten Googlen ja Microsoftin yritysostohistoriassa, toteaa Heli Koski.

Henkilötietojen hyödyntämisellä digitaalisen mainonnan jättiläiseksi nousseen Googlen vuosina 2005-2018 ostamista yrityksistä liki 70 prosenttia toimi sen oman ydinliiketoiminnan ulkopuolella. Vastaavasti ohjelmistoyhtiö Microsoftin ostamista yrityksistä noin 64 prosenttia.

Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan datajättien yritysostot ovatkin – IBM:ää lukuun ottamatta – kohdentuneet merkittäviltä osin oman ydinliiketoiminnan ulkopuolelle. Tutkimuksen yritysostoaineisto heijastelee sekä datajättien uusien markkina-alueiden valloituksia että kilpailevien yritysten ostoja niiden omilta ydinliiketoiminta-alueilta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt